Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Chuyển đổi chữ số La mã là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn.

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Một số trong Chữ số La Mã là tập hợp các ký hiệu (hoặc chữ cái / ký tự) C, D, I, L, M, V, X được viết theo một thứ tự cụ thể (ví dụ: M’s đầu tiên, sau đó là D’sD’s, C của sC, v.v.). Nói chung, một ký hiệu trừ được sử dụng trong một số trường hợp để tránh bốn ký tự được sao chép theo chuỗi, chẳng hạn như IIII hoặc XXXX, như được hiển thị bên dưới.

  • Nếu “I” được đặt trước V hoặc X, nó đại diện cho một nhỏ hơn, sau đó bốn là IV (một nhỏ hơn 5) và 9 là IX (một nhỏ hơn 10)
  • Nếu “X” được đặt trước L hoặc C, nó đại diện cho mười ít hơn, sau đó 40 là XL (10 nhỏ hơn 50) và 90 là XC (10 nhỏ hơn 100)
  • Nếu “C” được đặt trước D hoặc M, nó đại diện cho một trăm nhỏ hơn, thì 400 là CD (100 nhỏ hơn 500) và 900 là CM (100 nhỏ hơn 1000)

Contents

Tính toán chữ số La mã

Bảng dưới đây cho thấy các phép tính để lấy số cho một chữ số la mã nhất định.

Số La Mã Tính toán để lấy số Số La Mã Tính toán để lấy số
l 1 = 1 XXXVI 10 + 10 + 10 + 5 + 1 = 36
II 1 + 1 = 2 XXXVII 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 = 37
III 1 + 1 + 1 = 3 XXXVIII 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1 = 38
IV 5 – 1 = 4 XXXIX 10 + 10 + 10 – 1 + 10 = 39
V 5 XL -10 + 50 = 40
VI 5 + 1 = 6 XLI -10 + 50 + 1 = 41
VII 5 + 1 + 1 = 7 XLII -10 + 50 + 1 + 1 = 42
VIII 5 + 1 + 1 + 1 = 8 XLIII -10 + 50 + 1 + 1 + 1 = 43
IX 10 – 1 = 9 XLIV -10 + 50 – 1 + 5 = 44
X 10 XLV -10 + 50 + 5 = 45
XI 10 + 1 = 11 XLVI -10 + 50 + 5 + 1 = 46
XII 10 + 1 + 1 = 12 XLVII -10 + 50 + 5 + 5 + 1 = 47
XIII 10 + 1 + 1 + 1 = 13 XLVIII -10 + 50 + 5 + 1 + 1 + 1 = 48
XIV 10 – 1 + 5 = 14 XLIX -10 + 50 – 1 + 10 = 49
XV 10 + 5 = 15 L 50
XVI 10 + 5 + 1 = 16 LX 50 + 10 = 60
XVII 10 + 5 + 1 + 1 = 17 LXX 50 + 10 + 10 = 70
XVIII 10 + 5 + 1 + 1 + 1 = 18 80 50 + 10 + 10 + 10 = 80
XIX 10 – 1 + 10 = 19 XC -10 + 100 = 90
XX 10 + 10 = 20 C 100
XXI 10 + 10 + 1 = 21 CC 100 + 100 = 200
XXII 10 + 10 + 1 + 1 = 22 CCC 100 + 100 + 100 = 300
XXIII 10 + 10 + 1 + 1 + 1 = 23 CD -100 + 500 = 400
XXIV 10 + 10 – 1 + 5 = 24 D 500
XXV 10 + 10 + 5 = 25 DC 500 + 100 = 600
XXVI 10 + 10 + 5 + 1 = 26 DCC 500 + 100 + 100 = 700
XXVII 10 + 10 + 5 + 1 + 1 = 27 DCCC 500 + 100 + 100 + 100 = 800
XXVIII 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1 = 28 CM -100 + 1000 = 900
XXIX 10 + 10 – 1 + 10 = 29 M 1000
XXX 10 + 10 + 10 = 30 V¯¯¯¯ 5000
XXXI 10 + 10 + 10 + 1 = 31 X¯¯¯¯ 10000
XXXII 10 + 10 + 10 + 1 + 1 = 32 L¯¯¯¯ 50000
XXXIII 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 = 33 C¯¯¯¯ 100000
XXXIV 10 + 10 + 10 – 1 + 5 = 34 D¯¯¯¯ 500000
XXXV 10 + 10 + 10 + 5 = 35 M¯¯¯¯¯ 1000000

Ngày trong chuyển đổi chữ số La mã

Chúng ta có thể biểu thị ngày trong ngày bằng cách sử dụng chữ số la mã. Hãy để chúng tôi lấy định dạng đại diện cho ngày là MM-DD-YYYY (Tháng-Ngày-Năm). Ví dụ: 12-20-2019 được viết là XII-XX-MMXIX.

Chúng ta có thể dễ dàng viết những năm của thế kỷ 21 như hình dưới đây.

2001 = MMI

2002 = MMII

2003 = MMIII

2004 = MMIV

2005 = MMV

2006 = MMVI

2007 = MMVII

2008 = MMVIII

2009 = MMIX

2010 = MMX, v.v.

Chuyển đổi số sang chữ số La mã

Để chuyển các số thành chữ số la mã, trước tiên chúng ta cần tách số đã cho dựa trên giá trị số hoặc giá trị vị trí của các chữ số trong số. Rất dễ dàng chuyển đổi bất kỳ số nào sang dạng la mã và ngược lại, bất kỳ dạng la mã nào thành số. Ví dụ dưới đây giúp hiểu rõ hơn về chuyển đổi ở trên.

Ví dụ về chữ số La mã

Ví dụ 1:

Chuyển số 1786 thành dạng số la mã.

Giải pháp:

Đầu tiên, chúng ta cần chia 1786 thành hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.

1786 = 1000 + 700 + 80 + 6

1000 = M

700 = DCC

80 = 80

6 = VI

Do đó, 1786 = MDCCLXXXVI

Ví dụ 2:

Chuyển số 9143 thành chữ số la mã.

Giải pháp:

Chúng ta hãy chia 9143 thành hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.

9143 = 9000 + 100 + 40 + 3

 

9000 = TôiX¯¯¯¯¯¯¯

100 = C

40 = XL

3 = III

Vì thế,

9143 = TôiX¯¯¯¯¯¯¯ CXLIII

Xem thêm:

5 1 vote
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x