Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Đáp án môn Vật lý kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 đầy đủ với 24 mã đề mới nhất

Sau ngày thi đầu tiên với 2 môn Ngữ Văn, Toán. Các thí sinh tiếp tục bước sang ngày thi thứ 2 vào buổi sáng với tổ hợp 03 môn: Vật lý – Hóa học – Sinh học với hình thức trắc nghiệm 40 câu, thời gian làm bài trong 50p cho mỗi môn.
Môn thi đầu tiên trong buổi sáng nay là Vật lý. Thí sinh bắt đầu làm bài từ 7h35. Tuyển sinh số liên tục cập nhật đáp án môn Vật lý kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 đầy đủ 24 mã đề (tham khảo).
Phụ huynh, học sinh cập nhật đáp án nhanh tại đây cho các mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224.


Đáp án đề thi THPTQG môn Vật lý năm 2020

Dưới 20 Điểm Khối C Nên Chọn Trường Nào, Ngành Nào Để Theo Học?
Bật mí top 10 trường cao đẳng y dược tốt nhất Việt Nam cho các bạn tham khảo
Giải Đáp Thắc Mắc Của Học Sinh Cuối Cấp: Học Đại Học Có Khó Không?
Có Nên Học Quản Trị Văn Phòng – Reviews Chi Tiết

Đáp án đang được ban chuyên môn giải, các em chú ý theo dõi.

• Mã đề: 201 – Đáp án đề thi môn Vật lý – Kỳ thi THPT quốc gia 2020
MÃ ĐỀ: 201 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ THPT 2020 (Tham khảo)
1.C 2.B 3.D 4.A 5.C 6.C 7.C 8.D 9.C 10.A
11.B 12.A 13.B 14.D 15.B 16.A 17.B 18.A 19.D 20.A
21.D 22.D 23.B 24.D 25.A 26.A 27.B 28.A 29.D 30.B
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

• Mã đề: 202 – Đáp án đề thi môn Vật lý – Kỳ thi THPT quốc gia 2020
MÃ ĐỀ: 202 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ THPT 2020 (Tham khảo)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

• Mã đề: 203 – Đáp án đề thi môn Vật lý – Kỳ thi THPT quốc gia 2020
MÃ ĐỀ: 203 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ THPT 2020 (Tham khảo)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

• Mã đề: 204 – Đáp án đề thi môn Vật lý – Kỳ thi THPT quốc gia 2020
MÃ ĐỀ: 204 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ THPT 2020 (Tham khảo)
1.C 2.A 3.D 4.C 5.C 6.C 7.B 8.C 9.C 10.A
11.D 12.B 13.B 14.D 15.D 16.C 17.D 18.D 19.D 20.B
21.C 22.B 23.B 24.C 25.C 26.A 27.D 28.D 29.D 30.B
31.B 32.D 33.D 34.D 35.B 36.B 37.B 38.B 39.C 40.C

• Mã đề: 205 – Đáp án đề thi môn Vật lý – Kỳ thi THPT quốc gia 2020
MÃ ĐỀ: 205 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ THPT 2020 (Tham khảo)
1.C 2.C 3.C 4.C 5.B 6.A 7.A 8.D 9.C 10.D
11.A 12.B 13.C 14.B 15.B 16.B 17.C 18.D 19.B 20.C
21.A 22.C 23.B 24.D 25.C 26.A 27.D 28.A 29.A 30.C
31.C 32.B 33.D 34.B 35.B 36.B 37. 38.A 39.D 40.C

• Mã đề: 206 – Đáp án đề thi môn Vật lý – Kỳ thi THPT quốc gia 2020
MÃ ĐỀ: 206 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ THPT 2020 (Tham khảo)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

• Mã đề: 207 – Đáp án đề thi môn Vật lý – Kỳ thi THPT quốc gia 2020
MÃ ĐỀ: 207 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ THPT 2020 (Tham khảo)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

• Mã đề: 208 – Đáp án đề thi môn Vật lý – Kỳ thi THPT quốc gia 2020
MÃ ĐỀ: 208 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ THPT 2020 (Tham khảo)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

• Mã đề: 209 – Đáp án đề thi môn Vật lý – Kỳ thi THPT quốc gia 2020
MÃ ĐỀ: 209 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ THPT 2020 (Tham khảo)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

• Mã đề: 210 – Đáp án đề thi môn Vật lý – Kỳ thi THPT quốc gia 2020
MÃ ĐỀ: 210 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ THPT 2020 (Tham khảo)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

• Mã đề: 211 – Đáp án đề thi môn Vật lý – Kỳ thi THPT quốc gia 2020
MÃ ĐỀ: 211 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ THPT 2020 (Tham khảo)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

• Mã đề: 212 – Đáp án đề thi môn Vật lý – Kỳ thi THPT quốc gia 2020
MÃ ĐỀ: 212 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ THPT 2020 (Tham khảo)
1.B 2.A 3.A 4.C 5.C 6.D 7.C 8.A 9.C 10.B
11.B 12.C 13.C 14.C 15.B 16.A 17.B 18.D 19.A 20.A
21.B 22.C 23.B 24.B 25.B 26.A 27.C 28.D 29.A 30.B
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

