Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Biểu tượng Lớn hơn và Nhỏ hơn là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn.

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Contents

Biểu tượng Lớn hơn và Nhỏ hơn

Ký hiệu lớn hơn và nhỏ hơn được sử dụng để so sánh hai số bất kỳ. Khi một số lớn hơn một số khác lớn hơn ký hiệu được sử dụng và khi một số nhỏ hơn một số khác, thì ký hiệu nhỏ hơn được sử dụng. là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn. Toán học là một ngôn ngữ có các quy tắc và công thức riêng của nó. Các ký hiệu được sử dụng trong toán học khá độc đáo đối với tất cả các lĩnh vực và nó được chấp nhận rộng rãi. Việc sử dụng các ký hiệu toán học tiêu tốn ít thời gian và không gian hơn. Nó cho phép một cá nhân chia sẻ thông tin thông qua biểu tượng.

Lớn hơn ít hơn định nghĩa ký hiệu

Ký hiệu lớn hơn và nhỏ hơn biểu thị sự bất bình đẳng giữa hai giá trị. Biểu tượng được sử dụng để biểu thị lớn hơn là “>” và nhỏ hơn là “<” . Nhận thêm các ký hiệu toán học ở đây với chúng tôi.

Dấu hiệu lớn hơn

Ký hiệu lớn hơn trong toán học được đặt giữa hai giá trị, trong đó số thứ nhất lớn hơn số thứ hai. Ví dụ 10> 5. Ở đây 10 lớn hơn 5.

Trong bất đẳng thức, biểu tượng lớn hơn luôn được trỏ đến giá trị lớn hơn và biểu tượng bao gồm hai nét dài bằng nhau nối theo một góc nhọn ở bên phải. (>).

Ít hơn ký

Tương tự, ký hiệu nhỏ hơn được đặt giữa hai số trong đó số đầu tiên nhỏ hơn số thứ hai. Ví dụ cho nhỏ hơn ký hiệu bất đẳng thức là 5 <10. Có nghĩa là 5 nhỏ hơn 10.

Trong bất đẳng thức, ký hiệu nhỏ hơn trỏ đến giá trị nhỏ hơn tại đó hai nét vẽ có độ dài bằng nhau nối theo một góc nhọn ở bên trái (<).

Ký hiệu lớn hơn nhỏ hơn này làm giảm độ phức tạp về thời gian và giúp người đọc dễ hiểu.

Bằng để ký

Dấu ‘bằng’ được sử dụng để thể hiện sự bằng nhau giữa hai số hoặc giá trị. Dấu hiệu này mâu thuẫn với cả dấu lớn hơn và dấu nhỏ hơn. Ngay cả khi viết các phương trình, chúng ta cũng sử dụng dấu bằng. Nó được ký hiệu là ‘=’.

Ví dụ: Nếu a = 10 và b = 10 thì a = b.

Thủ thuật ghi nhớ nhiều hơn ít hơn ký

Nói chung, để nhớ ký hiệu lớn hơn và nhỏ hơn, hai phương pháp được sử dụng. Họ đang:

 • Phương pháp cá sấu
 • Phương pháp L

Phương pháp cá sấu

Chúng ta biết rằng cá sấu chúa (hay cá sấu chúa) luôn muốn ăn một số lượng lớn cá. Vì vậy, miệng cá sấu luôn mở về phía số lượng lớn nhất. Bây giờ, hãy tưởng tượng rằng những con số ở cả hai bên đại diện cho số lượng cá. Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ, 8> 5

Ở đây, miệng cá sấu hướng về phía 8. Có nghĩa là 8 lớn hơn 5.

Có nghĩa là 5 nhỏ hơn 8. Nó được viết là 5 <8.

Phương pháp L

Ký tự “L” trông tương tự như ký hiệu nhỏ hơn “<“. Bạn có thể nhớ ký tự của ký tự đầu tiên nhỏ hơn ký hiệu. Ví dụ: 10 <50

Tóm tắt – Tất cả các ký hiệu

Dưới đây là danh sách các ký hiệu thường dùng trong Toán học được giải thích cùng với các ví dụ

Mô tả ký hiệu Ký hiệu Biểu tượng Thí dụ
Lớn hơn ký > 10> 8
Ít hơn ký < 5 <7
Bằng để ký = 5 + 1 = 6
Không bằng ký 3 + 2 ≠ 4 + 2
Lớn hơn nhỏ hơn hoặc bằng Sinh viên ≥ 50
Ít hơn hoặc bằng Giáo viên ≤ 25

Các ứng dụng của Ký hiệu Lớn hơn Ít hơn trong Đại số

Như chúng ta đã biết, các bài toán không phải lúc nào cũng kết thúc bằng đẳng thức. Đôi khi, nó phải có các bất đẳng thức như lớn hơn hoặc nhỏ hơn dấu. Câu lệnh có thể được diễn đạt bằng cách sử dụng biểu thức toán học.

