Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Ngành Quan hệ quốc tế là gì? Top 3 trường uy tín chất lượng

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Ngành Quan hệ quốc tế là ngành học rất thú vị, dành cho những người tự tin và năng động. Tuy vậy, ngành này phải đòi hỏi rất nhiều kỹ năng giao tiếp tốt 

Ngành Quan hệ quốc tế là gì?
Ngành Quan hệ quốc tế là gì?

Contents

Ngành Quan hệ quốc tế là gì?

Quan hệ quốc tế (TA là International Relations)

 • là một ngành liên quan về chính trị, nghiên cứu ngoại giao về mọi mặt và các vấn đề toàn cầu giữa các nước thông qua các hệ thống quốc tế, bao gồm các quốc gia, tổ chức chính phủ, phi chính phủ, và các công ty đa quốc gia lớn. Bên cạnh lĩnh vực chính trị học, quan hệ quốc tế còn quan tâm tới nhiều lĩnh vực khác nhau như xã hội học, nhân loại học, tâm lý học, và văn hóa học.
 • Ngành Quan hệ quốc tế là ngành học rất đa dạng và liên quan rất nhiều như toàn cầu hóa và những tác động quan trọng đến xã hội và chủ quyền của các quốc gia, bảo vệ sinh thái, tăng trưởng hạt nhân, chủ nghĩa dân tộc, phát triển kinh tế, khủng bố, tội phạm tổ chức, an ninh nhân loại, và nhân quyền.

Chương trình đào tạo trong ngành Quan hệ quốc tế

Để hiểu được cách lựa chọn của ngành, dưới đây là chương trình đào tạo của ngành Quan hệ quốc tế:

A – KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
A1. Khối kiến thức giáo dục chung
1
Môn học mới: Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marc Lê-nin I
2
Môn học mới: nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin 2
3
Môn học mới: Tư tưởng Hồ Chí Minh
4
Môn học mới: Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
5
Môn học mới: Pháp luật đại cương
6 Môn học mới: Kỹ năng mềm
7 Môn học mới: Tiếng Anh 1
8 Môn học mới: Tiếng Anh 2
9 Môn học mới: Tiếng Anh 3
10 Môn học mới: Tiếng Anh 4
11 Môn học mới: Tiếng Nhật 1
12 Môn học mới: Tiếng Nhật 2
13 Môn học mới: Nhật 3
14 Môn học mới: Tiếng Nhật 4
15
Môn học mới: Giáo dục quốc phòng
16
Môn học mới: Giáo dục thể chất
A2. Các môn học chung khối Kinh tế – Xã hội
1
Môn học mới: Tin học đại cương
2
Môn học mới: Xã hội học đại cương
3
Môn học mới: Tâm lý học đại cương
4 Môn học mới: Logic học
5
Môn học mới: Lịch sử văn minh thế giới
B – KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
Khối kiến thức cơ sở khối ngành và nhóm ngành
1
Môn học mới: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
2
Môn học mới: Báo chí và thông tin đối ngoại
3
Môn học mới: Kinh tế học đại cương
4
Môn học mới: Hội nhập văn hóa quốc tế
5
Môn học mới: Kỹ thuật soạn thảo văn bản
6
Môn học mới: Luật quốc tế (công pháp, tư pháp quốc tế)
7
Môn học mới: Chính sách kinh tế đối ngoại Việt Nam
8
Môn học mới: Địa Chính trị – Kinh tế
Khối kiến thức ngành
1
Môn học mới: Nhập môn ngoại giao và Lý luận Quan hệ quốc tế
2
Môn học mới: Chính sách đối ngoại Việt Nam I
3
Môn học mới: Đàm phán quốc tế
4
Môn học mới: Lịch sử quan hệ quốc tế I
5
Môn học mới: Quan hệ kinh tế quốc tế
6
Môn học mới: Chính sách đối ngoại Việt Nam II
7
Môn học mới: Lịch sử quan hệ quốc tế II
8
Môn học mới: Các tổ chức quốc tế
9
Môn học mới: Tổ chức sự kiện quốc tế
Khối kiến thức chuyên ngành
Quan hệ đối ngoại
1
Môn học mới: Lễ tân ngoại giao
2
Môn học mới: Marketing quốc tế
3
Môn học mới: Nghiệp vụ thư ký văn phòng
4
Môn học mới: Các vấn đề an ninh khu vực châu Á- Thái Bình Dương
5
Môn học mới: Tiếng Nhật chuyên ngành
(Tiếng Nhật 5/ 6)
6
Môn học mới: Tiếng Anh chuyên ngành
(ĐN5 ; ĐN6 ; ĐN7; ĐN8)
7
Môn học mới: Các vấn đề toàn cầu trong quan hệ quốc tế
8
Môn học mới: Truyền thông và quan hệ công chúng
Kinh tế đối ngoại
1
Môn học mới: Thuế và hệ thống thuế
2
Môn học mới: Marketing quốc tế
3
Môn học mới: Nghiệp vụ ngoại thương (giao dịch, vận tải, bảo hiểm)
4
Môn học mới: Thanh toán quốc tế
5
Môn học mới: Tiếng Nhật chuyên ngành
(Tiếng Nhật 5/ 6)
6
Môn học mới: Tiếng Anh chuyên ngành
(KT5; KT6;KT7;KT8)
7
Môn học mới: Luật kinh doanh quốc tế
8
Môn học mới: Quản trị nhân lực
Kinh doanh quốc tế
1
Môn học mới: Kinh doanh quốc tế
2
Môn học mới: Marketing quốc tế
3
Môn học mới: Nghiệp vụ ngoại thương (giao dịch, vận tải, bảo hiểm)
4 Môn học mới: Logicstics
5
Môn học mới: Tiếng Nhật chuyên ngành
(Tiếng Nhật 5/ 6)
6
Môn học mới: Tiếng Anh chuyên ngành
(KT5; KT6;KT7;KT8)
7
Môn học mới: Khởi sự doanh nghiệp
8
Môn học mới: Quản trị nhân lực
Quan hệ công chúng và Truyền thông
1
Môn học mới: Truyền thông và quan hệ công chúng
2
Môn học mới: Các thể loại báo chí
3
Môn học mới: Nghiệp vụ báo chí
4
Môn học mới: Quan hệ công chúng ứng dụng
5
Môn học mới: Tiếng Nhật chuyên ngành
(Tiếng Nhật 5/ 6)
6
Môn học mới: Tiếng Anh chuyên ngành
(QT5; QT6; QT7; QT8)
7
Môn học mới: Nghiệp vụ truyền thông
Môn học mới: Kiến thức bổ trợ, thực tập nghề nghiệp (Hướng nghiệp)
Môn học mới: Khóa luận tốt nghiệp /Báo cáo thực tập
C – KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN
Tự chọn 1
1 Môn học mới: Văn hóa tổ chức
2
Môn học mới: Kinh tế thị trường
3
Môn học mới: Quản trị thương hiệu
4
Môn học mới: Chính trị học đại cương
Tự chọn 2
Chuyên ngành Quan hệ đối ngoại
1
Môn học mới: An ninh và xung đột trong QHQT
2
Môn học mới: Chính sách đối ngoại của các nước lớn
3
Môn học mới: Ngoại giao văn hóa
4
Môn học mới: Phân tích sự kiện quốc tế
5
Môn học mới: Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam
Chuyên ngành: kinh tế đối ngoại
1
Môn học mới: Nghiệp vụ hải quan
2
Môn học mới: Chính sách đối ngoại của các nước lớn
3
Môn học mới: Ngoại giao văn hóa
4
Môn học mới: Phân tích sự kiện quốc tế
5
Môn học mới: Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam
Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế
1
Môn học mới: Luật kinh doanh quốc tế
2
Môn học mới: Chính sách đối ngoại của các nước lớn
3
Môn học mới: Ngoại giao văn hóa
4
Môn học mới: Phân tích sự kiện quốc tế
5
Môn học mới: Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam
Chuyên ngành: Quan hệ công chúng và truyền thông
1
Môn học mới: Truyền thông Marketing
2
Môn học mới: Chính sách đối ngoại của các nước lớn
3
Môn học mới: Ngoại giao văn hóa
4
Môn học mới: Phân tích sự kiện quốc tế
5
Môn học mới: Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam

Các tổ hợp thi xét tuyển vào ngành Quan hệ quốc tế

– Mã ngành thi : 7310206

– Các tổ hợp môn xét tuyển vào ngành Quan hệ quốc tế:

 • A01: Môn học cần thi:  Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 • D01: Môn học cần thi:  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • D14: Môn học cần thi:  Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 • D15: Môn học cần thi:  Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

*Xem thêm: Ngành Kinh tế Chính trị là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng

Điểm chuẩn của ngành Quan hệ quốc tế

Các bạn có thể tham khảo mức điểm chuẩn của các trường đại học đào tạo ngành Quan hệ quốc tế những năm gần đây. Trong năm 2018, mức điểm chuẩn của ngành này từ 18 – 24 điểm tùy theo các tổ hợp môn xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia.

