Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Ngành Xã hội học là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Ngành Xã hội học đang là một trong những ngành mà rất nhiều bạn trẻ quan tâm vì độ hấp dẫn của ngành, vậy dưới đây sẽ là thông tin chung dành cho các bạn trẻ lựa chọn.

Ngành Xã hội học là gì?
Ngành Xã hội học là gì?

Contents

Ngành Xã hội học là gì?

Xã hội học (tiếng Anh là Sociology)

 • Là khoa học về các quy luật và tính quy luật chung của xã hội đặc thù phát triển và vận hành của hệ thống xã hội về lịch sử mọi mặt. Là khoa học về các cơ chế tác động và các hình thức biểu hiện của mọi quy luật trong các hoạt động của cá nhân, nhóm xã hội, các giai cấp và dân tộc.
 • Ngành Xã hội học có một mục tiêu chung là đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức rộng các vấn đề về xã hội, có các kỹ năng phân tích các sự kiện, hiện tượng xã hội, hành vi con người, có năng lực tư vấn xây dựng các chính sách xã hội nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển đất nước của con người.

Chương trình đào tạo ngành Xã hội học

Dưới đây là bảng khung chương trình đào tạo và các môn học chuyên ngành Xã hội học, cụ thể:

I
Khối kiến thức chung
(Chưa tính các học phần từ số 9 đến số 11)
Môn học đào tạo: Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lê nin 1
Môn học đào tạo: Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lê nin 2
Môn học đào tạo: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Môn học đào tạo: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Môn học đào tạo: Tin học cơ sở 2
Ngoại ngữ cơ sở 1
Môn học đào tạo: Tiếng Anh CS 1
Môn học đào tạo: Tiếng Nga CS 1
Môn học đào tạo: Tiếng Pháp CS 1
Môn học đào tạo: Tiếng Trung CS 1
Môn học đào tạo: Ngoại ngữ CS2
Môn học đào tạo: Tiếng AnhCS 2
Môn học đào tạo: Tiếng Nga CS 2
Môn học đào tạo: Tiếng PhápCS 2
Môn học đào tạo: Tiếng Trung CS 2
Môn học đào tạo: Ngoại ngữ CS 3
Môn học đào tạo: Tiếng Anh CS 3
Môn học đào tạo: Tiếng Nga CS 3
Môn học đào tạo: Tiếng Pháp CS 3
Môn học đào tạo: Tiếng Trung CS 3
Môn học đào tạo: Giáo dục thể chất
Môn học đào tạo: Môn học đào tạo: Giáo dục quốc phòng-an ninh
Môn học đào tạo: Kĩ năng bổ trợ
II
Khối kiến thức theo lĩnh vực
II.1
Các học phần bắt buộc
Môn học đào tạo: Cơ sở văn hóa Việt Nam
Môn học đào tạo: Các phương pháp nghiên cứu khoa học
Môn học đào tạo: Tâm lí học đại cương
Môn học đào tạo: Logic học đại cương
Môn học đào tạo: Lịch sử văn minh thế giới
Môn học đào tạo: Nhà nước và pháp luật đại cương
Môn học đào tạo: Xã hội học đại cương
II.2
Các học phần tự chọn
Môn học đào tạo: Kinh tế học đại cương
Môn học đào tạo: Môi trường và phát triển
Môn học đào tạo: Thống kê cho khoa học xã hội
Môn học đào tạo: Thực hành văn bản tiếng Việt
Môn học đào tạo: Nhập môn Năng lực thông tin
III
Khối kiến thức theo khối ngành
III.1
Các học phần bắt buộc
 
