Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Đề thi thử THPTQG môn Toán Chuyên Quốc Học Huế năm 2021 (có đáp án)

Câu 1:

Đề thi thử THPTQG môn Toán Chuyên Quốc Học Huế năm 2021 rất nổi tiếng. Đây là một đề thi thử môn toán 2021 hay nên các bạn hãy thử sức ngay.

Lưu ý: Nhấn click hình ảnh và kéo di chuyển hình ảnh để xem đề và đáp án của môn nhe 

de-thi-thu-thpt-qg-2021-mon-toan-chuyen-quoc-hoc-hue-lan-3

Tintuctuyensinh.vnHiển thị đáp án Xem ngay

Đáp án Đề thi thử THPTQG môn Toán Chuyên Quốc Học Huế năm 2021

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 B 11 D 21 A 31 B 41 A
2 C 12 A 22 C 32 D 42 B
3 D 13 C 23 C 33 B 43 C
4 D 14 D 24 A 34 D 44 D
5 A 15 A 25 C 35 C 45 A
6 D 16 B 26 D 36 C 46 B
7 B 17 C 27 C 37 C 47 B
8 C 18 C 28 A 38 C 48 C
9 D 19 B 29 B 39 B 49 A
10 B 20 C 30 D 40 D 50 D

Đáp án cần chọn là:

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif