Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Tuyển sinh Đại học Buôn Ma Thuột năm 2022 (BMU)

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Contents

A. GIỚI THIỆU Đại học Buôn Ma Thuột

 • Tên trường: Đại học Buôn Ma Thuột
 • Tên tiếng Anh: Buon Ma Thuot Univer sity (BMTU)
 • Mã trường: BMU
 • Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – tại chức – Văn bằng 2
 • Loại trường: tư thục
 • Địa chỉ: 298 Hà Huy Tập, phường Tân An, thị trấn Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
 • SĐT: 0262 3 98 66 88
 • Email: daihocbmt@bmtu.edu.vn
 • Website: https://bmtu.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/dhbmt/

B. thông báo TUYỂN SINH Đại học Buôn Ma Thuột NĂM 2022

Trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022, như sau:

1. Ngành tuyển sinh và đào tạo đại học hệ chính quy:

TT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn

xét tuyển

Chỉ tiêu dự kiến
1 Y khoa 7720101 A02; B00; B08 235
2 Dược học 7720201 A00; B00; D07 220
3 Điều dưỡng 7720301 A02; B00; B08 70
4 Y tế công cộng 7720701 A02; B00; B08 25

2. Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh toàn quốc.

2.3. Phương thức tuyển sinh: Thí sinh được lựa chọn 1 hoặc nhiều phương thức sau để đăng ký xét tuyển vào BMTU:

– Xét tuyển bằng điểm tổ hợp môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

– Xét tuyển bằng kết quả học tập năm lớp 12 theo tổ hợp môn trong học bạ THPT.

– Xét tuyển bằng kết hợp điểm thi THPT và điểm kết quả học tập trong học bạ THPT theo tổ hợp môn.

– Xét tuyển bằng kết quả bài thi đánh giá năng lực do Trường ĐH Quốc gia, ĐH Vùng tổ chức năm 2022.

– Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

3. Thông tin chi tiết từng phương thức tuyển sinh:

TT Phương thức tuyển sinh Diễn giải Kế hoạch/ lịch tuyển sinh dự kiến
1 Xét tuyển bằng điểm thi tổ hợp môn trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT. a. Hình thức xét tuyển: Thí sinh sử dụng điểm thi THPT đăng ký xét tuyển bằng các tổ hợp môn như sau:

* Thí sinh được chọn 1 hoặc các tổ hợp môn được quy định đối với từng ngành khi đăng ký xét tuyển.

b. Điểm xét tuyển: Là tổng điểm thi 03 môn theo các tổ hợp quy định mà thí sinh đã lựa chọn để đăng ký xét tuyển cộng với điểm ưu tiên theo quy định và được tính như sau:

– Điểm xét tuyển = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + Điểm ưu tiên,

+ Điểm ưu tiên (ƯT) = Điểm ƯT Đối tượng + Điểm ƯT Khu vực.

+ Điểm lệch của các tổ hợp xét tuyển là 0.

c. Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định sau khi có kết quả thi TN THPT năm 2022.

Thí sinh thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm tuyển sinh đại học 2022

– Đợt 1 (chính): Thí sinh ĐKXT tại Trường THPT cùng với ĐK dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo quy định của Bộ GD&ĐT năm 2022

– Đợt Xét tuyển bổ sung (nếu có): Thí sinh ĐKXT trực tiếp tại trường ĐH Buôn Ma Thuột, và được thông báo công khai trên Cổng thông tinh tuyển sinh của Trường.

2 Xét tuyển bằng điểm tổ hợp môn trong học bạ THPT. a. Hình thức xét tuyển: Thí sinh sử dụng kết quả học tập trong học bạ THPT đăng ký xét tuyển bằng các tổ hợp 03 môn.

b. Điểm xét tuyển: Là tổng điểm trung bình năm học của 03 môn trong năm lớp 12 trong học bạ THPT thuộc tổ hợp môn để đăng ký xét tuyển theo quy định của ngành tuyển sinh cộng với điểm ưu tiên theo quy định và được tính như sau:

Điểm xét tuyển (ĐXT) = TBM1 + TBM 2 + TBM 3 + Điểm ƯT.

c. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

– Y Khoa; Dược học: Thí sinh có học lực xếp loại giỏi năm lớp 12 THPT, hoặc điểm xét TN ≥ 8,0.

– Điều dưỡng: Thí sinh có học lực xếp loại khá năm lớp 12 THPT, hoặc điểm xét TN ≥ 6,5

-Y tế Công cộng: Thí sinh có điểm tổ hợp 03 môn xét tuyển đạt từ 16 điểm trở lên.

 Lịch xét tuyển dự kiến như sau:

– Đợt 1:  Nhận hồ sơ từ ngày 20/02/2022 đến 31/05/2022.

– Đợt 2:  Nhận hồ sơ từ ngày 01/06/2022 đến 30/06/2022.

– Đợt 3:  Nhận hồ sơ từ ngày 01/07/2022 đến 15/07/2022.

– Đợt 4:  Nhận hồ sơ từ ngày 16/07/2022 đến 30/07/2022.