Top 3 trường đào tạo ngành Quan hệ quốc tế uy tín chất lượng
Top 3 trường đào tạo ngành Quan hệ quốc tế uy tín chất lượng

Top 3 trường đào tạo ngành Quan hệ quốc tế uy tín chất lượng

Dưới đây là danh sách các trường đại học có ngành Quan hệ quốc tế theo khu vực để giúp bạn dễ tìm hiểu hơn.

– Khu vực miền Bắc:

 • Học viện Ngoại giao Việt Nam

Học viện ngoại giao là nơi đào tạo kĩ năng cứng và kĩ năng mềm cho sinh viên, giúp sinh viên thích ứng và tự đào tạo với mọi bối cảnh, môi trường khác nhau. Tạo nên  tư duy lôgic – giải quyết và tin học văn phòng để phục vụ công tác đối ngoại;đặc biệt là việc sử dụng ngoại ngữ giao tiếp tiếng mẹ đẻ.

– Khu vực miền Nam:

 • Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM

Trường Đại học Kinh Tài Chính TPHCM là một trong những trường danh tiếng nhất chuyên đào tạo về Kinh Tế Tài chính kinh doanh

Hơn nữa, UEF tập trung nguyên tắc người học là trung tâm đào tạo (learner-centered), có hệ thống tư vấn giúp sinh viên giải quyết mọi thắc mắc trong học tập, điều này giúp sinh viên phát triển hoàn thiện bản thân, tự tin thích nghi mọi môi trường làm việc với những môn đào tạo kỹ năng mềm, hoạt động sinh viên,câu lạc bộ năng khiếu và học thuật.

Đại học khoa học xã hội nhân văn TP.Hồ Chí Minh

Sinh viên được đào tạo theo cách chuyên nghiệp,bài bản nhằm được sự am hiểu về những vấn đề toàn cầu, về quan hệ quốc tế với phong cách hiện đại trong các lĩnh vực: chính trị – ngoại giao, kinh tế QT, luật pháp QT, đồng thời bảo đảm lựa chọn đúng trình độ tiếng Anh chuyên nghiệp. Sinh viên theo học ngành này sẽ nắm được căn nguyên, bản chất lịch sử, địa lý, tôn giáo, văn hóa… của những mối quan hệ quốc tế hiện tại.

Ngành Quan hệ quốc tế sau khi ra trường làm gì?
Ngành Quan hệ quốc tế sau khi ra trường làm gì?

Ngành Quan hệ quốc tế sau khi ra trường làm gì?

Dưới đây là lĩnh vực vị trí của ngành Quan hệ quốc tế sau khi ra trường

 • Chuyên viên đối ngoại : Ngành của các cơ quan quản lý Nhà nước từ CS trung ương đến địa phương, các Bộ, các ngành;
 • Vị trí Công tác truyền thông đối ngoại trên các lĩnh vực biên tập bản tin, chương trình, làm phóng sự, dẫn chương trình.. của ngành truyền thông;
 • Vị trí Chuyên viên đối ngoại, điều phối dự án, đại diện thương mại từ trong và ngoài nước hay tham tán về thương mại của Việt Nam tại nước ngoài;
 • Công việc biên dịch, phiên dịch, hướng dẫn viên du lịch;

Với sự phong phú trong các vị trí công việc như trên, sinh viên học ngành Quan hệ quốc tế sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các đơn vị sau:

 • Các cơ quan quản lý Nhà nước từ Trung ương đến các Bộ, Ban, Ngành;
 • Các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam có quan hệ với nước ngoài, các công ty liên doanh, văn
 • Và nhiều thứ khác nữa

Mức lương của ngành Quan hệ quốc tế

Trong ngành Quan hệ quốc tế có khá đa dạng và nhiều công việc, vậy mức lương như thế nào?

 • Đối với sinh viên mới ra trường và chưa kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp thì mức lương chỉ từ 7 – 10 triệu đồng/ tháng.
 • Với người có kinh nghiệm lâu năm thì sẽ được hưởng trên 10tr

Những tố chất cần có với ngành Quan hệ quốc tế 

Dưới đây là tố chất quan trọng khi chọn ngành Quan hệ quốc tế

 • Kỹ năng giao tiếp, biết cách trình bày đàm phán
 • Có kỹ năng làm việc độc lập
 • Có thể giao tiếp tốt các ngoại ngữ
 • Có kỹ năng trình bày, biết lắng nghe
 • Chịu được áp lực công việc
 • Năng động, tự tin, Tình thần trách nhiệm
 • Khả năng tự học hỏi, trang bị mọi kiến thức, kỹ năng khác bao gồm nghi thức ngoại giao, phong tục tập quán của mọi quốc gia…
0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x