Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Hệ số 150 là gì? Xem xong hiểu luôn.

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Contents

Hệ số 150

Các thừa số của 150 là các số tạo ra kết quả là 150 khi hai số được nhân với nhau. Hãy xem xét một ví dụ, các cặp thừa số của 47 được viết là (1, 47) và (-1, -47). Khi chúng ta nhân cặp thừa số âm, kết quả sẽ cho ra số ban đầu, chẳng hạn như nhân -1 × -47 thì chúng ta được số 47. Như vậy, chúng ta có thể coi cả cặp thừa số dương và âm là 47. Các cặp thừa số của số 150 là các số nguyên có thể là số dương hoặc số âm nhưng không phải là số thập phân hoặc số thập phân. Để tìm thừa số của một số , 150, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp thừa số hóa.

Trong phương pháp thừa số, đầu tiên lấy các số, 1 và 150 làm thừa số của 150 và tiến hành tìm các cặp bội khác của 150 để cho kết quả bằng với số ban đầu. Để hiểu rõ hơn về phương pháp này, hãy đọc bài viết dưới đây; để tìm thừa số 150 trong các cặp và cũng là thừa số nguyên tố của 150.

Mục lục:

 • Các yếu tố của 150 là gì?
 • Yếu tố cặp 150
 • Làm thế nào để tìm thừa số nguyên tố của 150?
 • Thừa số nguyên tố của 150
 • Các ví dụ đã giải quyết
 • Câu hỏi thường gặp

Các yếu tố của 150 là gì?

Các thừa số của 150 là các số chia 150 chính xác mà không để lại bất kỳ phần dư nào. Nói cách khác, các thừa số của 150 là các số được nhân theo từng cặp để tạo ra một số ban đầu. Vì số 150 là một số tổng hợp chẵn, nên số 150 có nhiều thừa số khác với 1 và 150. Do đó, các thừa số của 150 là 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75 và 150.

Hệ số 150: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75 và 150

Thừa số nguyên tố của 150: 2 × 3 × 5 × 5 hoặc 2 × 3 × 5 2

Yếu tố cặp 150

Để tìm các thừa số của cặp 150, nhân hai số trong một cặp để được số ban đầu là 150, các số như sau:

Nếu 1 × 150 = 150, thì (1, 150) là một hệ số của 150.

Tương tự,

2 × 75 = 150, (2, 75) là một hệ số của cặp 150

3 × 50 = 150, (3, 50) là một hệ số của cặp 150

5 × 30 = 150, (5, 30) là một hệ số của cặp 150

6 × 25 = 150, (6, 25) là một hệ số của cặp 150

10 × 15 = 150, (10, 15) là một hệ số của cặp 150

Các yếu tố tích cực của 150 Các yếu tố cặp tích cực của 150
1 × 150 (1, 150)
2 × 75 (2, 75)
3 × 50 (3, 50)
5 × 30 (5, 30)
6 × 25 (6, 25)
10 × 15 (10, 15)

Do đó, các cặp thừa số dương của 150 là (1, 150), (2, 75), (3, 50), (5, 30), (6, 25) và (10, 15).

Để tìm các cặp thừa số âm của 150, sau đó thực hiện theo các bước sau

Nếu -1 × -150 = 150, thì (-1, -150) là một hệ số của 150.

Tương tự,

-2 × -75 = 150, (-2, -75) là hệ số cặp của 150

-3 × -50 = 150, (-3, -50) là một hệ số của cặp 150

-5 × -30 = 150, (-5, -30) là hệ số cặp của 150

-6 × -25 = 150, (-6, -25) là một hệ số của cặp 150

-10 × -15 = 150, (-10, -15) là một hệ số của cặp 150

Các yếu tố tiêu cực của 150 Các yếu tố của cặp phủ định 150
-1 × -150 (-1, -150)
-2 × -75 (-2, -75)
-3 × -50 (-3, -50)
-5 × -30 (-5, -30)
-6 × -25 (-6, -25)
-10 × -15 (-10, -15)

Do đó, các cặp yếu tố âm của 150 là (-1, -150), (-2, -75), (-3, -50), (-5, -30), (-6, -25) và (-10, -15).

Làm thế nào để tính thừa số nguyên tố của 150?

Tuân thủ các bước sau để tính các thừa số của 150.

 • Đầu tiên, viết số 150
 • Tìm hai số cho kết quả là 150 dưới phép nhân, giả sử là 2 và 75, chẳng hạn như 2 × 75 = 150.
 • Chúng ta biết rằng 2 là một số nguyên tố chỉ có hai thừa số, tức là 1 và chính số đó (1 và 2) không thể được thừa số nữa.