– Đợt 5:  Nhận hồ sơ từ ngày 01/08/2022 đến 15/08/2022.

– Đợt 6:  Nhận hồ sơ từ ngày 16/08/2022 đến 30/08/2022.

 

3 Xét tuyển kết hợp điểm học bạ THPT và điểm trong kỳ thi TN THPT  2022.

 

a. Cách thức xét tuyển: Thí sinh căn cứ các tổ hợp môn theo quy định của Trường để ĐKXT, Thí sinh được sử dụng điểm thi của 1 (hoặc 2 môn) trong điểm thi THPT năm 2022 có điểm cao kết hợp với điểm của 2 (hoặc 1 môn) còn lại trong học bạ năm lớp 12 trong học bạ THPT để xét tuyển .

b.  Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào:

+ Điểm môn thi THPT phải đạt điểm trung bình cộng ≥ điểm trung bình cộng của tổ hợp bài thi/môn thi theo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm 2022 đối với ngành xét tuyển.

+ Điểm môn học xét tuyển theo kết quả học tập năm lớp 12 trong học bạ THPT phải đạt điểm trung bình cộng ≥ 8,0 điểm (đối với ngành Y khoa, Dược học) và ≥ 6,5 điểm đối với ngành Điều dưỡng.

Lịch xét tuyển dự kiến như sau

– Đợt 1:  Nhận hồ sơ từ ngày 01/06/2022 đến 30/06/2022.

– Đợt 2:  Nhận hồ sơ từ ngày 01/07/2022 đến 15/07/2022.

– Đợt 3:  Nhận hồ sơ từ ngày 16/07/2022 đến 30/07/2022.

– Đợt 4:  Nhận hồ sơ từ ngày 01/08/2022 đến 15/08/2022.

– Đợt 5:  Nhận hồ sơ từ ngày 16/08/2022 đến 30/08/2022.

 

4 Xét điểm bài thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia, đại học vùng tổ chức thi năm 2022. a. Hình thức xét tuyển: Thí sinh sử dụng kết quả bài thi ĐGNL do ĐH Quốc gia, đại học vùng tổ chức thi năm 2022 để đăng ký xét tuyển vào Trường đại học Buôn Ma Thuột:

b. Điểm xét tuyển: Là tổng điểm bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐH Quốc gia, đại học vùng tổ chức năm 2022

c. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

 – Y Khoa; Dược học: Thí sinh có học lực xếp loại khá năm lớp 12 THPT, hoặc điểm xét TN ≥ 6,5 và có kết quả bài thi đạt 700đ trở lên đối với ngành Y khoa, 600đ trở lên đối với ngành Dược học.

– Điều dưỡng, Y tế Công cộng: Thí sinh có học lực xếp loại TB năm lớp 12 THPT, hoặc điểm xét TN ≥ 5,5 và có kết quả bài thi ĐGNL đạt mức 500đ trở lên.

 

1. Xét chung trên hệ thống đã ủy quyền của Đại học Quốc Gia TP. HCM;

2. Lịch xét tuyển riêng tại Trường như sau:

– Đợt 1:  Nhận hồ sơ từ ngày 01/06/2022 đến 30/06/2022.

– Đợt 2:  Nhận hồ sơ từ ngày 01/07/2022 đến 15/07/2022.

– Đợt 3:  Nhận hồ sơ từ ngày 16/07/2022 đến 30/07/2022.

– Đợt 4:  Nhận hồ sơ từ ngày 01/08/2022 đến 15/08/2022.

– Đợt 5:  Nhận hồ sơ từ ngày 16/08/2022 đến 30/08/2022

5 Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển Thực hiện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022. Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm 2022

4. Lệ phí ĐKXT: 30.000 đồng/hồ sơ ĐKXT

5. Học phí: Tính theo năm học (02 học kỳ).

– Y đa khoa: 20.000.000 đồng/học kỳ.

– Dược học: 13.900.000 đồng/học kỳ

– Điều dưỡng, Y tế Công cộng: 10.000.000 đồng/học kỳ

* Học phí không tăng trong toàn khóa học.

6.  Hồ sơ bao gồm:

– Đơn đăng ký xét tuyển (Tải mẫu đăng ký xét tuyển tại đây (Biểu mẫu))

– Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

– Bản sao Học bạ THPT

– Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2022 (Đối với Phương thức xét kết hợp Điểm trong học bạ  THPT và điểm thi THPT 2022)

– Bản sao Kết quả thi ĐGNL 2022 (Đối với Phương thức xét điểm kết quả thi ĐGNL do Đại học Quốc gia, Đại học Vùng tổ chức năm 2022)

– Giấy tờ ưu tiên khác nếu có.

* Chỉ chấp nhận bản sao đã được công chứng trong vòng 6 tháng.

7.  Địa chỉ liên hệ: Phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Buôn Ma Thuột.

Địa chỉ: Số 298 Hà Huy Tập, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 398 6688 – 0917 478 639 – 0935 696 689.