Ví dụ: “x” là số học sinh trong một lớp học. Nếu một lớp có hơn 45 học sinh và thêm 5 học sinh nữa tham gia vào lớp của bạn thì một lớp có hơn 50 học sinh. Câu lệnh này được biểu thị bằng toán học là x + 5> 45

Trong toán học, giải bất phương trình tương tự như giải phương trình. Trong khi làm việc với các bài toán về bất đẳng thức, hãy luôn chú ý đến hướng của bất đẳng thức. Một số thủ thuật không ảnh hưởng đến hướng của sự bất bình đẳng trong một bài toán. họ đang

 • Nhân hoặc chia các bất phương trình ở cả hai vế với cùng một số dương
 • Cộng hoặc trừ cùng một số trên cả hai vế của biểu thức bất đẳng thức

Nhiều hơn ít hơn các ví dụ

Một số ví dụ lớn hơn ký hiệu như sau

 • 4> 1: 4 lớn hơn 1
 • 5 > 2 3 : 2 5 có thể viết thành 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 32 và 2 3 có thể viết thành 2 x 2 x 2 = 8. Vậy 32> 8. Do đó 2 5 lớn hơn 2 3
 • 10/2> 6/3: 10/2 bằng 5 và 6/3 bằng 2. Vì vậy, 5> 2 có nghĩa là 10/2 lớn hơn 6/3.
 • 512223 : Trong phân số hỗn hợp, đầu tiên chuyển thành phân số để nó trở thành 11/2> 8/3 bằng 5,5> 2,7.
 • 0,1> 0,01: Trong hệ thống số, bao gồm các số thập phân trong đó giá trị 0,1 lớn hơn 0,01
 • 1> -2: Ở đây 1 là số nguyên dương và -2 là số nguyên âm. Chúng ta biết rằng số nguyên dương luôn lớn hơn số nguyên âm. Vì vậy, 1 lớn hơn -2.
 • -2> -5: Xét các số nguyên âm, trong đó số nhỏ nhất có giá trị lớn hơn số lớn nhất. Vì vậy, chúng tôi kết luận rằng -2 lớn hơn -5.

Một số ví dụ cho ký hiệu nhỏ hơn như sau

 • 2 <3: Xét một số nguyên, trong đó 2 nhỏ hơn 3
 • 2 <3 5 : Ở đây 3 2 được viết là 3 x 3 = 9 và 3 5 được viết là 3 x 3 x 3 = 27. Vì vậy, 9 nhỏ hơn 27. Ngoài ra, chúng ta có thể nói rằng 3 2 nhỏ hơn 3 5 .
 • ½ <4/2: Đối với một phân số, ½ bằng 0,5 và 4/2 bằng 2. Do đó 0,5 nhỏ hơn 2 hoặc ta có thể nói ½ nhỏ hơn 4/2.
 • 313712: Bằng cách chuyển phân số hỗn hợp thành một phân số không thích hợp, 10/3 <15/2 tương đương với 3,33 <7,5.
 • 0,002 <0,1: Giá trị thập phân 0,002 nhỏ hơn 0,1
 • -3 <-1: Trong ví dụ đã cho về số nguyên âm, trong đó -1 có giá trị lớn nhất. Vì vậy, chúng tôi kết luận rằng -3 nhỏ hơn -1.

Các vấn đề về Word về Ký hiệu Lớn hơn và Nhỏ hơn

Câu hỏi 1:

Dizzy có mười lăm quả chuối và Mansi có mười chín quả chuối. Tìm xem ai có nhiều chuối hơn.

Giải pháp:

Được,

Dizzy có 15 quả chuối.

Mansi có 19 quả chuối.

vì vậy, 19 lớn hơn 15, 19> 15

Do đó Mansi có nhiều chuối hơn Dizzy.

Câu hỏi 2 :

Chóng mặt ngủ trong bốn mươi phút và Mansi ngủ năm mươi phút mỗi ngày vào buổi chiều. Tìm xem ai ngủ ít thời gian hơn.

Giải pháp:

Được,

Chóng mặt ngủ trong 40 phút

Mansi ngủ trong 50 phút

Chúng ta biết rằng 40 phút nhỏ hơn 50 phút, vì vậy chúng ta có thể viết nó là 40 <50

Do đó, Dizzy ngủ ít hơn.

Các câu hỏi thường gặp về biểu tượng Lớn hơn và Nhỏ hơn

Khi nào chúng ta có thể sử dụng ký hiệu lớn hơn và nhỏ hơn?

Các ký hiệu lớn hơn và nhỏ hơn thường được sử dụng để biểu diễn các biểu thức bất đẳng thức. Biểu tượng được sử dụng để biểu thị lớn hơn là “>” và nhỏ hơn là “<”. Nếu một giá trị lớn hơn giá trị kia, chúng tôi sử dụng giá trị lớn hơn. Tương tự, nếu chúng ta muốn biểu diễn một giá trị nhỏ hơn giá trị kia, chúng ta sử dụng giá trị nhỏ hơn. Ví dụ, 5 lớn hơn 5. Nó được biểu thị bằng toán học là 5> 3. Trong trường hợp biểu thị 4 nhỏ hơn 8, nó được biểu thị về mặt toán học là 4 <8.

Viết ra các ký hiệu bất đẳng thức khác nhau.

Các ký hiệu bất đẳng thức khác nhau là:
Lớn hơn (>)
Nhỏ hơn (<)
Không bằng (≠)
Lớn hơn hoặc bằng (≥)
Nhỏ hơn hoặc bằng (≤)

0,1 có lớn hơn 1 không?

Không, 0,1 không lớn hơn 1. 0,1 nhỏ hơn 1 và nó được biểu diễn bằng toán học bằng 0,1 <1.

Làm thế nào để nhớ ký hiệu lớn hơn và nhỏ hơn?

Hai phương pháp chung được sử dụng để nhớ ký hiệu lớn hơn và nhỏ hơn là:
Phương pháp cá sấu Phương pháp
L

-0,1 có nhỏ hơn 0,1 không, nếu có, hãy viết biểu thức toán học của nó?

Có, -0,1 nhỏ hơn 0,1. Biểu thức toán học cho câu lệnh đã cho là -0,1 <0,1.

Xem thêm: 
0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x