Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Ngành Phát triển nông thôn là gì – Top 4 trường uy tín chất lượng

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Nhằm nâng cao trình độ làm thực tế tại khu vực nông thôn, ngành Phát triển nông thôn đang được các bạn trẻ săn đón và mong chờ. Để hiểu được ngành này, bài viết xin chia sẻ thông tin chung về ngành Phát triển nông thôn.

Ngành Phát triển nông thôn là gì?
Ngành Phát triển nông thôn là gì?

Contents

Ngành Phát triển nông thôn là gì?

Phát triển nông thôn (tên gọi TA: Rural Development)

 • bao gồm tổng quát nội dung hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội, môi trường, văn hóa liên quan đến con người và các cộng đồng ở vùng nông thôn theo quá trình phát triển bền vững. Mục đích của phát triển nông thôn là sự phát triển của cả khu vực nông thôn, lãnh thổ về nhiều mặt, đồng thời làm hạn chế sự phân hóa giàu và nghèo, nâng cao đời sống của cư dân. Việc phát triển nông thôn cũng nhằm khai thác và sử dụng tài nguyên hiệu quả, bền vững cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác giữa các vùng, địa phương và cơ sở kinh tế từ trong và ngoài nước.
 • Chương trình đào tạo ngành Phát triển nông thôn sẽ cho người học một lượng kiến thức cơ bản về xã hội học và phát triển nông thôn, kinh tế nông thôn, quản lý và phát triển nông thôn. Đồng thời, người học cũng được lập kế hoạch về phát triển chiến thuật như kỹ năng quản lý, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các chương trình, dự án phát triển nông thôn, tư vấn các vấn đề phát triển trong nông thôn.
 • Bên cạnh đó, người học cũng sẽ được trang bị kiến thức cơ bản thuộc các ngành kỹ thuật nông nghiệp, có kỹ năng thực tế và đa dạng, đào tạo nguồn lực địa phương và cộng đồng; có năng lực chuyên môn về lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội vùng nông thôn kèm theo phù hợp mục tiêu chiến lược của quốc gia về phát triển kinh tế.

Danh sách đào tạo của ngành Phát triển nông thôn

Hãy tham khảo danh sách đào tạo và các môn học chuyên ngành Phát triển nông thôn trong bảng dưới đây.

 
Khối kiến thức Giáo dục đại cương
1
Môn học mới: Giáo dục quốc phòng –  An ninh 1 (*)
2
Môn học mới: Giáo dục quốc phòng – An ninh 2 (*)
3
Môn học mới: Giáo dục quốc phòng – An ninh 3 (*)
4
Môn học mới: Giáo dục quốc phòng – An ninh 4 (*)
5
Môn học mới: Giáo dục thể chất 1+2 (*)
6
Môn học mới: Anh văn căn bản 1 (*)
7
Môn học mới: Anh văn căn bản 2 (*)
8
Môn học mới: Anh văn căn bản 3 (*)
9
Môn học mới: Anh văn tăng cường 1 (*)
10
Môn học mới: Anh văn tăng cường 2 (*)
11
Môn học mới: Anh văn tăng cường 3 (*)
12
Môn học mới: Pháp văn căn bản 1 (*)
13
Môn học mới: Pháp văn căn bản 2 (*)
14
Môn học mới: Pháp văn căn bản 3 (*)
15
Môn học mới: Pháp văn tăng cường 1 (*)
16
Môn học mới: Pháp văn tăng cường 2 (*)
17
Môn học mới: Pháp văn tăng cường 3 (*)
18 Môn học mới: Tin học căn bản
19
Môn học mới: TT.Tin học căn bản
20
Môn học mới: Những nguyên lý cơ bản của CN Mác- Lenin 1
21
Môn học mới: Những nguyên lý cơ bản của CN Mác- Lenin 2
22
Môn học mới: Tư tưởng Hồ Ch Minh
23
Môn học mới: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
24 Môn học mới: Toán kinh tế 1
25
Môn học mới: Xác suất thống kê
26
Môn học mới: Pháp luật đại cương
27
Môn học mới: Nguyên lý phát triển nông thôn
28
Môn học mới: Logic học đại cương
29
Môn học mới: Cơ sở văn hóa Việt Nam
30
Môn học mới: Tiếng Việt thực hành
31
Môn học mới: Văn bản và lưu trữ học đại cương
32
Môn học mới: Xã hội học đại cương
33 Môn học mới: Kỹ năng mềm
 
Môn học mới: Khối kiến thức cơ sở ngành
34
Môn học mới: Môi trường và sinh cảnh nông thôn
35 Môn học mới: Bơi lội (*)
36
Môn học mới: Phương pháp nghiên cứu – PTNT
37
Môn học mới: Thống kê ứng dụng PTNT
38
Môn học mới: Xã hội học PTNT
39
Môn học mới: Sinh thái nhân văn
40
Môn học mới: Phân tích định chế trong PTNT
41
Môn học mới: Khoa học cây lúa
42 Môn học mới: Kinh tế vi mô 1
43 Môn học mới: Kinh tế vĩ mô 1
44
Môn học mới: Sinh thái sản xuất và th chứng BDKH
45
Môn học mới: Phân tích an ninh lương thực
46
Môn học mới: Cơ khí nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch
47
Môn học mới: Anh văn chuyên môn PTNT
 
