Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Ngành Địa chất là gì? Top 4 trường uy tín chất lượng

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Ngành Địa chất (còn gọi là ngành địa chất học) luôn có một vị trí quan trọng trong những hoạt động sản xuất như khai thác dầu khí và khoáng sản. Để hiểu rõ hơn, bài viết sau sẽ giúp bạn nắm được thông tin của ngành học này nhe.

Ngành Địa chất là gì?
Ngành Địa chất là gì?

Contents

Ngành Địa chất là gì?

Ngành Địa chất (tiếng Anh là Geology)

 • là môn khoa học nghiên cứu về Trái đất, các vật liệu hình thành Trái đất, cấu trúc của những vật liệu đó, điều quan trọng nhất của Địa chất học là nghiên cứu về các thành phần, nguồn gốc, những vật liệu của Trái Đất thay đổi theo thời gian.

Ngành Địa chất

 • tập trung về cấu trúc, đặc điểm vật lý, động lực, và lịch sử của các vật liệu trên Trái đất, với quá trình hình thành, vận chuyển và biến đổi của các vật liệu này. Lĩnh vực này cũng rất quan trọng nhằm khai thác khoáng sản và dầu khí. Ngoài ra, nó cũng nghiên cứu giảm nhẹ các sự cố tự nhiên và khí hậu cũng các lĩnh vực kỹ thuật khác.

Chương trình đào tạo

 • ngành Địa chất học trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kiến thức cơ bản ngành Địa chất; kiến thức chuyên sâu và cập nhật những tiến bộ khoa học Địa chất thế giới và Địa chất Việt Nam. Bên cạnh đó, rèn luyện cho sinh viên phương pháp nghiên cứu khoa học, làm việc độc lập, kỹ năng tổ chức hợp tác thực hiện nhiệm vụ và khả năng trình bày các kết quả nghiên cứu ngành khoa học và thực hiện nhiệm vụ.
 • Với ngành này, sinh viên sẽ nắm bắt được nhiệm vụ từ cơ bản và hiện đại về lý luận, kỹ năng và phương pháp nghiên cứu thuộc ngành Địa chất nói chung và chuyên ngành Địa chất nói riêng nhằm đào tạo kỹ sư Địa chất có khả năng giảng dạy ở các trường lớn, có khả năng nghiên cứu, làm việc ở các trung tâm và viện nghiên cứu, các đơn vị tìm kiếm và thăm dò địa chất, cũng như các cơ quan quản lý, sản xuất kinh doanh thuộc trung ương hoặc địa phương.

Tổng quan thông tin ngành Địa chất học

Chương trình đào tạo ngành Địa chất học

Các bạn tham khảo khung chương trình đào tạo và các môn chuyên ngành Địa chất học trong bảng dưới đây.

