Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Câu hỏi tích hợp là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn.

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Contents

Câu hỏi tích hợp

Các câu hỏi tích hợp có câu trả lời có sẵn ở đây cho học sinh Lớp 11 và Lớp 12. Tích hợp là một chủ đề quan trọng đối với học sinh lớp 11 và 12 tiêu chuẩn vì những khái niệm này được đề cập sâu hơn trong các nghiên cứu cao hơn. Các vấn đề được cung cấp ở đây là theo hội đồng CBSE và giáo trình NCERT. Làm các câu hỏi này sẽ giúp học sinh giải quyết được các câu hỏi khó và đạt được nhiều điểm hơn trong kỳ thi.Biểu diễn tích phân của một hàm là ∫f (x) dx. Các công thức phổ biến được sử dụng để giải các bài toán tích phân được đưa ra dưới đây trong bảng.

ngàyC

một dC

xnd=x11C≠ – 1

không cód– cosC

cosdkhông cóC

giây2dtanC

csc2d– cũiC

giâyvậydgiâyC

csccũid– CSCC

1xdlnx | +C

exd=exC

axd=axlnaC≠ 1

Ngoài ra, có một số công thức thêm ở đây: Tích hợp

Câu hỏi về Tích hợp với Giải pháp

Dưới đây là một số câu hỏi dựa trên khái niệm tích hợp với các giải pháp.

1. Tích phân 1 / (1 + x 2 ) cho giới hạn [0,1].

Giải pháp:

Tôi=101+x2dx

=[rám nắng– 1]10

[rám nắng– 1rám nắng– 1]

[Số Pi4– ]

=Số Pi4

101+x2d=Số Pi42. Tìm giá trị của ∫2x cos (x 2 – 5).

Giải: Cho, I = ∫2xcos (x 2 – 5) .dx

Cho x 2 – 5 = t… .. (1)

2x.dx = dt

Thay thế các giá trị này, chúng ta có

I = ∫cos (t) .dt

= sin t + c… .. (2)

Thay giá trị của 1 trong 2, chúng ta có

= sin (x 2 – 5) + C

3. Giá trị của ∫ 8 x 3 dx là bao nhiêu.

Giải pháp:

∫ 8 x 3 dx = 8 ∫ x 3 dx

= 8 x 4 /4 + C

= 2 x 4 + C

4. Tìm giá trị của ∫ Cos x + x dx.

Lời giải: ∫ Cos x + x dx = ∫ Cos x dx + ∫ x dx

= Sin x + x 2 /2 + C

5. ∫(xe+ex+ee) dx

Solution: I = ∫(xe+ex+ee) dx

Chúng ta hãy chia phương trình trên.

∫x e dx + ∫e x dx + ∫e e dx

Theo công thức, chúng tôi biết;

∫x n dx = x n + 1 / n + 1

Vì thế,

xe+1/e+1 + ∫ex dx + ∫ee dx

Theo công thức, ∫a x dx = a x / log a, chúng ta có thể viết phương trình trên dưới dạng:

e + 1 / e + 1 + e x / log e e + ee e dx

Theo công thức, ∫kdx = kx + c, chúng ta có thể viết phương trình trên dưới dạng:

e + 1 / e + 1 + e x / log e e + e e x + c

Câu hỏi thực hành

  1. Tích phân ∫ e -x dx cho [0, ∞].
  2. Tích phân ∫x / (x + 1) dx cho [0,1]
  3. Tìm ∫ (ax 2 + bx + c) dx
  4. Tìm ∫ (2x 2 + e x ) dx
  5. Tìm ∫ [(x 3 + 3x + 4) / √x] dx
  6. Đánh giá ∫ [(1-x) √x] dx
  7. Đánh giá ∫ giây x (giây x + tan x) dx
  8. Tìm tích phân của 2x / 1 + x 2
  9. Tìm tích phân của sin x cox (sin x)
  10. Giá trị của ∫ [sin (ax + b) cos (ax + b)] dx là bao nhiêu.
Xem thêm: 
0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x