Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Ngành Khoa học cây trồng là gì? Top 5 trường uy tín chất lượng nhất

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Trong những chuyên ngành thuộc nhóm ngành Khoa học cây trồng, Khoa học cây trồng là ngành học được xem là một nhánh quan trọng trong cuộc sống con người Đây cũng là ngành học mang tính ứng dụng cao, giữ cách vai trò quan trọng trong ngành học. Các bạn có thể tham khảo ngành Khoa học cây trồng dưới đây. 

Ngành Khoa học cây trồng là gì?
Ngành Khoa học cây trồng là gì?

Contents

Ngành Khoa học cây trồng là gì?

Khoa học cây trồng (tên gọi TA: Crop Science)

 • là ngành học nghiên cứu tổng hợp về cây trồng và giống cây trồng làm gia tăng sự phát triển của chúng như ánh sáng, nước, nhiệt độ và dưỡng chất, cũng như là những điều kiện anh hưởng tới phát triển loại của cây trồng chẳng hạn như: cỏ dại, bệnh, côn trùng…
 • Kỹ sư trồng trọt cần nắm kiến thức về: chất lượng môi trường, sinh thái, công nghệ sinh học, sinh lý thực vật, khoa học thảm cỏ, quản lý dịch bệnh, di truyền học, chọn tạo giống cây trồng, sinh học phân tử, khoa học hạt giống, dinh dưỡng, bệnh cây, toán học và xây dựng mô hình, phát triển quốc tế… Với những kiến thức này, Kỹ sư trong ngành cần quản lý và nhận dạng về tất cả loài giống cây trồng, từ nông thôn đến thành thị.
 • Chương trình đào tạo ngành Khoa học cây trồng sẽ giúp sinh viên trang bị những kiến thức cơ bản về sinh học, hóa học và sinh hóa giúp hiểu dễ dàng hơn các nguyên lý của các quá trình sinh học LQ đến cây trồng. Ngành học này đào tạo ra những kỹ sư Khoa học cây trồng nhằm chuyên sâu về quản lý cây trồng để đạt được hiệu quả cao năng suất bao gồm kỹ thuật trồng; chăm sóc; dễ nhận biết, phòng trừ sâu bệnh và cỏ dại làm gây hại cây trồng; quản lý dinh dưỡng; tạo ra hoa và bảo quản cây trồng sau thu hoạch.

2. Chương trình đào tạo ngành Khoa học cây trồng

DƯới đây là danh sách môn đào tạo và các môn học chuyên ngành Khoa học cây trồng trong bảng dưới đây.