I Khối kiến thức chung (Không tính các học phần từ số 10 đến 12)
1 Môn học : Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1
2 Môn học : Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2
3 Môn học : Tư tưởng Hồ Chí Minh
4 Môn học : Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Môn học : Tin học cơ sở 1
6 Môn học : Tin học cơ sở 3
7 Môn học : Tiếng Anh cơ sở 1
8 Môn học : Tiếng Anh cơ sở 2
9 Môn học : Tiếng Anh cơ sở 3
10 Môn học : Giáo dục thể chất
11 Môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh
12 Môn học : Kỹ năng bổ trợ
II Khối kiến thức theo lĩnh vực
13 Môn học : Cơ sở văn hóa Việt Nam
14 Môn học : Trái đất và sự sống
III Khối kiến thức chung theo khối
15 Môn học : Đại số tuyến tính
16 Môn học : Giải tích 1 Calculus 1
17 Môn học : Giải tích 2 Calculus 2
18 Môn học : Xác suất thống kê
19 Môn học : Cơ – Nhiệt
20 Môn học : Điện – Quang
21 Môn học : Thực hành Vật lý đại cương
22 Môn học : Hóa học đại cương
IV Khối kiến thức chung theo ngành
IV.1 Các học phần bắt buộc
23 Môn học : Tiếng Anh cho Địa chất
24 Môn học : Địa chất đại cương
25 Môn học : Cơ sở viễn thám và GIS
26 Môn học : Tai biến thiên nhiên
27 Môn học : Thực tập Địa chất đại cương
28 Môn học : Địa vật lý đại cương
29 Môn học : Địa tin học ứng dụng
30 Môn học : Các phương pháp tổ chức khảo sát, điều tra địa chất
IV.2 Các học phần tự chọn
31 Môn học : Địa mạo học
32 Môn học : Địa chất biển
33 Môn học : Trắc địa đại cương
34 Môn học : Địa vật lý biển
V Khối kiến thức ngành
V.1 Các học phần bắt buộc
35 Môn học : Quang học tinh thể và Khoáng vật học
36 Môn học : Thạch học
37 Môn học : Trầm tích và địa tầng
38 Môn học : Địa chất cấu tạo
39 Môn học : Thực tập Địa chất cấu tạo
40 Môn học : Địa hóa
41 Môn học : Cổ sinh vật học đại cương
42 Môn học : Lịch sử trái đất
43 Môn học : Địa chất Việt Nam
44 Môn học : Khoáng sản học
45 Môn học : Phương pháp nghiên cứu khoa học trong Địa chất
V.2 Các học phần tự chọn
46 Môn học : Địa chất môi trường
47 Môn học : Mô hình hóa các hệ thống trái đất
48 Môn học : Tài nguyên khoáng sản Việt Nam
49 Môn học : Các bồn dầu khí Việt Nam Petroleum basins of Vietnam
50 Môn học : Địa chất Dầu khí
51 Môn học : Địa chất Đệ tứ
52 Môn học : Công nghệ tuyển và chế biến khoáng sản
53 Môn học : Phương pháp thành lập bản đồ địa chất và khoáng sản
V.3 Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế
V.3.1 Khóa luận tốt nghiệp
54 Môn học : Khóa luận tốt nghiệp Graduation
V.3.2 Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
55 Môn học : Các phương pháp tìm kiếm thăm dò khoáng sản Methods of minerals and geological exploration
56 Môn học : Xây dựng nhiệm vụ nghiên cứu Địa chất Establishing Projects in Geology

Theo Đại học Quốc gia Hà Nội

Các tổ hợp thi Ngành địa chất

– Mã ngành học: 7440201

– Ngành Địa chất xét tuyển các tổ hợp môn sau:

 • A00: Môn học (Toán – Vật lý – Hóa học)
 • A01: Môn học (Toán – Vật lý – Tiếng Anh)
 • B00: Môn học (Toán – Sinh học – Hóa học)
 • D07: Môn học (Toán – Hóa học – Tiếng Anh)

Điểm chuẩn của ngành Địa chất

Điểm chuẩn ngành Địa chất phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, mức điểm dao động của ngành là 16 – 20 điểm.

Các trường đào tạo uy tín chất lượng của ngành Địa chất
Các trường đào tạo uy tín chất lượng của ngành Địa chất

Các trường đào tạo uy tín chất lượng của ngành Địa chất

Tuy là ngành học có tiềm năng phát triển, song số lượng trường đào tạo ngành Địa chất không nhiều. Nếu bạn đang muốn theo học ngành Địa chất học, có thể xem xét danh sách trường dưới đây:

Trường Đại học Mỏ – Địa chất

Trường Đại học Mỏ – Địa chất được Nhà nước giao mọi nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước , trong đó có bao gồm: đề tài KHCN thuộc các chương trình KHCN trọng điểm các cấp Nhà nước; đề tài KHCN độc lập cấp Nhà nước; nhiệm vụ thuộc các chương trình trọng điểm do Bộ CT quản lý; nhiệm vụ theo Nghị định thư với nước ngoài; nhiệm vụ NCCB định hướng ứng dụng;những đề án hợp tác nghiên cứu với nước ngoài; đề tài lĩnh vực NCCB trong KHTN; đề tài KHCN tiềm năng. Cụ thể, Nhà trường đã thực hiện 315 đề tài NCKH với cấp Nhà nước các loại. Hơn 50 năm qua, Trường Đại học Mỏ – Địa chất đã thực hiện 714 đề tài cấp Bộ và tương đương. Trong đó đã thực hiện 1339 đề tài NCKH cấp cơ sở.

Với 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Mỏ – Địa chất đã xây dựng được một trong những đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ cao. Nhiều cán bộ của Nhà trường đã là một trong số các nhà khoa học đầu ngành của cả nước. Đội ngũ cán bộ, viên chức và các nhà khoa học của Nhà trường có đầy đủ năng lực nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ.

Cơ cấu tổ chức của Nhà trường được thực hiện ở 03 cấp độ: Trường, khoa, bộ môn. Hiện nay, Nhà trường có 12 khoa trong đó có 09 khoa chuyên môn và 03 khoa đại cương với hơn 60 bộ môn; 18 phòng ban, trung tâm chức năng; 01 Văn phòng Chương trình tiên tiến; 08 trung tâm nghiên cứu, 01 công ty nhỏ.

