Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Hoạt động cơ bản của ma trận là gì? Xem xong hiểu luôn.

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Contents

Hoạt động cơ bản của ma trận

Ma trận là một mảng số được sắp xếp dưới dạng hàng và cột. Số hàng và cột của ma trận được gọi là kích thước của nó được cho bởi m  [latex] \ times [/ latex] n, trong đó m và n đại diện cho số hàng và cột tương ứng. Ngoài các phép toán cơ bản, có một số phép toán cơ bản nhất định có thể được thực hiện trên ma trận, cụ thể là các phép biến đổi. Nó là một loại ma trận đặc biệt có thể minh họa cho các phép biến đổi 2d và 3d. Chúng ta hãy xem xét các loại phép toán cơ bản khác nhau.

Các loại hoạt động cơ bản

Có hai loại phép toán cơ bản của ma trận:

  • Các phép toán hàng cơ bản: khi chúng được thực hiện trên các hàng của ma trận.
  • Các phép toán cột cơ bản: khi chúng được thực hiện trên các cột của ma trận.

Các hoạt động cơ bản của một ma trận

  • Có thể hoán đổi 2 cột (hoặc hàng) bất kỳ của ma trận. Nếu i th và j thứ hàng được trao đổi, nó được hiển thị bởi R i ↔ R j và nếu i th và j thứ cột được trao đổi, nó được hiển thị bằng C i ↔ C j .

Ví dụ, cho ma trận A dưới đây:

[latex] A =

[142– 5– 36]

[/ latex]

Chúng tôi áp dụng  [latex] R_ {1} \ leftrightarrow R_ {2} [/ latex] và thu được:

[latex] A =

[41– 526– 3]

[/ latex]

  • Các phần tử của bất kỳ hàng (hoặc cột) nào của ma trận có thể được nhân với một số khác không. Vì vậy, nếu chúng ta nhân hàng thứ i của ma trận với một số k khác 0 , thì nó có thể được ký hiệu là R i ↔ k R i . Tương tự, đối với cột, nó được cho bởi C i ↔ k C i .

Ví dụ, cho ma trận A dưới đây:

[latex] A =

[142– 5– 36]

[/ latex]

Chúng tôi áp dụng [latex] R_ {1} \ leftrightarrow 3R_ {1} [/ latex] và thu được:

[latex] A = [/ latex]

[346– 5– 96]
  • Các phần tử của bất kỳ hàng (hoặc cột) nào có thể được cộng với các phần tử tương ứng của một hàng (hoặc cột) khác được nhân với một số khác không. Vì vậy, nếu chúng ta thêm hàng thứ i của ma trận vào hàng thứ j được nhân với một số k khác 0 , thì nó có thể được ký hiệu là R i ↔ R i + k R j . Tương tự, đối với cột, nó được cho bởi C i ↔ C i + k C j .

Ví dụ, cho ma trận A dưới đây:

[latex] A = [/ latex]

[142– 5– 36]

Chúng tôi áp dụng [latex] R_ {2} \ leftrightarrow R_ {2} + 4R_ {1} [/ latex] và thu được:

[latex] A = [/ latex]

[1số 823– 3– 6]

Xem thêm:

 

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x