Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Thông tin tuyển sinh và học phí Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn (TPHCM)

1. Thông tin về trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn (TPHCM).

Tên trường: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM

Mã trường: QSX

Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Sau Đại học – Liên kết quốc tế

Địa chỉ: số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM

SĐT: 028.38293.828

Email: hanhchinh@hcmussh.edu.vn

Website :  http://hcmussh.edu.vn/

2. Thông tin tuyển sinh Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn (TPHCM).

Dưới đây là thông tin tuyển sinh mã ngành năm 2019 của trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn (TPHCM). Để cho quý phụ huynh và các bạn sinh viên có thể tham khảo.

Ngành họcMã ngànhTổ hợp xét tuyểnChỉ tiêu dự kiếnGhi chú
Văn học7229030– NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý120**
– NGỮ VĂN, Toán, tiếng Anh**
– NGỮ VĂN, Lịch sử, tiếng Anh**
Ngôn ngữ học7229020– NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý80**
– NGỮ VĂN, Toán, tiếng Anh**
– NGỮ VĂN, Lịch sử, tiếng Anh**
Báo chí7320101– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý96
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Báo chí_Chất lượng cao7320101_CLC– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý60
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Báo chí_Phân hiệu Bến Tre*7320101_BT– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý35
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Truyền thông đa phương tiện (dự kiến)7320104– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh60
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Lịch sử7229010– Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý110**
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
– Ngữ văn, LỊCH SỬ, tiếng Anh**
Nhân học7310302– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý60
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Triết học7229001– Toán, Vật lý, tiếng Anh80
– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Địa lý học7310501– Toán, Vật lý, tiếng Anh100
– Ngữ văn, Lịch sử, ĐỊA LÝ**
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
– Ngữ văn, ĐỊA LÝ, tiếng Anh**
Xã hội học7310301– Toán, Vật lý, Hóa học145
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
Thông tin – Thư viện7320201– Toán, Vật lý, tiếng Anh80
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
Quản lý thông tin7320205– Toán, Vật lý, tiếng Anh60
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
Đông phương học7310608-Ngữ văn, Toán, tiếng Anh140
-Ngữ văn, Toán, tiếng Trung
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Giáo dục học7140101– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý115
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
– Ngữ văn, Toán, Vật lý
– Toán, Sinh vật, Hóa học
Lưu trữ học7320303– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý80
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Văn hóa học7229040– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý70
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Công tác xã hội7760101– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý96
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Tâm lý học7310401– Toán, Hóa học, Sinh học120
– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Đô thị học7580112– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý65
– Toán, Vật lý, Tiếng Anh
– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Đô thị học_Phân hiệu Bến Tre*7580112_BT– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý25
– Toán, Vật lý, Tiếng Anh
– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Quản trị dịch du lịch và lữ hành7810103– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý90
– Ngữ văn, Toán, tiếng An
Quản trị dịch du lịch và lữ hành_Chất lượng cao7810103_CLC– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý60
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Quản trị dịch du lịch và lữ hành_Phân hiệu7810103_BT– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý35
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Nhật Bản học7310613– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh84
– Ngữ văn, Toán, TIẾNG NHẬT**
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Nhật Bản học_Chất lượng cao7310613_CLC– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh56
– Ngữ văn, Toán, TIẾNG NHẬT**
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Nhật Bản học_Phân hiệu Bến Tre*7310613_BT– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh35
– Ngữ văn, Toán, TIẾNG NHẬT**
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Hàn Quốc học7310614– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh140
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Ngôn ngữ Anh7220201– Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH195**
Ngôn ngữ Anh_Chất lượng cao7220201_CLC– Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH130**
Ngôn ngữ Anh_Phân hiệu Bến Tre*7220201_BT– Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH35**
Ngôn ngữ Nga7220202– Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH65**
– Ngữ văn, Toán, TIẾNG NGA**
Ngôn ngữ Pháp7220203– Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH85**
– Ngữ văn, Toán, TIẾNG PHÁP**
Ngôn ngữ Trung Quốc7220204– Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH150**
– Ngữ văn, Toán, TIẾNG TRUNG**
Ngôn ngữ Đức7220205– Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH75**
– Ngữ văn, Toán, TIẾNG ĐỨC**
Quan hệ Quốc tế7310206– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh120
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Quan hệ Quốc tế_Chất lượng cao7310206_CLC– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh80
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Ngôn ngữ Tây Ban Nha7220206– Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH50**
– Ngữ văn, Toán, TIẾNG PHÁP**
– Ngữ văn, Toán, TIẾNG ĐỨC**
Ngôn ngữ Italia7220208– Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH50**
– Ngữ văn, Toán, TIẾNG PHÁP**
– Ngữ văn, Toán, TIẾNG ĐỨC**
8+ Điều cần biết trước khi học Ngành An toàn thông tin – Reviews Chi Tiết
8 Điều Cần Biết Khi Học Ngành Du Lịch – Reviews Chi Tiết
MỚI NHẤT PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 2020 VÀ HỌC PHÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC
THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
Thông tin tuyển sinh và học phí năm 2020 Đại học Công Nghiệp HCM – HUI.

3. Học phí Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 2019 – 2020 (ĐHQG TP. HCM)

 • Cử nhân hệ đại trà:184.000 đồng/tín chỉ
 • Cử nhân tài năng: Miễn học phí
 • Cử nhân hệ chất lượng cao:36.000.000 đồng/năm học
 • Cử nhân hệ văn bằng 2: 325.000 đồng/tín chỉ
 • Cử nhân hệ vừa làm vừa học: 235.000 đồng/tín chỉ
 • Cử nhân hệ liên thông: 294.000 đồng/tín chỉ

Cao học (thạc sĩ)

 • Người Việt Nam: 403.000 đồng/tín chỉ
 • Người nước ngoài:750.000 đồng/tín chỉ

Nghiên cứu sinh (tiến sĩ)

 • Người Việt Nam: 750.000 đồng/ năm
 • Người nước ngoài: 500.000 đồng/ năm
 • Sinh viên quốc tế: 200.000 đồng/tín chỉ
0 0 vote
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy & liên thông vb2 các ngành Y Dược

FULL COMBO CÁC KHÓA HỌC CHỈ 200K

Du học & XKLD Hướng tới 1 tương lai phát triển hơn

Top 15 phim anime hay nhất mọi thời đại không đọc hơi phí

Bài viết mới nhất

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x