Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Ngành Tôn giáo học là học gì với 2 trường uy tín chất lượng nhất

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Ngành Tôn giáo học là bộ môn đi đầu trong việc đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao chuyên nghiên cứu, quảng bá kiến thức về Tôn giáo, những đường lối chế độ của Đảng, quốc gia về Tôn giáo nhằm mục đích đáp ứng cho sự nghiệp xây dựngtạo ra của đất nước. Vậy chương trình tập huấn và cơ hội việc làm của ngành này ra sao? Các bạn hãy tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Contents

Tìm hiểu ngành Tôn giáo học

Tìm hiểu ngành Tôn giáo học
Tìm hiểu ngành Tôn giáo học
 • Ngành Tôn giáo học (tiếng Anh là Religious Studies) là ngành chuyên cung cấp những kiến thức lý luận, thực tại về Tôn giáo và các kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ giúp ngã trợ về lĩnh vực tôn giáo học. Giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể thực hành các công tác căn bản về tôn giáo, tư vấn cho các cấp chỉ đạo thực hành các nhiệm vụ về quản lý tôn giáo bây chừ.

Ngành Tôn giáo học tập huấn, nghiên cứu khoa học về Tôn giáo như: lý lẽ nghiên cứu Tôn giáo học, các Tôn giáo Việt Nam và quả đât

 • Bộ môn Tôn giáo học huấn luyện, nghiên cứu khoa học về Tôn giáo như: phương pháp nghiên cứu Tôn giáo học, các Tôn giáo Việt Nam và nhân loại, ngành Tôn giáo tín ngưỡng đối với đời sống và xã hội.
 • Học ngành Tôn giáo học trò viên sẽ được trang bị tri thức có hệ thống về tôn giáo, tín ngưỡng, tri thức cơ bản của khoa học với tôn giáo học. Từ đó, sinh viên đựợc đảm bảo về tính tiến bộ tưởng và có trình độ hiểu biết về hiện tượng tôn giáo trong lịch sử và văn minh.
 • Ngành học này còn trang cung cấp những lý lẽ về nghiên cứu khoa học văn minhthực hiện gắn liền lý thuyết với thực tiễn, nâng cao trình độ bốn duy, nhanh nhạy trong việc phát hiện và giải quyết vấn đề.

Bảng Chương trình đào tạo ngành Tôn giáo học

Các sinh viên có thể tham khảo khung chương trình đào tạo và các môn học chuyên ngành Tôn giáo học trong bảng dưới đây.

