Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Ngành Văn học là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ TUYỂN SINH TRƯỜNG CHUẨN VÀ CHÍNH XÁC NHẤT CÁC BẠN CHỈ CẦN XEM PHẦN BÊN DƯỚI ĐÂY CÓ GÌ THẮC MẮC CÁC BẠN HÃY BÌNH LUẬN

Ngành Văn học là một ngành chuyên về các lĩnh vực văn học xã hội hoặc những tác phẩm văn học ảnh hưởng quan trọng đến xã hội với người đọc. Và dưới đây là thông tin chung của ngành Văn học.

Ngành Văn học là gì?
Ngành Văn học là gì?

Ngành Văn học là gì?

Ngành Văn học (TA: Literature)

 • là ngành chuyên cung cấp cho sinh viên kiến thức về lý luận của văn học, kiến thức phổ biến về văn hóa và ngôn ngữ , thậm chí còn trang bị kiến thức sâu rộng về văn học Việt Nam cũng như nền văn học nổi tiếng trên thế giới.
 • Sinh viên học ngành Văn học sẽ được tập luyện kỹ năng, phương pháp nghiên cứu văn học, giảng dạy, cải thiện khả năng cảm thụ văn học và sáng tác văn học. Ngành học này giúp sinh viên tự ý thức nhiệm của bản thân, thấm nhuần tự hào của dân tộc, có phẩm chất đạo đức tốt, biết trân trọng, phát huy đời sống dân tộc.
 • Ngành Văn học còn đào tạo cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngữ văn, quy tắc sử dụng ngôn ngữ văn học, văn nói, văn viết nhằm phục vụ công tác trong văn học.

Chương trình đào tạo ngành Văn học

Dưới Đây là bảng chương trình của ngành Văn học

Khối kiến thức chung
1Môn đào tạo: Giáo dục quốc phòng
2Môn đào tạo: NLCB của CN Marc Lenin-phần 1
3Môn đào tạo: Tiếng Anh 1
4Môn đào tạo: Tiếng Pháp 1
5Môn đào tạo: Tiếng Nga 1
6Môn đào tạo: Giáo dục thể chất 1
7Môn đào tạo: NLCB của CN Marc Lenin-phần 2
8Môn đào tạo: Tiếng Anh 2
9Môn đào tạo: Tiếng Pháp 2
10Môn đào tạo: Tiếng Nga 2
11Môn đào tạo: Tin học đại cương
12Môn đào tạo: Tâm lý học
13Môn đào tạo: Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ
14Môn đào tạo: Giáo dục thể chất 2
15Môn đào tạo: Âm nhạc
16Môn đào tạo: Tư tưởng Hồ Chí Minh
17Môn đào tạo: Tiếng Anh 3
18Môn đào tạo: Tiếng Pháp 3
19Môn đào tạo: Tiếng Nga 3
20Môn đào tạo: Kỹ năng giao tiếp
21Môn đào tạo: Giáo dục thể chất 3
22Môn đào tạo: Giáo dục học
23Môn đào tạo: Đường lối CM của ĐCS Việt Nam
24Môn đào tạo: Giáo dục thể chất 4
25Môn đào tạo: Tâm lý học giáo dục
26
Môn đào tạo: Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục
Khối kiến thức chuyên ngành
1Môn đào tạo: Cơ sở văn hóa Việt Nam
2Môn đào tạo: Văn học dân gian Việt Nam
3Môn đào tạo: Cơ sở ngôn ngữ văn tự Hán Nôm
4Môn đào tạo: Lịch sử Việt Nam
5Môn đào tạo: Tiếng Việt thực hành
6Môn đào tạo: Đại cương nghệ thuật học
7
Môn đào tạo: Phương pháp luận nghiên cứu văn học
8Môn đào tạo: “Tam giáo” và văn hóa Việt Nam
9Môn đào tạo: Logic học
10
Môn đào tạo: Văn học Việt Nam trung đại I (Khái quát TK X – TKXVII)
11
Môn đào tạo: Văn học Việt Nam trung đại II (TK XVIII – TKXIX)
12Môn đào tạo: Văn bản Hán Văn
13Môn đào tạo: Phương pháp nghiên cứu khoa học
14Môn đào tạo: Xã hội học
15Môn đào tạo: Văn học, nhà văn, bạn đọc
16
Môn đào tạo: Văn học Việt Nam hiện đại I (đầu TKXX – 1945)
17Môn đào tạo: Văn học châu Á
18
Môn đào tạo: Văn học Phương Tây I (Từ cổ đại đến TK XVIII)
19Môn đào tạo: Từ vựng – ngữ nghĩa tiếng Việt
20Môn đào tạo: Môi trường và phát triển
21Môn đào tạo: Lịch sử văn minh thế giới
22Môn đào tạo: Tiếng Anh chuyên ngành
23Môn đào tạo: Tiếng Pháp chuyên ngành
24Môn đào tạo: Tiếng Nga chuyên ngành
25Môn đào tạo: Tiếng Nga chuyên ngành
26Môn đào tạo: Đại cương thi pháp học
27
Môn đào tạo: Đại cương về ngôn ngữ và tiếng Việt
28Môn đào tạo: Tác phẩm và thể loại văn học
29
Môn đào tạo: Văn học Việt Nam hiện đại II (1945 – 1975)
30
Môn đào tạo: Ngữ pháp và ngữ pháp văn bản Tiếng Việt
31Môn đào tạo: Tiến trình văn học
32
Môn đào tạo: Văn học Phương Tây II (Từ TK XIX – XX)
33Môn đào tạo: Ngữ dụng học
34Môn đào tạo: Phong cách học tiếng Việt
35Môn đào tạo: Thực tập cuối khóa 1
36Môn đào tạo: Thực tập cuối khóa 2
37Môn đào tạo: Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
38Môn đào tạo: Phê bình văn học
39Môn đào tạo: Văn học Nga
40Môn đào tạo: Tiểu thuyết phương Tây
41Môn đào tạo: Phân tích diễn ngôn
42
Môn đào tạo: Các trường phái lý luận phê bình văn học Âu – Mĩ hiện đại
43Môn đào tạo: Văn bản Nôm
44Môn đào tạo: Văn học các nước Đông Nam Á
45
Môn đào tạo: Phương pháp sưu tầm nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam / Sử thi dân gian các dân tộc ít người ở Vi
46Môn đào tạo: Văn học trong nhà trường
47Môn đào tạo: Văn học và du lịch/Văn học báo chí
48
Môn đào tạo: Những vấn đề thể loại văn học/ Văn học với các loại hình nghệ thuật
49
Môn đào tạo: Thi pháp văn học dân gian/ Thi pháp văn học trung đại
50Môn đào tạo: Các tác gia văn học Nga cổ điển
51Môn đào tạo: Thơ phương Đông
52
Môn đào tạo: Vấn đề tổ chức minh giải văn bản Hán Nôm
53
Môn đào tạo: Một số vấn đề lí luận về văn hóa học và văn hóa Việt Nam
54
Môn đào tạo: Văn học Việt Nam hiện đại III (sau1975)
55Môn đào tạo: Khoá luận tốt nghiệp
56Môn đào tạo: Chuyên đề lý luận văn học 1
57
Môn đào tạo: Chuyên đề văn học việt nam hiện đại 2
58Môn đào tạo: Chuyên đề lý luận văn học 2
59
Môn đào tạo: Chuyên đề văn học việt nam hiện đại