Môn học đào tạo: Công tác xã hội đại cương
Môn học đào tạo: Nhân học đại cương
Môn học đào tạo: Tôn giáo học đại cương
Môn học đào tạo: Tâm lí học xã hội
III.2
Các học phần tự chọn
Môn học đào tạo: Gia đình học
Môn học đào tạo: Sử dụng phần mềm xử lí dữ liệu
Môn học đào tạo: Lịch sử Việt Nam đại cương
Môn học đào tạo: Dân số học đại cương
Môn học đào tạo: Tâm lí học giao tiếp
IV
Khối kiến thức theo nhóm ngành
IV.1
Các học phần bắt buộc
Môn học đào tạo: Tâm lí học phát triển
Môn học đào tạo: Hành vi con người và môi trường xã hội
Môn học đào tạo: Phát triển cộng đồng
IV.2
Các học phần tự chọn
Môn học đào tạo: Tâm lí học sức khỏe
Môn học đào tạo: Chính sách xã hội
Môn học đào tạo: Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội
Môn học đào tạo: Công tác xã hội với ngư­ời nghèo
V
Khối kiến thức ngành
V.1
Các học phần bắt buộc
  Môn học đào tạo: Lịch sử và Lí thuyết xã hội học
Môn học đào tạo: Phương pháp nghiên cứu xã hội học
Môn học đào tạo: Xã hội học quản lí
Môn học đào tạo: Xã hội học giới
Môn học đào tạo: Xã hội học gia đình
Môn học đào tạo: Xã hội học nông thôn
Môn học đào tạo: Xã hội học đô thị
Môn học đào tạo: Xã hội học dân số
Môn học đào tạo: Xã hội học môi trường
Môn học đào tạo: Xã hội học văn hóa
Môn học đào tạo: Xã hội học giáo dục
V.2
Các học phần tự chọn
 
Môn học đào tạo: Xã hội học kinh tế
Môn học đào tạo: Xã hội học tôn giáo
Môn học đào tạo: Xã hội học du lịch
Môn học đào tạo: Xã hội học sức khoẻ
Môn học đào tạo: Xã hội học pháp luật và Tội phạm
Môn học đào tạo: Xã hội học tổ chức và Quản lí nguồn nhân lực
Môn học đào tạo: Xã hội học lao động – nghề nghiệp
Môn học đào tạo: Xã hội học chính trị
Môn học đào tạo: Xã hội học cộng đồng
Môn học đào tạo: Xã hội học thanh niên
Môn học đào tạo: Lồng ghép giới trong các dự án phát triển
Môn học đào tạo: Xã hội học khoa học và công nghệ
V.3
Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
Môn học đào tạo: Thực tập phương pháp
Môn học đào tạo: Thực tập tốt nghiệp
Môn học đào tạo: Khóa luận tốt nghiệp
 
Môn học đào tạo: Các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp
Môn học đào tạo: Thiết kế nghiên cứu xã hội học
Môn học đào tạo: Lý thuyết xã hội học kinh điển

Danh sách tổ hợp thi vào ngành Xã hội học

– Mã ngành: 7310301

– Các tổ hợp môn xét tuyển vào ngành Xã hội học:

 • A01: Môn học cần đào tạo:  Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 • C00: Môn học cần đào tạo:  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
 • C01: Môn học cần đào tạo:  Ngữ văn, Toán, Vật lí
 • C19: Môn học cần đào tạo:  Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
 • D01: Môn học cần đào tạo:  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • D02: Môn học cần đào tạo:  Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
 • D03: Môn học cần đào tạo:  Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
 • D04: Môn học cần đào tạo:  Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
 • D79: Môn học cần đào tạo:  Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
 • D80: Môn học cần đào tạo:  Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

*Xem thêm: Ngành Quan hệ quốc tế là gì? Top 3 trường uy tín chất lượng

Điểm chuẩn ngành Xã hội học

Các bạn có thể tham khảo mức điểm chuẩn của các trường đại học đào tạo ngành Xã hội học những năm gần đây. Trong năm 2018, mức điểm chuẩn của ngành này từ 14 – 22 điểm tùy theo các khối thi xét theo kết quả thi THPT Quốc gia.

Top 3 trường đào tạo ngành Xã hội học uy tín chất lượng
Top 3 trường đào tạo ngành Xã hội học uy tín chất lượng

Top 3 trường đào tạo ngành Xã hội học uy tín chất lượng

Dưới đây là 3 trường uy tín nhất đào tạo ngành Xã hội học

– Khu vực miền Bắc:

 • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG HN)

Đại học Khoa học xã hội và nhân văn là một trong những đại học thuộc thành viên của Đại học quốc gia Hà Nội. Trường có sứ mệnh đi đầu trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cấp cao, trình độ cao cấp; nghiên cứu, sáng tạo và truyền bá các tri thức về Khoa học xã hội và nhân văn, phục vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập các nước quốc tế.

 • Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền (thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) là ngôi trường được thành lập ngày 16-01-1962 theo Nghị định số 36 NQ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa III, trên cơ sở hợp nhất của 3 trường. Đến nay, trường đã đào tạo rất nhiều ngành khác nhau, điển hình ngành Xã hội học cũng là một trong cột mốc quan trọng nhất trong ngành

– Khu vực miền Nam:

 • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM

Nói đến đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM, người ta thường biết đến một ngôi trường với khuôn viên đẹp, giảng viên chất pro chuyên , sinh viên thì siêu chất hơn nữa. Bên cạnh đó, ngôi trường này cũng được biết đến với thực trạng “mất cân bằng giới tính trầm trọng”, khi các nam giới trở nên “khó khăn kiếm tìm”. Điểm khác biệt lớn nhất mà các HCMUSSH luôn luôn tự hào là môi trường học tập đa văn hóa, đa sắc tộc với sinh viên  với nhiều nét đặc trưng đến từ khắp nơi trên thế giới.

Ngoài ra còn trường uy tín khác dưới đây:

 • Trường Đại học Hồng Đức
 • Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế
 • Trường Đại học Đà Lạt
 • Trường Đại học Văn Hiến
 • Trường Đại học Tôn Đức Thắng
 • Trường Đại học Cần Thơ
 • Trường Đại học Bình Dương
Ngành Xã hội học ra trường làm gì?
Ngành Xã hội học ra trường làm gì?

Ngành Xã hội học ra trường làm gì?

Ngành Xã hội học là một ngành học có nhiều triển vọng trong tương lai, sinh viên có thể lựa chọn rất nhiều lĩnh vực điển hình là vị trí lĩnh vực sau:

 • Quan hệ công chúng: Bao gồm công việc: Biên tập viên(BTV), Phóng viên; Quảng cáo; Tổ chức các sự kiện.
 • Kinh doanh, quản lý: Là người Điều hành các tổ chức dân sự; Quản trị các dự án đầu tư xã hội,vv…
 • Nghiên cứu, tư vấn: Nghiên cứu, tư vấn chính sách để phát triển bền vững, Nghiên cứu các thị trường; Nghiên cứu và tư vấn truyền thông, quảng cáo; Điều tra dư luận xã hội.
 • Lĩnh vực hành chính công: Có thể Làm chuyên viên trong các cơ quan sự nghiệp (văn hóa, lao động, dân số, giáo dục, y tế, thống kê, dân tộc, dân vận, tuyên giáo), cơ quan đảng và đoàn thể, cơ quan an ninh và phòng chống tệ nạn xã hội.
 • Giáo dục, đào tạo: Có thể giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng;

Với những vị trí công việc trên, sinh viên sau khi ra trường có thể làm tại các đơn vị như:

 • Trung tâm nghiên cứu xã hội;
 • Bộ phận tiếp thị, quảng cáo và quan hệ công chúng;
 • Tổ chức phi chính phủ, các trung tâm hiệp hội;
 • Cơ quan hành chính của nhà nước;
 • Các cơ quan về truyền thông và đại chúng.

Mức lương của ngành Xã hội học

Ngành Xã hội học là ngành có tầm ảnh hưởng lớn nhất tới con người, vậy mức lương của ngành Xã hội học sẽ như thế nào?

 • Sinh viên ra trường và chưa có kinh nghiệm thì mức lương chỉ từ 5 – 7 triệu đồng/ tháng.
 • Với người có kinh nghiệm lâu năm thì sẽ là trên 7 triệu

Những tố chất cần có với ngành Xã hội học

Ngành Xã hội học là ngành khoa học xã hội do đó đòi hỏi người học có sự nhạy cảm với các sự kiện, vấn đề xã hội. Ngành Xã hội học rất phù hợp với người hướng nội, cụ thể là những người thích giao tiếp người dân và thích hòa mình vào chốn đông người, vậy nên tổ chất cụ thể sẽ có như sau:

 • Thích tìm hiểu các quy luật trong đời sống xã hội;
 • Suy nghĩ sâu sắc, làm việc độc lập;
 • Chăm chỉ cần cù;
 • Biết cách tự nghiên cứu;
 • Không ngừng nâng cao các kiến thức xã hội;

Nếu bạn muốn đóng góp cho xã hội và muốn lựa chọn ngành Xã hội học để nâng cao hiểu biết thì lựa chọn ngành Xã hội học sẽ là rất phù hợp với bạn

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x