Khối kiến thức chuyên ngành
48
Môn học mới: Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp
49
Môn học mới: Hệ thống canh tác trong PTNT
50
Môn học mới: Phương pháp khuyến nông
51
Môn học mới: Phát triển cộng đồng
52
Môn học mới: Thời sự nông thôn
53
Môn học mới: Chính sách nông nghiệp – PTNT
54
Môn học mới: Xây dựng và quản lý dự án PTNT
55
Môn học mới: Phân tích chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị sản phẩm
56
Môn học mới: Kinh tế tài nguyên và môi trường nông thôn
57
Môn học mới: Kinh tế phát triển nông thôn
58
Môn học mới: Quản trị doanh nghiệp nông nghiệp
59
Môn học mới: Quy hoạch và Quản trị xã hội nông thôn
60
Môn học mới: Phân tích sinh kế
61
Môn học mới: Hệ thống hỗ trợ ứng dụng trong PTNT
62
Môn học mới: Hoạt động thực tiễn
63
Môn học mới: Thực tập giáo trình – PTNT
64
Môn học mới: Kỹ thuật canh tác cây lương thực
65
Môn học mới: Quản lý dịch hại cây trồng
66
Môn học mới: Quản lý dinh dưỡng cây trồng
67
Môn học mới: Sử dụng nông dược
68
Môn học mới: Hệ thống cây trồng
69
Môn học mới: Hệ thống chăn nuôi
70
Môn học mới: Sinh thái thủy sinh vật
71
Môn học mới: Nông nghiệp trong phát triển nông thôn
72
Môn học mới: Quản trị nông trại
73
Môn học mới: Tham gia và lãnh đạo
74
Môn học mới: Phân tích chi phí – lợi ch
75
Môn học mới: Phân tích hoạt động kinh doanh
76
Môn học mới: Luận văn tốt nghiệp – PTNT
77
Môn học mới: Tiểu luận tốt nghiệp – PTNT
78
Môn học mới: Kiến thức bản địa
79
Dân số và chất lượng dân số (+ giới)
80
Quản lý hành chánh nhà nước
81
Môn học mới: Tổ chức Chính trị – Xã hội – Nghề nghiệp
82 Môn học mới: Tài chánh vi mô
83
Môn học mới: Phân tích tài chánh doanh nghiệp
84
Môn học mới: Kế toán doanh nghiệp nông nghiệp

Danh sách tổ hợp xét tuyển của ngành Phát triển nông thôn 

– Mã tổ hợp ngành: 7620116

– Ngành Phát triển nông thôn sẽ có tổ hợp xét tuyển môn như sau:

 • A00: Môn thi (& Toán – Vật lý – Hóa học &)
 • A01: Môn thi (& Toán – Vật lý – Tiếng Anh)
 • B00: Môn thi (& Toán – Hóa – Sinh học)
 • D07: Môn thi (& Toán – Hóa – Tiếng Anh)
 • B02: Môn thi (& Toán – Sinh học – Địa lý)
 • B03: Môn thi (& Toán – Sinh học – Ngữ văn)
 • C02: Môn thi (& Ngữ văn – Toán – Hóa học)

Tham khảo bài viết tại đây: Ngành Nuôi trồng thủy sản là gì? Top 5 trường uy tín chất lượng

Điểm chuẩn đối với ngành Phát triển nông thôn

Điểm chuẩn của ngành Phát triển nông thôn được liệt kê như sau:

 • Với phương thức xét kết quả thi THPT Quốc gia: dao động từ 13- 16 điểm tùy đơn vị đào tạo.
 • Với phương thức xét học bạ THPT: chỉ dao động cao hơn là 18 – 20 điểm.
Top 4 trường đào tạo ngành Phát triển nông thôn chất lượng - uy tín 
Top 4 trường đào tạo ngành Phát triển nông thôn chất lượng – uy tín 

Top 4 trường đào tạo ngành Phát triển nông thôn chất lượng – uy tín 

Ở nước ta hiện có các trường đại học đào tạo ngành Phát triển nông thôn sau:

– Khu vực miền Bắc:

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Học viện Nông Nghiệp Việt Nam là một trong những trung tâm đại học dẫn đầu về ngành Nông Nghiệp tại Việt Nam. Hiện tại, Học viện được xếp thứ 3 trong các trường đại học của Việt Nam, nằm trong top thứ 20 tổ chức về công bố quốc tế nhiều nhất tại Việt Nam, thứ 50 trong top 100 trường đại học Đông Nam Á.