Danh sách tổ hợp thi vào ngành Văn học

– Mã ngành học: Số 7229030

Dưới đây là danh sách tổ hợp của ngành Văn học

 • Khối C00 môn tổ hợp (Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý)
 • Khối C03 môn tổ hợp (Ngữ văn, Toán, Lịch sử)
 • Khối C04 môn tổ hợp (Ngữ văn, Toán, Địa lí)
 • Khối C15 môn tổ hợp (Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân)
 • Khối D01 môn tổ hợp (Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh)
 • Khối D02 môn tổ hợp (Ngữ Văn, Toán, Tiếng Nga)
 • Khối D03 môn tổ hợp (Ngữ Văn, Toán, Tiếng Pháp)
 • Khối D04 môn tổ hợp (Ngữ Văn, Toán, Tiếng Trung)
 • Khối D05 môn tổ hợp (Ngữ Văn, Toán, Tiếng Đức)
 • Khối D06 môn tổ hợp (Ngữ Văn, Toán, Tiếng Nhật)
 • Khối D14 môn tổ hợp (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh)
 • Khối D15 môn tổ hợp (Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh)
 • Khối D78 môn tổ hợp (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh)
 • Khối D79 môn tổ hợp (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức)
 • Khối D80 môn tổ hợp (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga)
 • Khối D81 môn tổ hợp (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật)
 • Khối D82 môn tổ hợp (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp)
 • Khối D83 môn tổ hợp (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung)

Tham khảo bài viết:  Ngành Ngôn ngữ học là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng

Điểm chuẩn ngành Văn học 

Điểm chuẩn của ngành Văn học dao động từ 13 – 25 điểm

Top 3 trường đào tạo ngành Văn học uy tín
Top 3 trường đào tạo ngành Văn học uy tín

Top 3 trường đào tạo ngành Văn học uy tín

Hiện nay, có nhiều trường đại học đào tạo ngành Văn học, các bạn có thể tham khảo danh sách dưới đây:

– Khu vực miền Bắc:

Đây là ngôi trường danh tiếng nhất Hà Nội, với ngành đào tạo được nhiều người quan tâm là ngành Văn học

Sinh viên tốt nghiệp ngành Văn học có thể làm vị trí nghiên cứu, bảo tồn di sản văn học của dân tộc có thể tham gia giới thiệu những nền văn học lớn trên thế giới vào Việt Nam và giới thiệu văn học Việt Nam ra nước ngoài đồng thời, có thể tham gia vào đời sống của nhà văn học đương đại

Sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học ngành Văn học có thể đảm nhận các công tác như: sáng tác, làm báo, nghiên cứu, giảng dạy văn học tại các viện nghiên cứu các trường đại học, cao đẳng ,các cơ quan văn hoá, lưu trữ, thông tin các cơ quan nhà nước các tổ chức và đoàn thể xã hội có nhu cầu.

– Khu vực miền Nam:

 • Đại học Sư phạm TP.HCM

Khi nhắc đến trường có đào tạo ngành Văn học thì sẽ không thể thiếu đến Đại học Sư phạm TPHCM, đây là một trong những trường có tiếng nhất của Việt Nam. Trường có thể đào tạo cử nhân làm nghiên cứu văn học hay làm việc trong những lĩnh vực về văn học như báo chí, xuất bản, quản lí HĐVH, các công việc văn phòng ở các cơ quan văn hóa như chính trị kinh tế,… thậm chí còn có các chuyên ngành như: Ngôn ngữ học, Văn học VN, Văn học nước ngoài,… và nhiều chuyên ngành khác nữa….

 • Đại học Cần Thơ

Đại học Cần Thơ là một trong số trường danh tiếng nhất miền nam Việt nam. Chương trình của ngành Văn học đào tạo cử nhân có trình độ đại học với các phẩm chất đạo đức sau đây

Có khả năng chuyên môn trong lĩnh vực ngôn ngữ và văn học.

Có kiến thức chuyên ngành rộng, có thể tự học và am hiểu những văn học đương đại, từ đó có thể đóng góp phát triển cho đất nước

Video tham khảo ngành Văn Học:

Ngành Văn học ra trường làm gì?

Ngành Văn học ra trường làm gì?
Ngành Văn học ra trường làm gì?

 

Ngành Văn học là một ngành rất rộng mở, và sau khi ra trường sẽ có rất nhiều vị trí để lựa chọn phù hợp với ngành. Cụ thể như:

 • Giảng dạy và nghiên cứu về văn học, trở thành thầy cô giáo tại các trường đại học, cao đẳng, trung học, trung cấp nghề, các viện và các trung tâm nghiên cứu hoặc giảng dạy  môn Ngữ văn tại trường THPT, THCS.
 • Phóng viên, biên tập viên: Có thể Tham gia biên tập bài viết, viết bài tin tức báo chí, truyền thông truyền hình, sáng tác kịch bản nhiều bộ phim
 • Quản lý văn phòng: Làm hành chính văn phòng, quản trị nhân sự, quản trị văn phòng, quản lý, soạn thảo văn bản hay làm thư ký, trợ lý…
 • Sáng tác : Tự sáng tạo trong lĩnh vực văn học nghệ thuật như: sáng tác văn thơ, trò chuyện, nội dung thuyết trình đặc biệt
 • Quản lý nhà nước: Tham gia các đề xuất, lên kế hoạch ý tưởng CTVH, văn hóa, chính sách của dân tộc, chính sách bảo tồn ngôn ngữ tác phẩm và văn hoá dân tộc.

Mức lương đối với của ngành Văn học

 • Mức lương sẽ phù hợp với cơ quan Nhà nước , dao động sẽ thấp hơn tùy lĩnh vực của ngành

Những tố chất cần có của ngành Văn học

Để học tập và thành công trong ngành Văn học, đòi hỏi bạn cần có những tố chất sau:

 • Yêu thích cảm thụ văn học
 • Hiểu biết chuyên sâu về văn hóa lịch sử của Việt Nam và nước ngoài…
 • Tư duy sáng tạo và nhanh nhạy trong việc giải quyết vấn đề
 • Biết lựa chọn tổng hợp, biết các vấn đề
 • Ý tưởng mới, khả năng đa dạng về sáng tác
 • Chịu áp lực cao
 • Có sự cần cù trong học hỏi
 • Năng động và biết kiên nhẫn
 • Tự tin giao tiếp ổn

Nếu bạn thích môn học này thì ngành Văn học sẽ là lựa chọn không thể bỏ qua sau khi bạn đọc thông tin trên.

5 1 vote
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x