Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Hệ số 90 là gì? Xem xong hiểu luôn.

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Contents

Hệ số 90

Thừa số 90 là các số, cho kết quả là 90 khi nhân với nhau theo cặp hai. Các thừa số của 90 có thể dương hoặc âm, nhưng chúng không thể ở dạng phân số hoặc thập phân. Ví dụ, cặp hệ số 90 có thể là (1, 90) hoặc (-1, -90). Nếu chúng ta nhân cặp thừa số âm, chẳng hạn như nhân với -1 và -90, chúng ta sẽ được số ban đầu là 90. Các thừa số của một số có thể được tìm thấy bằng cách sử dụng phương pháp chia cũng như phương pháp nhân thừa số nguyên tố. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu thừa số của 90 là gì, thừa số cặp và thừa số nguyên tố của 90 bằng hai phương pháp khác nhau và nhiều ví dụ đã giải.

Các yếu tố của 90 là gì?

Các thừa số của 90 là các số, được nhân theo từng cặp để tạo ra số ban đầu là 90. Vì là một số tổng hợp chẵn nên nó có nhiều thừa số khác với 1 và 90. Các thừa số của 90 có thể là số dương hoặc số âm. Do đó, các hệ số tích cực của 90 là 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45 và 90.

Hệ số 90: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45 và 90

Thừa số nguyên tố của 90: 3 × 3 × 5 × 2 hoặc 3 2 × 5 × 2

Yếu tố cặp của 90

Các cặp số được nhân với nhau, tạo ra một số ban đầu 90 là các thừa số của cặp 90. Các cặp thừa số dương và âm của 90 được cho dưới đây:

Các yếu tố cặp tích cực của 90:

Các yếu tố tích cực của 90 Các yếu tố cặp tích cực của 90
1 × 90 (1, 90)
2 × 45 (2, 45)
3 × 30 (3, 30)
5 × 18 (5, 18)
6 × 15 (6, 15)
9 × 10 (9, 10)

Các yếu tố của cặp phủ định của 90:

Các yếu tố tiêu cực của 90 Các yếu tố của cặp phủ định của 90
-1 × -90 (-1, -90)
-2 × -45 (-2, -45)
-3 × -30 (-3, -30)
-5 × -18 (-5, -18)
-6 × -15 (-6, -15)
-9 × -10 (-9, -10)

Các hệ số của 90 theo phương pháp phân chia

Trong phương pháp chia, thừa số của 90 có thể được tìm thấy bằng cách chia 90 cho các số nguyên liên tiếp khác nhau. Nếu số nguyên chia 90 chính xác mà không để lại phần dư, thì các số nguyên là thừa số của 90. Bây giờ, hãy bắt đầu chia 90 cho các số nguyên khác nhau.

 • 90/1 = 90 (Thừa số là 1 và phần dư là 0)
 • 90/2 = 45 (Thừa số là 2 và dư là 0)
 • 90/3 = 30 (Thừa số là 3 và dư là 0)
 • 90/5 = 18 (Thừa số là 5 và dư là 0)
 • 90/6 = 15 (Thừa số là 6 và dư là 0)
 • 90/9 = 10 (Thừa số là 9 và số dư là 0)
 • 90/10 = 9 (Thừa số là 10 và phần dư là 0)
 • 90/15 = 6 (Thừa số là 15 và phần dư là 0)
 • 90/18 = 5 (Thừa số là 18 và phần dư là 0)
 • 90/30 = 3 (Hệ số là 30 và phần còn lại là 0)
 • 90/45 = 2 (Thừa số là 45 và phần dư là 0)
 • 90/90 = 1 (Hệ số là 90 và phần còn lại là 0)

Nếu chúng ta chia 90 cho các số khác 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45 và 90, chúng ta sẽ nhận được một số dư. Do đó, các hệ số của 90 là 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45 và 90.

Thừa số nguyên tố của 90

Con số 90 là một con số tổng hợp. Bây giờ, các thừa số nguyên tố của 90 có thể được tìm thấy như hình dưới đây:

 • Bước đầu tiên là chia số 90 với thừa số nguyên tố nhỏ nhất, tức là 2 và chia đầu ra một lần nữa cho 2 cho đến khi bạn nhận được một phân số hoặc số lẻ.

90 ÷ 2 = 45;

 • Chia 45 cho 2.

45 ÷ 2 = 22,5; phân số không thể là một thừa số.

Do đó, chuyển sang các số nguyên tố tiếp theo, 3, 5, 7, v.v.

 • Chia 45 cho 3.

45 ÷ 3 = 15

15 ÷ 3 = 5

 • Bây giờ, chúng ta biết 5 là một số nguyên tố và nó chỉ có hai thừa số; 1 và 5. Do đó, chúng ta không thể tiếp tục với phương pháp chia hơn nữa.
 • Vì vậy, các thừa số nguyên tố của 90 là 2 × 3 × 3 × 5 hoặc 2 × 3 2 × 5 , trong đó 2, 3 và 5 là các số nguyên tố.

Tổng các yếu tố của 90

Chúng ta biết rằng các thừa số của số 90 là 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90. Bây giờ, để tìm tổng các thừa số, hãy cộng tất cả các số, bạn sẽ nhận được tổng cộng 234.

Tổng các thừa số của 90 = 1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 9 + 10 + 15 + 18 + 30 + 45 + 90

Tổng các thừa số của 90 = 234

Nếu bạn loại trừ số 90, bạn sẽ nhận được 144, tức là 234 – 90 = 144

Các ví dụ

Ví dụ 1:

Tìm thừa số chung của 90 và 91.

Giải pháp:

Các hệ số của 90 là 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45 và 90.

Các thừa số của 91 là 1, 7, 13 và 91.

Do đó, thừa số chung của 90 và 91 là 1.

Ví dụ 2:

Tìm thừa số chung của 90 và 89.

Giải pháp:

Các thừa số của 90 = 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45 và 90.

Thừa số 89 = 1 và 89.

Vì 89 là số nguyên tố nên thừa số chung của 90 và 89 chỉ là 1.

Ví dụ 3:

Tìm thừa số chung của 90 và 100.

Giải pháp:

Các hệ số của 90 là 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45 và 90.

Các hệ số của 100 là 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 và 100.

Do đó, các thừa số chung của 90 và 100 là 1, 2, 5 và 10.

Liên kết liên quan đến các yếu tố
Yếu tố của 24 Yếu tố 12
Yếu tố 20 Yếu tố 28
Yếu tố của 21 Yếu tố 27
Yếu tố 35 Yếu tố 50
Yếu tố 40 Yếu tố 72

Các câu hỏi thường gặp về các yếu tố của 90

Các yếu tố của 90 là gì?

Các hệ số của 90 là 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45 và 90.

Thừa số nguyên tố của 90 là gì?

Thừa số nguyên tố của 90 là 2 × 3 × 3 × 5 hoặc 2 × 3 2 × 5.

Các cặp hệ số dương của 90 là gì?

Các cặp hệ số dương của 90 là (1, 90), (2, 45), (3, 30), (5, 18), (6, 15) và (9, 10).

Các cặp hệ số âm của 90 là gì?

Các cặp yếu tố phủ định của 90 là (-1, -90), (-2, -45), (-3, -30), (-5, -18), (-6, -15) và (- 9, -10).

10 có phải là hệ số của 90 không?

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x