  Module: Khối kiến thức Giáo dục đại cương
1
Môn học mới: Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)
2
Môn học mới: Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)
3
Môn học mới: Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)
4
Môn học mới: Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)
5
Môn học mới: Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)
6
Môn học mới: Anh văn căn bản 1 (*)
7
Môn học mới: Anh văn căn bản 2 (*)
8
Môn học mới: Anh văn căn bản 3 (*)
9
Môn học mới: Anh văn tăng cường 1 (*)
10
Môn học mới: Anh văn tăng cường 2 (*)
11
Môn học mới: Anh văn tăng cường 3 (*)
12
Môn học mới: Pháp văn căn bản 1 (*)
13
Môn học mới: Pháp văn căn bản 2 (*)
14
Môn học mới: Pháp văn căn bản 3 (*)
15
Môn học mới: Pháp văn tăng cường 1 (*)
16
Môn học mới: Pháp văn tăng cường 2 (*)
17
Môn học mới: Pháp văn tăng cường 3 (*)
18
Môn học mới: Tin học căn bản (*)
19
Môn học mới: TT.Tin học căn bản (*)
20
Môn học mới: Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1
21
Môn học mới: Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2
22
Môn học mới: Tư tưởng Hồ Chí Minh
23
Môn học mới: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
24
Môn học mới: Pháp luật đại cương
25
Môn học mới: Sinh học đại cương A1
26
Môn học mới: TT. Sinh học đại cương A1
27
Môn học mới: Hóa học đại cương
28
Môn học mới: TT. Hóa học đại cương
29 Môn học mới: Toán cao cấp B
30
Môn học mới: Logic học đại cương
31
Môn học mới: Cơ sở văn hóa Việt Nam
32
Môn học mới: Tiếng Việt thực hành
33
Môn học mới: Văn bản và lưu trữ học đại cương
34
Môn học mới: Xã hội học đại cương
35 Môn học mới: Kỹ năng mềm
  Khối kiến thức cơ sở ngành
36 Môn học mới: Sinh hóa B
37 Môn học mới: TT. Sinh hóa
38
Môn học mới: Vi sinh học đại cương B
39
Môn học mới: Sinh lý thực vật B
40
Môn học mới: TT. Sinh lý thực vật
41
Môn học mới: Phương pháp nghiên cứu khoa học – Nông nghiệp
42
Môn học mới: Xác xuất thống kê và phép thí nghiệm – KHCT
43
Môn học mới: Di truyền học đại cương
44
Môn học mới: TT. Di truyền học đại cương
45
Môn học mới: Cơ khí nông nghiệp đại cương
46
Môn học mới: Thủy nông đại cương
47 Môn học mới: Thổ nhưỡng B
48 Môn học mới: Phì nhiêu đất B
49
Môn học mới: Hệ sinh thái nông nghiệp
50
Môn học mới: Anh văn chuyên môn – KHCT
51
Môn học mới: Pháp văn chuyên môn KH&CN
52 Môn học mới: Khuyến nông
53
Môn học mới: Dinh dưỡng cây trồng
54
Môn học mới: Khí tượng thủy văn
55
Môn học mới: Hóa bảo vệ thực vật B
56
Môn học mới: Phân loại thực vật B
57
Môn học mới: Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn
58
Môn học mới: Quản trị doanh nghiệp nông thôn
  Khối kiến thức Chuyên ngành
59
Môn học mới: Chọn giống cây trồng
60
Môn học mới: Côn trùng nông nghiệp
61 Môn học mới: Bệnh cây trồng
62 Môn học mới: Cây lúa
63 Môn học mới: Cây rau
64
Môn học mới: Cây công nghiệp dài ngày
65
Môn học mới: Cây công nghiệp ngắn ngày
66 Môn học mới: Cây ăn trái
67 Môn học mới: Cây màu
68
Môn học mới: Thực tập cơ sở – KHCT
69
Môn học mới: Thực tập giáo trình – KHCT
70
Môn học mới: Hệ thống canh tác
71
Môn học mới: Bảo quản sau thu hoạch
72 Môn học mới: Xử lý ra hoa
73 Môn học mới: Nấm ăn
74 Môn học mới: Cỏ dại
75
Môn học mới: Kỹ thuật sản xuất rau sạch
76 Môn học mới: Rèn nghề
77
Môn học mới: Sản xuất cây trồng qui mô trang trại
78
Môn học mới: Nuôi cấy mô thực vật
79
Môn học mới: Thực hành nông nghiệp tốt (GAP)
80
Môn học mới: Bệnh sau thu hoạch
81
Môn học mới: Côn trùng trong kho vựa
82
Môn học mới: Kỹ thuật trồng hoa và cây cảnh
83
Môn học mới: Nhân giống vô tính
84
Môn học mới: Sản xuất cây trồng sạch
85
Môn học mới: Luận văn tốt nghiệp – KHCT
86
Môn học mới: Tiểu luận tốt nghiệp – KHCT
87 Môn học mới: Cây ngắn ngày
88 Môn học mới: Cây dài ngày
89
Môn học mới: Công nghệ sinh học trong trồng trọt
90
Môn học mới: IPM trong bảo vệ thực vật
91 Môn học mới: Kỹ thuật Bonsai
92
Môn học mới: Kỹ thuật nhân giống rau hoa quả và quản lý vườn ươm

Danh sách khối thi của ngành Khoa học cây trồng

– Mã khối ngành thi: 7620110

– Ngành Khoa học cây trồng xét tuyển sẽ có danh sách tổ hợp thi như sau:

 • A00: Môn thi ngành: Toán – Lý – Hóa học
 • A01: Môn thi ngành: Toán – Vật lý – Tiếng Anh
 • A02: Môn thi ngành: Toán – Vật lý – Sinh học
 • B00: Môn thi ngành: Toán – Hóa – Sinh học
 • B02: Môn thi ngành: Toán – Sinh – Địa lý
 • B03: Môn thi ngành: Toán – Sinh – Ngữ văn
 • C02: Môn thi ngành: Ngữ văn – Toán – Hóa học
 • D01: Môn thi ngành: Ngữ văn – Toán – Tiếng Anh
 • D07: Môn thi ngành: Toán – Hóa – Tiếng Anh

Xem thêm bài viết tại đây

Ngành Công nghệ sau thu hoạch là gì? Top 5 trường uy tín chất lượng

Ngành Công nghệ chế biến thuỷ sản là gì? Top 5 trường uy tín chất lượng

Mức điểm ngành Khoa học cây trồng

Mức điểm chuẩn chỉ dao động trong khoảng 14 – 18 điểm tùy vào độ xét tuyển của trường.