Trường Đại học Dầu khí Việt Nam

Với mục tiêu chính xây dựng Trường ĐHDKVN là một trường đại học đa dạng, chất lượng cao, có cơ sở hạ tầng và trang bị nhiều thiết bị hiện đại khác nhau, đảm bảo cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển bền vững đối với Ngành Dầu khí, Tập đoàn đã quyết định xây dựng quy mô lớn với cơ sở đào tạo chính của Trường ở thành phố Bà Rịa – Vũng Tàu, được đặt tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trung tâm của ngành Công nghiệp Dầu khí Việt Nam.

Trường ĐHDKVN thực hiện nhiều sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết đào tạo với NCKH và phục vụ sản xuất kinh doanh, nhằm góp phần đảm bảo có phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và của đất nước.

Trường ĐHDKVN đào tạo chủ yếu theo định hướng nghề nghiệp – ứng dụng, chất lượng cao, có tiềm lực NCKH đạt trình độ cao.Trường tập  đào tạo với thực tế sản xuất và NCKH, có quan hệ hợp tác quốc tế rộng rãi, mở rộng và có khả năng cạnh tranh bình đẳng để phát triển kèm hội nhập, có cam kết với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ngành Địa chất học ra trường làm gì
Ngành Địa chất học ra trường làm gì

Ngành Địa chất học ra trường làm gì

Có rất nhiều các lĩnh vực khác nhau khi hoàn thành ngành Địa chất học, điển hình sẽ có những lĩnh vực sau:

 • Ngành Địa chất học: Nghiên cứu địa chất phục vụ việc tìm kiếm các khoáng sản có ích.
 • Địa chất thủy văn:Nghiên cứu địa chất để tìm kiếm, khai thác, xử lý các nguồn nước dưới lòng đất phục vụ cho sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp v.v…
 • Địa chất công trình – kỹ thuật: Nghiên cứu địa chất cho xây dựng các công trình khác nhau, đề xuất và thiết kế nhằm giải pháp xử lý nền móng của công trình.
 • Nguyên liệu khoáng: Đây là Nghiên cứu địa chất phục vụ tìm kiếm khoáng sản và các công nghệ tiên tiến nhằm chế biến các khoáng sản.
 • Địa chất sinh thái và công nghệ môi trường:Nghiên cứu địa chất ở góc độ khai thác phù hợp để bảo vệ môi trường địa chất.
 • Nhà khoa học – địa chất: Xây dựng chương trình nghiên cứu khoa học nhằm góp phần giải quyết những nhiệm vụ của đất nước như: nghiên cứu cấu trúc vỏ Trái Đất tại một lãnh thổ rộng lớn hay một vùng cụ thể. Nhà khoa học địa chất có thể làm tại các cơ quan quản lý nhà nước của các bộ Ngành khác nhau, các viện nghiên cứu, các trường đại học.
 • Ví trị KS địa chất:Trực tiếp tham gia và điều hành công việc ở các chuyến đi lộ trình để thu thập thông tin quan trọng, vẽ các loại bản đồ địa lý địa chất. Họ cũng điều khiển các giàn khoan lớn trên biển, mặt đất, những máy đo từ, địa chấn, điện trở suất của đất đá… gắn trên máy bay hoặc tàu biển hiện đại. Kỹ sư địa chất làm việc ở vị trí Bộ ngành khác nhau như: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công nghiệp, xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…

Mức lương của ngành Địa chất học

Địa chất là ngành được đánh giá cao với mức lương hấp dẫn, mức lương trung bình năm của ngành khoảng 80.000 USD/năm.

Xem thêm tại bài viết: Ngành Kỹ thuật thực phẩm là gì? Top 4 trường uy tín chất lượng

Những tố chất phù hợp với ngành Địa chất học

Để có thể theo học ngành Địa chất, người học cần có những tố chất dưới đây:

 • Tư duy logic nhạy bén, nhanh nhẹn, bình tĩnh
 • Cần cù, chịu khó, tỉ mỉ, có tính trung thực trong ngành
 • Có sự đam mê về môn học tự nhiên như Toán, Lý, Hóa

Trên đây là những thông tin sinh viên cần nắm được về ngành Địa chất học. Mong rằng những thông tin sẽ giúp bạn nắm được thông tin hữu ích khi chọn ngành mình yêu thích

5 1 vote
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x