• Mã đề: 213 – Đáp án đề thi môn Vật lý – Kỳ thi THPT quốc gia 2020
MÃ ĐỀ: 213 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ THPT 2020 (Tham khảo)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

• Mã đề: 214 – Đáp án đề thi môn Vật lý – Kỳ thi THPT quốc gia 2020
MÃ ĐỀ: 214 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ THPT 2020 (Tham khảo)
1.C 2.A 3.D 4.C 5.D 6.A 7.A 8.B 9.C 10.D
11.B 12.A 13.A 14.B 15.D 16.A 17.C 18.A 19.C 20.C
21.D 22.B 23.A 24.C 25.B 26.B 27.D 28.C 29.A 30.A
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

• Mã đề: 215 – Đáp án đề thi môn Vật lý – Kỳ thi THPT quốc gia 2020
MÃ ĐỀ: 215 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ THPT 2020 (Tham khảo)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

• Mã đề: 216 – Đáp án đề thi môn Vật lý – Kỳ thi THPT quốc gia 2020
MÃ ĐỀ: 216 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ THPT 2020 (Tham khảo)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11.C 12.B 13.D 14.C 15.C 16.B 17.D 18.B 19.B 20.B
21.A 22.D 23.C 24.D 25.B 26.B 27.D 28.C 29.A 30.C
31.D 32.D 33.A 34.C 35.C 36. 37. 38. 39. 40.

• Mã đề: 217 – Đáp án đề thi môn Vật lý – Kỳ thi THPT quốc gia 2020
MÃ ĐỀ: 217 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ THPT 2020 (Tham khảo)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

• Mã đề: 218 – Đáp án đề thi môn Vật lý – Kỳ thi THPT quốc gia 2020
MÃ ĐỀ: 218 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ THPT 2020 (Tham khảo)
1.A 2.D 3.A 4.B 5.B 6.D 7.D 8.C 9.D 10.D
11.D 12.D 13.C 14.C 15.B 16.A 17.C 18.D 19.B 20.B
21.D 22.A 23.B 24.A 25.B 26.A 27.C 28.C 29.B 30.A
31.C 32.A 33.B 34.A 35.A 36.C 37.C 38.B 39.C 40.B

• Mã đề: 219 – Đáp án đề thi môn Vật lý – Kỳ thi THPT quốc gia 2020
MÃ ĐỀ: 219 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ THPT 2020 (Tham khảo)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

• Mã đề: 220 – Đáp án đề thi môn Vật lý – Kỳ thi THPT quốc gia 2020
MÃ ĐỀ: 220 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ THPT 2020 (Tham khảo)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

• Mã đề: 221 – Đáp án đề thi môn Vật lý – Kỳ thi THPT quốc gia 2020
MÃ ĐỀ: 221 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ THPT 2020 (Tham khảo)
1.A 2.C 3.B 4.A 5.D 6.A 7.D 8.C 9.B 10.C
11.A 12.D 13.B 14.B 15.C 16.A 17.D 18.A 19.A 20.C
21.D 22.B 23. 24.B 25. 26.B 27.A 28.B 29.C 30.D
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

• Mã đề: 222 – Đáp án đề thi môn Vật lý – Kỳ thi THPT quốc gia 2020
MÃ ĐỀ: 222 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ THPT 2020 (Tham khảo)
1.B 2.C 3.B 4.B 5.B 6.A 7.C 8.D 9.D 10.D
11.B 12.A 13.D 14.D 15.D 16.A 17.D 18.A 19.A 20.A
21.C 22.B 23.C 24.B 25.D 26.C 27.C 28.C 29.A 30.D
31.B 32.C 33.B 34.B 35.B 36. 37.A 38. 39.D 40.D

• Mã đề: 223 – Đáp án đề thi môn Vật lý – Kỳ thi THPT quốc gia 2020
MÃ ĐỀ: 223 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ THPT 2020 (Tham khảo)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

• Mã đề: 224 – Đáp án đề thi môn Vật lý – Kỳ thi THPT quốc gia 2020
MÃ ĐỀ: 224 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ THPT 2020 (Tham khảo)
1.A 2.B 3.D 4.C 5.A 6.D 7.D 8.B 9.A 10.A
11.A 12.B 13.C 14.B 15.A 16.B 17.D 18.D 19.D 20.C
21.B 22.A 23.D 24.C 25.A 26.C 27.C 28.B 29.C 30.B
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

2 1 vote
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Hoa
Lê Hoa
8 ngày trước

Hay lắm nha 😅 (trang)

Khoa Y Dược Hà Nội chỉ xét tuyển học bạ THPT

Bài viết mới nhất

LMHT Tốc chiến trải nhiệm đánh giá và cách tải game chuẩn và nhanh nhất

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x