Đại học Buôn Ma Thuột
Đại học Buôn Ma Thuột

I. thông báo thông thường

1. thời kì xét tuyển

 • Theo quy định của Bộ GD&ĐT và kế hoạch tuyển sinh của trường.

2. giấy tờ xét tuyển

– Xét tuyển điểm tổ hợp môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: giấy tờ ĐKXT thực hành theo luật pháp của Bộ Giáo dục và đào tạo.

– Xét tuyển điểm tổ hợp môn trong học bạ THPT:

 • Phiếu ĐKXT (theo mẫu của BMTU);
 • Học bạ THPT (Bản sao công chứng);
 • Bằng Tốt nghiệp hoặc Giấy chứng thực tốt nghiệp THPT trợ thời (Bản sao công chứng);
 • Giấy chứng thực kết quả thi tốt nghiệp THPT (Bản sao công chứng);
 • Minh chứng đối tượng ưu tiên xét tuyển (nếu có).

– Xét tuyển đoàn kết điểm trong học bạ THPT và điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT:

 • Phiếu ĐKXT (theo mẫu của BMTU);
 • Học bạ THPT (Bản sao công chứng);
 • Bằng Tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm bợ (Bản sao công chứng);
 • Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT (Bản sao công chứng);
 • Minh chứng đối tượng ưu tiên xét tuyển (nếu có).

– Xét tuyển bằng kết quả bài thi bình chọn năng lực (ĐGNL) bởi ĐH quốc gia Tp. HCM tổ chức:

 • Phiếu ĐKXT (theo mẫu của BMTU);
 • Học bạ THPT (Bản sao công chứng);
 • Bằng Tốt nghiệp hoặc Giấy chứng thực tốt nghiệp THPT tạm (Bản sao công chứng);
 • Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG Tp hồ Chí Minh năm 2021 (Bản sao công chứng).

3. Đối tượng tuyển sinh

 • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo luật pháp.

4. phạm vi tuyển sinh

 • Tuyển sinh trên cả nước.

5. Phương thức tuyển sinh

5.1. Phương thức xét tuyển

 • Xét tuyển bằng điểm tổ hợp môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
 • Xét tuyển bằng kết quả học tập năm lớp 12 theo tổ hợp môn trong học bạ THPT.
 • Xét tuyển bằng liên kết điểm thi THPT và điểm kết quả học tập trong học bạ THPT theo tổ hợp môn.
 • Xét tuyển bằng kết quả bài thi đánh giá năng lực bởi Trường ĐH đất nước Tp. HCM doanh nghiệp năm 2021.
 • Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

5.2. Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

 • Trường sẽ báo cáo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trên website.

5.3. chế độ ưu tiên và tuyển thẳng

 • thực hiện theo điều khoản của Quy chế tuyển sinh Đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo năm 2021; Thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm tầm thường để xét tuyển, thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng được xét tuyển thẳng theo luật pháp hiện hành.

6. Học chi phí

Mức học chi phí của trường Đại học Buôn Ma Thuột như sau:

 • Y đa khoa: 20.000.000 đồng/học kỳ.
 • Dược học: 13.900.000 đồng/học kỳ.
 • Điều dưỡng, Y tế Công cộng: 10.000.000 đồng/học kỳ.
 • Học phí không tăng trong toàn khóa học.

II. Các ngành tuyển sinh Đại học Buôn Ma Thuột

Đại học Buôn Ma Thuột
Đại học Buôn Ma Thuột
Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu dự định
y học 7720101 A02; B00; B08 165
dược khoa 7720201 A00; B00; D07 235
Điều dưỡng 7720301 A02; B00; B08 120
Y tế công cộng 7720701 A02; B00; B08 80

*Xem thêm: Tuyển sinh Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội mới nhất năm 2021

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN Đại học Buôn Ma Thuột các năm

Điểm chuẩn của trường Đại học Buôn Ma Thuột như sau:

Điểm chuẩn 2021

TT NGÀNH MÃ NGÀNH TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN ĐIỂM

TRÚNG TUYỂN*

1 Y Khoa 7720101 A02: Toán – Sinh – Lý

B00: Toán – Sinh – Hóa

D08: Toán – Sinh – Anh văn

24
2 Dược học 7720201 A00: Toán – Hóa – Lý

B00: Toán – Hóa – Sinh

D07: Toán – Hóa – Anh văn

21
3 Điều dưỡng 7720301 A02: Toán – Sinh – Lý

B00: Toán – Sinh – Hóa

D08: Toán – Sinh – Anh văn

19
4 Y tê công cộng 7720701 A02: Toán – Sinh – Lý

B00: Toán – Sinh – Hóa

D08: Toán – Sinh – Anh văn

19

Điểm chuẩn 2018 – 2020

Ngành Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Xét theo KQ thi TN THPT Xét theo học bạ
Y đa khoa (Bác sĩ đa khoa) 18.5 21 23 24,05
dược học (Dược sĩ) 16 20 21 25,15
Điều dưỡng 19

 

5 1 vote
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x