I
Khối tri thức phổ biến
(chưa tính GDQP, GDTC, tài năng bửa trợ,)
1 Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Marc Leninn 1
2 Những nguyên tắc cơ bản của CN Marc Leninn 2
3 Tư tưởng hồ Chí Minh
4 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam
5 Tin học cơ sở 2
6
Ngoại ngữ cơ sở 1
Tiếng Anh cơ sở 1
Tiếng Nga cơ sở 1
Tiếng Pháp cơ sở 1
Tiếng Trung cơ sở 1
Tiếng Đức cơ sở 1
7
Ngoại ngữ cơ sở 2
Tiếng Anh cơ sở 2
Tiếng Nga cơ sở 2
Tiếng Pháp cơ sở 2
Tiếng Trung cơ sở 2
Tiếng Đức cơ sở 2
8
Ngoại ngữ cơ sở 3
Tiếng Anh cơ sở 3
Tiếng Nga cơ sở 3
Tiếng Pháp cơ sở 3
Tiếng Trung cơ sở 3
Tiếng Đức cơ sở 3
9 Giáo dục thể chất
10 Giáo dục quốc phòng – bình yên
11 khả năng bổ trợ
II Khối tri thức theo lĩnh vực
II.1 Các học phần bắt buộc
12 Các phương pháp nghiên cứu khoa học
13 Cơ sở văn hoá Việt Nam
14 Lịch sử văn minh trái đất
15 Logic học đại cương
16 quốc gia và lao lý đại cương
17 Tâm lý học đại cương
18 Xã hội học đại cương
Các học phần tự chọn
19 Kinh tế học đại cương
20 Môi trường và phát triển
21 Thống kê cho khoa học xã hội
22 thực hiện văn phiên bản tiếng Việt
23 Nhập môn Năng lực thông tin
III tri thức theo khối ngành
III.1 Các học phần bắt buộc
24 Các dân tộc và chế độ dân tộc ở Việt Nam
25 Chính trị học đại cương
26 thể chế chính trị trái đất
27 Tôn giáo học đại cương
III.2 Các học phần tự chọn
28 Báo chí truyền thông đại cương
29 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
30 Nhân học đại cương
31 Lịch sử triết học đại cương
32 Lịch sử Việt Nam đại cương
33 Phương thức phát triển châu Á và làng xã ở Việt Nam
IV Khối tri thức theo nhóm ngành
IV.1 Các học phần bắt buộc
34
Hiện tượng tôn giáo mới trên nhân loại và Việt Nam
(The phenomenon of new religions in the world and Vietnam)
35 quan điểm của các nhà bốn tưởng Việt Nam từ thế kỷ X đến nửa đầu thế kỷ XX về tôn giáo
36 Lý luận chung về tôn giáo, tín ngưỡng
37 Triết học tôn giáo
38
quan điểm Mác xít về tôn giáo, qui định luận nghiên cứu tôn giáo
IV.2 Các học phần tự chọn
39 Vấn đề tôn giáo trong quá trình thành lập CNXH ở Việt Nam
40 Tôn giáo trong bối cảnh toàn cầu hóa và những vấn đề xã hội bây giờ
41 Quan niệm ngoài mác xít về tôn giáo
42 công tác xã hội của tôn giáo ở Việt Nam
V Khối tri thức ngành
V.1
Các học phần bắt buộc phổ biến cho các hướng chuyên ngành
43 Phật giáo và nho giáo ở Việt Nam
44 công giáo ở Việt Nam: Lịch sử và ngày nay
45 Đạo Tin lành ở Việt Nam: Lịch sử và hiện tại
46 Hồi giáo ở Việt Nam: Lịch sử và ngày nay
47 Lịch sử các tổ chức tôn giáo
48 Giới thiệu phổ biến về kinh sách các tôn giáo
49 Tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội Việt Nam
50 Lịch sử nghệ thuật tôn giáo
51 Tôn giáo học so sánh
V.2
Các học phần hướng chuyên ngành
(Sinh viên chọn 1 trong 3 hướng chuyên ngành dưới đây)
V.2.1 Hướng chuyên ngành Văn hóa tôn giáo
V.2.1.1 Các học phần bắt buộc
52 văn chương nghệ thuât và Văn hóa du lịch tâm linh tôn giáo
53 tượng trưng tôn giáo – Cơ sở của văn hóa
54 Nghệ thuật âm nhạc tôn giáo
V.2.1.2 Các học phần tự chọn
55 Quan niệm về Thiện – Mỹ qua tượng trưng của Mỹ thuật và văn học Phật giáo dân tộc
56 Đạo đức tôn giáo với đạo đức xã hội Việt Nam hiện thời
57 Hán Nôm và thư pháp trong tôn giáo
58 Phê bình học tôn giáo
59 Văn hóa tín ngưỡng vùng Tây Nam bộ
V.2.2
Hướng chuyên ngành Quản lý và công tác tôn giáo
V.2.2.1 Các học phần bắt buộc
60 Luật tín ngưỡng, tôn giáo và nghiệp vụ công việc tôn giáo
61 Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và giáo hội học tôn giáo
V.2.2.2 Các học phần tự chọn
62 Tâm lý học, nhân học và xã hội học tôn giáo
63 nhà nước – Tôn giáo – quy định
64 Báo chí và truyền thông của tôn giáo
65 công tác từ thiện xã hội và giáo dục huấn luyện trong tôn giáo
V.2.3
Hướng chuyên ngành Tôn giáo và tín ngưỡng phiên bản địa
V.2.3.1 Các học phần bắt buộc
66 Tín ngưỡng, tôn giáo bạn dạng địa 54 dân tộc Việt Nam và lễ tục vòng đời
67 Tín ngưỡng, tôn giáo bạn dạng địa một số quốc gia trên nhân loại và Đông Nam Á
V.2.3.2 Các học phần tự chọn
68 Thần học tôn giáo
69 Lịch sử các học thuyết tôn giáo
70 Địa lý và sinh thái học tôn giáo
71 Đạo giáo và Đạo giáo ở Việt Nam
72 Phật giáo Nam tông khmer: Lịch sử và ngày nay
V.3 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp
73 Thực tập
74 Thực tập tốt nghiệp
75 Khoá luận tốt nghiệp
Các học phần thay thế khoá luận tốt nghiệp
76 Tôn giáo, Tín ngưỡng: những vấn đề lý luận và thực tại
77 Tôn giáo, tín ngưỡng: Lịch sử và ngày nay

Tham khảo bài viết

Ngành Lịch sử gồm những gì với 7 trường đào tạo hấp dẫn chất lượng
Ngành Văn hóa học gồm những gì với 5 trường đào tạo uy tín nhất

Danh sách khối thi vào ngành Tôn giáo học

– Mã ngành: 7220309

– Các tổ hợp môn xét tuyển:

 • Mã môn thi A00 (Toán, Vật Lý, Hóa học)
 • Mã môn thi C00 (Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý)
 • Mã môn thi D01 (Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh)
 • Mã môn thi D02 (Ngữ Văn, Toán, Tiếng Nga)
 • Mã môn thi D03 (Ngữ Văn, Toán, Tiếng Pháp)
 • Mã môn thi D04 (Ngữ Văn, Toán, Tiếng Trung)
 • Mã môn thi D05 (Ngữ Văn, Toán, Tiếng Đức)
 • Mã môn thi D06 (Ngữ Văn, Toán, Tiếng Nhật)
 • Mã môn thi D78 (Ngữ Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh)
 • Mã môn thi D79 (Ngữ Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức)
 • Mã môn thi D80 (Ngữ Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga)
 • Mã môn thi D81 (Ngữ Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật)
 • Mã môn thi D82 (Ngữ Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp)
 • Mã môn thi D83 (Ngữ Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung)

Điểm chuẩn của ngành Tôn giáo học

Điểm chuẩn của ngành Tôn giáo học
Điểm chuẩn của ngành Tôn giáo học

Điểm chuẩn ngành Tôn giáo học năm 2018 của các trường Đại học từ 16.50 – 18.00 điểm, tùy thuộc vào từng tổ hợp môn xét tuyển. cụ thể với tổ hợp môn A00 và D01 là 16.50 điểm; C00 và D03 là 17.50, những tổ hợp môn còn lại là chuẩn 18.00 điểm.

Các trường đào tạo ngành Tôn giáo học

 • Ngành Tôn giáo học bây giờ chỉ có độc nhất vô nhị một trường đào tạo tại Hà Nội đó là trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học QG Hà Nội.
 • Ngoài ra, còn có Viện Nghiên cứu tôn giáo, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam – đào tạo tiến sĩtrung tâm nghiên cứu tín ngưỡng, tôn giáo, Học viện Chính trị non sông đại dương Chí Minh chuyên tập huấn Thạc sĩ ngành Tôn giáo học.

Việc làm của ngành Tôn giáo học sau khi ra trường

Việc làm của ngành Tôn giáo học sau khi ra trường
Việc làm của ngành Tôn giáo học sau khi ra trường

Sau khi tốt nghiệp ngành Tôn giáo học, Cả nhà có đủ năng lực và tài năng để có thể đảm trách các địa điểm việc làm sau:

 • Nghiên cứu, giảng dạy Tôn giáo học trong các cơ sở nghiên cứu, Viện huấn luyện về tôn giáo, hay làm công tác quản lý tôn giáo trong các cơ quan hành chính của nhà nước như Ban dân vận, Sở Nội vụ và trường của các đoàn thể chính trị xã hội khác trên khắp cả nước.
 • Cán bộ Nhà nước: Giúp họach định đường lối, chế độ của Đảng và nhà nướctư vấn về quản lý Tôn giáo trong các cơ quan, doanh nghiệp thuộc hệ thống chính trị và các công ty kinh tế – xã hội khác.
 • giảng viên chuyên giảng dạy ngành Tôn giáo học tại các cơ sở huấn luyện về tôn giáo ở bậc trung cấp, trường cao đẳng, đại học, trường nghề…
 • Nghiên cứu viên về tôn giáo tại các Sở nghiên cứu, Viện nghiên cứu khoa học, tôn giáo, các cơ quan lý luận chính trị…

Dường nhưcơ hội việc làm của ngành Tôn giáo học khá cao, các sinh viên có thời cơ học thạc sĩ, tiến sĩ và trở thành các nhà khoa học, công tác tại các trọng điểm, nghiên cứu nước nhà về tôn giáo như: trung tâm Văn hóa và Tín ngưỡng, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Văn hóa…

Sinh viên ra trường sẽ làm công việc nghiên cứu, giảng dạy Tôn giáo học trong các cơ sở nghiên cứu, Viện tập huấn về tôn giáo…

Mức lương của ngành Tôn giáo học

Mức lương ngành Tôn giáo học sẽ phụ thuộc vào mức lương quy định của quốc gia về cán bộ cấp bậc đại học.

Những tố chất phù hợp với ngành Tôn giáo học

Để biết mình có thích hợp với ngành Tôn giáo học hay không thì Các bạn hãy tham khảo những tố chất sau:

 • Có bản lĩnh chính trị vững vàng;
 • Có chính kiến và tài năng thuyết phục người khác;
 • khả năng giao duthuyết trìnhtrò chuyện trước đám đông;
 • nghiêm túc học tập và làm việc;
 • Đạo đức nghề nghiệp tốt;
 • Lối sống giản dị, lành mạnh;
 • Luôn chủ động giúp sứccấu kết với tất cả mọi người;
 • bốn duy nhạy bén, sáng tạo;
 • hòa bình, tự chủ trong công việc;
 • Tính nhẫn nạichịu khó và chịu khó;
 • Đặt ra mục đích và hướng đi rõ ràng;
 • Nhanh nhay trong phát hiện vấn đề và yêu cầu phương án giải quyết.

Chắc hẳn những thông tin trong bài viết đã giúp bạn đọc hiểu thêm về ngành Tôn giáo học, nếu sinh viên cảm thấy mến mộ ngành học này thì hãy mạnh dạn đăng ký ước vọng vào các trường thích hợp nhé!

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x