Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Thừa số của 30 là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Contents

Thừa số của 30

Thừa số của 30 là các số, cho kết quả là 30 khi nhân với nhau theo cặp hai. Chúng ta cũng có thể nói thừa số là các số chia hoàn toàn một số, lấy số dư là số 0. Các thừa số của 30 có thể dương hoặc âm, nhưng chúng không thể là một số thập phân hoặc phân số. Ví dụ: hệ số 30 có thể là (1, 30) hoặc (-1, -30). Nếu chúng ta nhân cặp số âm, chẳng hạn như nhân với -1 và -30, nó sẽ cho ra một số ban đầu là 30. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu các cặp thừa số và các thừa số nguyên tố của 30 bằng cách sử dụng phương pháp chia và phương pháp thừa số nguyên tố.

Các yếu tố của 30 là gì?

Các thừa số của 30 là các số chia 30 chính xác mà không để lại dư. Vì số 30 là một số tổng hợp chẵn nên nó có các thừa số khác với 1 và 30. Do đó, các thừa số của 30 là 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 và 30.

Các hệ số 30: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 và 30. 

Thừa số nguyên tố của 30: 2 × 3 × 5

Yếu tố cặp của 30

Một cặp số được nhân với nhau để tạo ra số ban đầu là 30 được gọi là các thừa số của cặp 30. Như đã thảo luận ở trên, các thừa số của cặp 30 có thể là số dương hoặc số âm. Các cặp yếu tố tích cực và tiêu cực của 30 được đưa ra dưới đây.

Các yếu tố cặp tích cực của 30:

Các yếu tố tích cực của 30 Các yếu tố cặp tích cực của 30
1 × 30 (1, 30)
2 × 15 (2, 15)
3 × 10 (3, 10)
5 × 6 (5, 6)

Các yếu tố của cặp phủ định của 30: 

Các yếu tố tiêu cực của 30 Các yếu tố của cặp phủ định của 30
-1 × -30 (-1, -30)
-2 × -15 (-2, -15)
-3 × -10 (-3, -10)
-5 × -6 (-5, -6)

Do đó, cặp yếu tố dương của 30 là (1, 30), (2, 15), (3, 10) và (5, 6) và cặp yếu tố âm của 30 là (-1, -30), (- 2, -15), (-3, -10) và (-5, -6).

Các yếu tố của 30 theo phương pháp phân chia

Trong phương pháp chia, thừa số của 30 có thể được tìm thấy bằng cách chia số 30 cho các số nguyên khác nhau. Nếu số nguyên chia chính xác cho 30, thì những số nguyên đó là thừa số của 30. Bây giờ, chúng ta hãy thảo luận về cách tìm thừa số của 30 bằng phương pháp chia.

Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu chia 30 cho 1, và sau đó tiếp tục với các số nguyên liên tiếp.

 • 30/1 = 30 (Hệ số = 1 và Phần còn lại = 0)
 • 30/2 = 15 (Hệ số = 2 và Phần còn lại = 0)
 • 30/3 = 10 (Hệ số = 3 và Phần còn lại = 0)
 • 30/5 = 6 (Hệ số = 5 và Phần còn lại = 0)
 • 30/6 = 5 (Hệ số = 6 và Phần còn lại = 0)
 • 30/10 = 3 (Hệ số = 10 và Phần còn lại = 0)
 • 30/15 = 2 (Hệ số = 15 và Phần còn lại = 0)
 • 30/30 = 1 (Hệ số = 30 và Phần còn lại = 0)

Nếu bạn chia 30 cho bất kỳ số nào khác với 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 và 30, nó sẽ để lại một phần dư. Do đó, các hệ số của 30 là 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 và 30.

Ngoài ra, hãy đọc :

Liên kết liên quan đến các yếu tố
Yếu tố 15 Yếu tố 36
Yếu tố 48 Yếu tố 18
Yếu tố 42 Hệ số 60
Yếu tố 35 Yếu tố 27
Hệ số 84 Hệ số 50

Thừa số nguyên tố của 30

Con số 30 là một con số tổng hợp. Bây giờ chúng ta hãy tìm các yếu tố chính của nó.

 • Bước đầu tiên là chia số 30 với số nguyên tố nhỏ nhất, tức là 2.

30 ÷ 2 = 15

 • Một lần nữa, chia 15 cho 2.

15 ÷ 2 = 7,5; thừa số không thể là một phân số.

 • Bây giờ, chuyển sang số nguyên tố tiếp theo, tức là 3 và chia 15 với nó.

15 ÷ 3 = 5

 • Một lần nữa, nếu chúng ta chia 5 cho 3, chúng ta nhận được một phân số, mà chúng ta không thể coi là một thừa số.
 • Do đó, chúng ta sẽ chuyển sang số nguyên tố tiếp theo, là 5.

5 ÷ 5 = 1

 • Chúng tôi đã nhận được 1 ở cuối và xa hơn, chúng tôi không thể tiếp tục với phương pháp phân chia. Vì vậy, thừa số nguyên tố của 30 là 2 × 3 × 5 , trong đó 2, 3 và 5 là các số nguyên tố .

Các ví dụ

Ví dụ 1:

Tìm thừa số chung của 30 và 31.

Giải pháp:

Các hệ số của 30 là 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 và 30.

Các thừa số của 31 là 1 và 31.

Do đó, thừa số chung của 30 và 31 chỉ là 1, vì 31 là một số nguyên tố.

Ví dụ 2:

Tìm thừa số chung của 30 và 29.

Giải pháp:

Các thừa số của 30 = 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 và 30.

Thừa số 29 = 1 và 29.

Do đó, hệ số chung của 30 và 29 là 1.

Ví dụ 3:

Tìm thừa số chung của 30 và 15.

Giải pháp:

Các hệ số của 30 là 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 và 30.

Các hệ số của 15 là 1, 3, 5 và 15.

Do đó, các thừa số chung của 30 và 15 là 1, 3, 5 và 15.

Các câu hỏi thường gặp về các yếu tố của 30

Các yếu tố của 30 là gì?

Các hệ số của 30 là 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 và 30.

Phép tính thừa số nguyên tố của 30 là gì?

Thừa số nguyên tố của 30 là 2 × 3 × 5.

Các cặp yếu tố tích cực của 30 là gì?

Các cặp yếu tố tích cực của 30 là (1, 30), (2, 15), (3, 10) và (5, 6).

Các cặp yếu tố âm của 30 là gì?

Các cặp yếu tố âm của 30 là (-1, -30), (-2, -15), (-3, -10) và (-5, -6).

15 có phải là hệ số của 30 không?

Đúng, 15 là thừa của 30. Vì 15 chia cho 30 chính xác mà không để lại dư, 15 là thừa của 30.

Xem thêm: 

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x