Học viện Nông Nghiệp Việt Nam là trường đại học hàng đầu về chất lượng đa dạng và kiểm địnhđại học với rất nhiều đóng góp cho đất nước về khoa học công nghệ và đào tạo, xứng đáng là địa chỉ rất tin tưởng để đào tạo nguồn nhân lực cấp độ cao. Học viện phấn đấu để đạt chuẩn khu vực trong nước cũng như quốc tế.

Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên

Là một trường đại học thuộc khu vực phía Bắc, đại học Nông Lâm Thái Nguyên có bề dày phát triển vững chắc và tạo ra rất nhiều cán bộ Nông Nghiệp của tỉnh, thành phố đã dường như thay đổi theo hướng tích cực đối với nền kinh tế nông nghiệp và lâm nghiệp.

Theo học tại trường, các sinh viên sẽ có cơ hội phát triển kỹ năng cứng và kỹ năng mềm, được rẻn luyện đầy đủ  và rèn luyện những phẩm chất đạo đức để trở thành những công dân có ích cho chính bản thân, gia đình và xã hội.

– Khu vực miền Nam:

Đại học Nông lâm TP.HCM

Là một trong số danh sách các trường đại học trọng điểm chuyên đào tạo về Nông-Lâm nghiệp tại Tp.HCM, trường đại học Nông Lâm sẽ là nơi lý tưởng cho sinh viên để theo học. với đội ngũ giảng viên vô cùng nhiệt huyết và giàu kinh nghiệm, Bộ môn có 8 thành viên: 3 tiến sĩ, 2 thạc sĩ, 2 cử nhân và 1 thành viên đang học tiến sĩ tại Mỹ. Hầu hết các cán bộ giảng viên trên bậc đại học đều được đào tạo ở nước ngoài (Canada, Philippin, Pháp, Mỹ).

Đại học Cần Thơ

Với chủ trương 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành nghề, đại học Cần Thơ luôn tạo mọi điều kiện về cả chất lượng hàng đầu và cơ sở vật chất hiện đại để sinh viên có thể phát triển bản thân về cả chuyên ngành lẫn kỹ năng cứng và mềm.

Bên cạnh đó., sinh viên cũng sẽ có sự tự tin nhiệt tình, niềm đam mê, sự thích nghi đối với sự thay đổi, sự sẵn sàng và khả năng làm việc độc lập, sự sẵn sàng làm việc với người khác, biết xem xét và chấp nhận các quan điểm khác.
Với kiến thức được đào tạo bởi đội ngũ giảng viên giỏi và kinh nghiệm lâu năm, sinh viên chắc chắn sẽ có một nền tảng vững chắc về ngành và có rất nhiều cơ hội làm việc sau khi ra trường.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo các trường khác tại đây:

Đại học Nông lâm – Đại học Huế (Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, P. Thuận Thành, TP. Huế)

Đại học Quảng Bình

Đại học An Giang

Ngành Phát triển nông thôn sau khi ra trường làm gì?
Ngành Phát triển nông thôn sau khi ra trường làm gì?

Ngành Phát triển nông thôn sau khi ra trường làm gì?

Sau khi hoàn thành chương trình học của ngành Phát triển nông thôn, sinh viên trong ngành sẽ được giới thiệu rất nhiều vị trí khác nhau, cụ thể các vị trí này như sau:

 • Cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước về khuyến nông và phát triển nông thôn, đặc biệt là trong các cơ quan thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn từ cấp trung ương đến cơ sở…
 • Nghiên cứu viên, giảng viên về lĩnh vực phát triển cộng đồng, phát triển về nông thôn…
 • Làm việc tại các nhà máy lớn, doanh nghiệp nước ngoài có liên quan đến phát triển nông thôn, phát triển bền vững và vị trí hành chính.
 • Bạn cũng có cơ hội để nâng lên Cao học các chuyên ngành như Kinh tế nông nghiệp, Quản lý kinh tế, Quản lý phát triển nông thôn…

Mức lương của ngành Phát triển nông thôn

 • Mức lương của ngành Phát triển nông thôn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí làm việc, địa điểm làm việc và kinh nghiệm chuyên môn… Mức lương của ngành dao động trong khoảng 5 – 9 triệu/ tháng.
 • Với những người làm trong lĩnh vực nghiên cứu, mức lương có thể nâng cao hơn tùy năng lực.

Tố chất cần có với ngành Phát triển nông thôn

Dưới đây là tố chất quan trọng cần phải có khi học ngành Phát triển nông thôn:

 • Chịu áp lực công việc cao;
 • Có sự tư duy khá và quản lý tốt;
 • Có năng lực về môn học tự nhiên;
 • Cơ tư duy chiến lược;
 • Khả năng giao tiếp và truyền đạt trôi chảy.

Trên đây là bài viết thông tin chung của ngành, và nếu bạn đang tìm kiếm môn học liên quan đến nông thôn. Thì ngành Phát triển nông thôn sẽ là lựa chọn khá phù hợp với bạn

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x