Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Yếu tố 64 là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Contents

Yếu tố 64

Thừa số của 64 là số tự nhiên có thể chia đều cho số ban đầu. Ví dụ, 2 là một thừa số của 64 vì 64 chia cho 2 được bằng 32. Khi hai thừa số được nhân với nhau và chúng được số ban đầu, thì chúng được gọi là thừa số cặp. Bằng phương pháp phân tích thừa số , chúng ta có thể tìm ra các thừa số của 64.Yếu tố 64

Yếu tố cặp của 64

Để tìm các cặp thừa số của 64 , nhân hai số trong một cặp để được số ban đầu là 64, các số như sau:

Nếu 1 × 64 = 64, thì (1, 64) là một nhân tố cặp của 64.

2 × 32 = 64, (2, 32) là hệ số cặp của 64

4 × 16 = 64, khi đó (4, 16) là một hệ số cặp của 64

8 × 8 = 64, (8, 8) là hệ số theo cặp của 64

Do đó, các cặp yếu tố tích cực là (1, 64), (2, 32), (4,16) và (8, 8)

Để tìm cặp thừa số âm của 64, sau đó thực hiện theo các bước sau

-1 × -64 = 64, (-1, -64) là một hệ số của 64.

-2 × -32 = 64, (-2, -32) là hệ số theo cặp của 64

-4 × -16 = 64, khi đó (-4, -16) là hệ số cặp của 64

-8 × -8 = 64, (-8, -8) là hệ số cặp của 64

Do đó, các yếu tố cặp âm là   (-1, -64), (-2, -32), (-4, -16) và (-8, -8).

Làm thế nào để tính toán các thừa số của 64?

Để tìm thừa số của 64 ta cần chia số ban đầu cho tất cả các số tự nhiên từ 1 đến 64. Các số chia hết cho 64, không để dư là thừa số bắt buộc.

64 ÷ 1 = 64

64 ÷ 2 = 32

64 ÷ 4 = 16

64 ÷ 8 = 8

64 ÷ 16 = 4

64 ÷ 32 = 2

64 ÷ 64 = 1

Yếu tố 64
1, 2, 4, 8, 16, 32 và 64

Yếu tố cơ bản của 64 theo phương pháp phân chia

Số 64 là một hợp số và nó phải có các thừa số nguyên tố. Bây giờ hãy cho chúng tôi biết cách tính các thừa số nguyên tố của một số 64.

Bước 1: Bước đầu tiên là chia số 64 với thừa số nguyên tố nhỏ nhất, chẳng hạn như 2.

64 ÷ 2 = 32

Bước 2 : Một lần nữa chia 32 cho 2 và quá trình tiếp tục.

32 ÷ 2 = 16

16 ÷ 2 = 8

8 ÷ 2 = 4

4 ÷ 2 = 2

2 ÷ 2 = 1

Cuối cùng, chúng tôi nhận được số 1 khi kết thúc quá trình phân chia. Vì vậy, chúng tôi không thể tiến xa hơn. Vì vậy, các thừa số nguyên tố của 64  được viết dưới dạng  2 x 2 × 2 x 2 x 2 x 2 hoặc 2 6 , trong đó 2 là một số nguyên tố .

Có thể tìm chính xác số thừa số của một số 64 với sự trợ giúp của thừa số nguyên tố. Thừa số nguyên tố của 64 là 2 6 . Số mũ trong thừa số nguyên tố là 6. Khi cộng số 1 với số mũ 6, ta được 7. tức là 6 +1 = 7. Do đó, số 64 có 7 thừa số.

Các ví dụ đã giải quyết

Q.1: Tìm tổng tất cả các thừa số của số 64 và kiểm tra xem nó là số lẻ hay số chẵn?

Lời giải: Các thừa số là 1, 2, 4, 8, 16, 32 và 64. Bây giờ bằng cách cộng các thừa số này lại với nhau, chúng ta nhận được;

1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 = 127

Do đó, 127 là một số lẻ.

Q.2: Một bảng đen có diện tích 64 cm vuông. Nếu chiều dài của tấm ván là 8 cm, sau đó tìm chiều rộng của nó.

Giải pháp: Đưa ra,

Diện tích của bảng = 64 sq cm.

Cho trước, chiều dài = 8 cm

Một bảng có thể là hình chữ nhật hoặc hình vuông.

Do đó, diện tích sẽ là tích của chiều dài và chiều rộng.

Diện tích = chiều dài x chiều rộng

Chiều rộng = diện tích ÷ chiều dài

= 64 ÷ 8

= 8

Do đó, chiều rộng cũng bằng 8 cm. Vì vậy, chúng ta có thể kết luận rằng bảng đen có dạng hình vuông.

Q.3: Jack học hàng ngày trong 4 giờ. Trong bao nhiêu ngày anh ta sẽ bao gồm 64 giờ?

Giải: Số giờ Jack học hàng ngày = 4 giờ

Tổng số giờ = 64 giờ

Do đó, số ngày phải làm là 64 giờ = 64/4 = 16

Do đó, nếu Jack học 4 giờ trong 16 ngày, anh ta sẽ học được 64 giờ.

Q.4: Liệt kê các hệ số chung giữa 64, 100 và 140.

Giải pháp: Để tìm thừa số chung, chúng ta cần tìm thừa số của mỗi số ở đây.

Hệ số 64 = 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64

Các hệ số 100 = 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100

Các hệ số 140 = 1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 35, 70, 140

Các thừa số chung của 64, 100 và 140 = 1, 2 và 4 .

Câu hỏi thường gặp – Câu hỏi thường gặp

Các yếu tố của 64 là gì?

Các hệ số của 64 là 1, 2, 4, 8, 16, 32 và 64.

Mười bội đầu tiên của 64 là bao nhiêu?

Mười bội số đầu tiên của 64 là 64, 128, 192, 256, 320, 384, 448, 512, 576 và 640.

Hệ số lớn nhất của 64 là bao nhiêu?

Hệ số cao nhất của 64 chính là 64 và hệ số nguyên tố cao nhất là 2.

64 là bao nhiêu thừa số lẻ?

Chỉ có một thừa số lẻ là 64, tức là 1.

Các thừa số chung của 128 và 64 là gì?

Các thừa số của 64 là 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 và các thừa số của 128 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Do đó, các thừa số chung bắt buộc là 1, 2, 4, 8 , 16, 32 và 64.
0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x