2 = 2 × 1

 • Nhưng hãy nhìn vào số 75, đó là một số tổng hợp và nó có thể được phân tích thêm.

75 có thể được tính là 5 x 5 x 3 x 1

 • Do đó, thừa số của 150 được viết là: 150 = 1 x 2 x 3 x 5 x 5
 • Cuối cùng, viết ra tất cả các số duy nhất có được dưới dạng thừa số,  chẳng hạn như 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75 và 150

Thủ thừa số 150

Số 150 là một hợp số và nó phải có các thừa số nguyên tố. Bây giờ hãy cho chúng tôi biết làm thế nào để tính các thừa số nguyên tố của 150.

Bước 1: Bước đầu tiên là chia số 150 với số nguyên tố nhỏ nhất, nghĩa là 2.

150 ÷ ​​2 = 75

Bước 2 : Bạn sẽ nhận được một số phân số nếu bạn chia 75 cho 2. Tiếp tục với số nguyên tố tiếp theo, giả sử 3.

75 ÷ 3 = 25

Bước 3: Một lần nữa, bạn sẽ nhận được một giá trị phân số khi bạn chia 25 cho 3, do đó, hãy tiếp tục với số nguyên tố tiếp theo là 5.

25 ÷ 5 = 5

5 ÷ 5 = 1

Cuối cùng, chúng tôi nhận được số 1 khi kết thúc quá trình phân chia. Vì vậy, chúng tôi không thể tiến xa hơn. Vì vậy, các thừa số nguyên tố của 150 được viết là 2 x 3 x 5 x 5 hoặc 2 x 3 x 5 2 , trong đó 2, 3 và 5 là các số nguyên tố .

Có thể tìm chính xác số thừa số của một số 150 với sự trợ giúp của thừa số nguyên tố. Biểu diễn thừa số nguyên tố của 150 là 2 x 3 x 5 2 . Các số mũ trong thừa số nguyên tố là 1, 1 và 2. Cộng số 1 với số mũ và nhân nó. (1 + 1) (1 + 1) (2 + 1) = 2 x 2 x 3 = 12. Do đó, số 150 có 12 thừa số.

Liên kết liên quan đến các yếu tố
Yếu tố 8 Hệ số 36
Yếu tố 20 Các yếu tố của 54
Yếu tố 64 Yếu tố 25
Các yếu tố của 96 Hệ số 100

Các ví dụ

Ví dụ 1:

Tìm thừa số chung của 150 và 151.

Giải pháp:

Các hệ số của 150 là 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75 và 150.

Các thừa số của 151 là 1 và 151.

Vì số 151 là số nguyên tố, nên nhân tử chung của 150 và 151 là 1.

Ví dụ 2:

Tìm thừa số chung của 150 và 149.

Giải pháp:

Các thừa số của 150 = 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75 và 150.

Thừa số của 149 = 1 và 149.

Do đó, thừa số chung của 150 và 149 là 1, vì 149 là một số nguyên tố.

Ví dụ 3:

Tìm thừa số chung của 150 và 125.

Giải pháp:

Các hệ số của 150 là 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75 và 150.

Các thừa số của 125 là 1, 5, 25, 125.

Do đó, các thừa số chung của 150 và 125 là 1, 5 và 25.

Các câu hỏi thường gặp về các yếu tố của 150

Các yếu tố của 150 là gì?

Các hệ số của 150 là 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75 và 150.

Thừa số nguyên tố của 150 là gì?

Thừa số nguyên tố của 150 là 2 x 3 x 5 x 5 hoặc 2 x 3 x 5 2 .

Các cặp hệ số dương của 150 là gì?

Các cặp hệ số dương của 150 là (1, 150), (2, 75), (3, 50), (5, 30), (6, 25) và (10, 15).

Các cặp hệ số âm của 150 là gì?

Các cặp yếu tố phủ định của 150 là (-1, -150), (-2, -75), (-3, -50), (-5, -30), (-6, -25) và (- 10, -15).

25 có phải là hệ số của 150 không?

Đúng, 25 là thừa số của 150. Vì số 25 chia cho 150 chính xác mà không để lại dư nên 25 là thừa số của 150.

Xem thêm: 

Cách giải phương trình vectơ chuẩn theo quy định

Những thông tin cần biết về vectơ vị trí

Cách giải tỷ lệ phần trăm của một con số

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x