Top 5 trường đào tạo Ngành Khoa học cây trồng
Top 5 trường đào tạo Ngành Khoa học cây trồng

Top 5 trường đào tạo Ngành Khoa học cây trồng uy tín và chất lượng nhất

Hiện có nhiều trường đại học đào tạo ngành Khoa học cây trồng, để theo học ngành này bạn có thể đăng ký nguyện vọng vài các trường sau:

– Khu vực miền Bắc:

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (trước đây là Trường Đại học Nông nghiệp 1) được thành lập ngày 12 tháng 10 năm 1956, đây là nơi đào tạo lớn và trọng điểm nhất và còn là một trường đại học trọng điểm quốc gia. Học viện có đội ngũ giảng viên vững chuyên môn, giàu kinh nghiệm nhiệt huyết, hơn 80% giảng viên được đào tạo từ nhiều đất nước với chuyên môn trong khu vực và trên thế giới như Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, và nhiều khu vực quốc tế khác…

Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry) là ngôi trường vào năm 1969, hiện nay đang là đơn vị của thành viên Đại học Thái Nguyên. Trải qua 50 năm xây dựng ngôi trường, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trở thành trung tâm đào tạo và chuyển giao khoa học – công nghệ hàng đầu Việt Nam về nông, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên và môi trường cho các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam. Theo bảng danh sách mới nhất của thống kê quốc tế Webometrics, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên được xếp hạng số thứ 13 tại Việt Nam và hạng thứ 4103 so với Thế Giới.

– Khu vực miền Trung:

Đại học Tây Nguyên

– Khu vực miền Nam:

Đại học Kiên Giang

Trường Đại học Kiên Giang (Kien Giang University) được thành lập theo Quyết định số 758/QĐ/TTg ngày 21/05/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở theo hiệu của Trường Đại Học Nha Trang tại Kiên Giang. Đến nay trường vẫn đang trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cho đến năm 2020. Trường Đại học Kiên Giang có 03 viện nghiên cứu là: Công nghệ sinh học và môi trường; Nông lâm thủy sản; Kinh tế biển đảo và 10 trung tâm nghiên cứu, 1 nhà bảo tàng sinh vật học, 1 Trường đa cấp thực hành, 1 bệnh viện điều dưỡng thực hành.

Đại học Cần Thơ

Đại học Cần Thơ là một trong số các trường đào tạo ngành khoa học cây trồng đào tạo danh tiếng với đào tạo hiện đại , có kiến thức căn bản vững vàng, kiến thức chuyên môn và kỹ thuật phân tích, bảo quản và chế biến thủy sản.

Ngành Khoa học cây trồng sau khi tốt nghiệp làm gì?
Ngành Khoa học cây trồng sau khi tốt nghiệp làm gì?

Ngành Khoa học cây trồng sau khi tốt nghiệp làm gì?

Sau khi tốt nghiệp ngành Khoa học cây trồng, các bạn có thể lựa chọn vị trí phù hợp của mình tại đây

 • Các cơ quan quản lý liên quan đến nông nghiệp như: các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm khuyến nông, Trung tâm giống cây trồng, Phòng Nông nghiệp, Trạm khuyến nông, các công ty về nông nghiệp,…
 • Các viện, trung tâm nghiên cứu, các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến nông nghiệp.
 • Cơ sở giáo dục và đào tạo: các trường đại học, cao đẳng, trưởng THCN…
 • Độc lập công việc vị trí sản xuất và dịch vụ lĩnh vực NN; công ty chăm sóc cây trồng, hóa chất của nông nghiệp.

Mức lương của ngành Khoa học cây trồng

Ngành Khoa học cây trồng được đánh giá là ngành học thú vị và hấp dẫn nhất trong ngành. Vậy nên mức lương của ngành chỉ dao động trong khoảng 7 – 15 triệu/ tháng.

Những tố chất quan trọng với ngành Khoa học cây trồng

Để học và theo đuổi tốt ngành Khoa học cây trồng, sinh viên cần phải có tố chất dưới đây:

 • Hài hòa với môi trường thiên nhiên;
 • Am hiểu về vật nuôi cây trồng;
 • Có thể nắm được tên các loài động thực vật;
 • Thích thú với hoạt động bên ngoài
 • Thu thập hay nghiên cứu các khía cạnh về thiên nhiên xanh;
 • Thích thú với môn học tự nhiên.
 • Hòa hợp với thiên nhiên cây xanh sạch.

Bài viết này mong rằng sinh viên sẽ lựa chọn ngành Khoa học cây trồng theo cách riêng và phù hợp nhất với bản thân

5 1 vote
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x