Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Các yếu tố của 80 là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn.

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Contents

Các yếu tố của 80

Các thừa số của 80 là các số chia 80 chính xác mà không để lại bất kỳ phần dư nào. Các thừa số của 80 có thể là một số dương hoặc âm. Tương tự, cặp hệ số của 80 cũng có thể được biểu diễn ở dạng tích cực hoặc tiêu cực. Ví dụ, cặp hệ số 80 có thể được biểu diễn là (1, 80) hoặc (-1, -80). Nếu chúng ta nhân một cặp số âm, chẳng hạn như nhân -1 và -80, nó sẽ cho ra số ban đầu là 80. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu các thừa số của 80, các thừa số cặp và các thừa số nguyên tố của 80 bằng cách sử dụng các nguyên tố phương pháp và nhiều ví dụ giải quyết.

Các yếu tố của 80 là gì?

Thừa số của 80 là các số chia hết 80 và dư 0. Nói cách khác, nếu chúng ta nhân một cặp số và kết quả là tích của số ban đầu là 80, thì các số đó là thừa số của 80. Như 80 là một số tổng hợp chẵn , số 80 có nhiều thừa số khác với 1 và 80. Do đó, các thừa số của 80 là 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 và 80. Tương tự, số âm các hệ số của 80 là -1, -2, -4, -5, -8, -10, -16, -20, -40 và -80.

Các hệ số 80: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 và 80.

Thừa số nguyên tố của 80: 2 × 2 × 2 × 2 × 5 hoặc 2 4 × 5.

Yếu tố cặp của 80

Hệ số cặp của 80 là một cặp số, được nhân với nhau tạo ra số ban đầu là 80. Như đã thảo luận ở trên, cặp thừa số của 80 có thể là số dương hoặc số âm, nhưng chúng không thể là phân số hoặc thập phân. Do đó, cặp nhân tố âm và dương của 80 được đưa ra dưới đây:

Các yếu tố cặp tích cực của 80:

Các yếu tố tích cực của 80 Các yếu tố cặp tích cực của 80
1 × 80 (1, 80)
2 × 40 (2, 40)
4 × 20 (4, 20)
5 × 16 (5, 16)
8 × 10 (8, 10)

Do đó, cặp hệ số dương của 80 là (1, 80), (2, 40), (4, 20), (5, 16) và (8, 10).

Các yếu tố của cặp phủ định của 80:

Các yếu tố tiêu cực của 80 Các yếu tố cặp phủ định của 80
-1 × -80 (-1, -80)
-2 × -40 (-2, -40)
-4 × -20 (-4, -20)
-5 × -16 (-5, -16)
-8 × -10 (-8, -10)

Do đó, cặp hệ số âm của 80 là (-1, -80), (-2, -40), (-4, -20), (-5, -16) và (-8, -10).

Các yếu tố của 80 theo phương pháp phân chia

Trong phương pháp chia, thừa số của 80 được tìm bằng cách chia 80 cho các số nguyên khác nhau. Nếu số đó chia chính xác 80 và dư 0 thì các số nguyên đó chính là thừa số của 80. Bây giờ, chúng ta cùng thảo luận về cách tìm thừa số của 80 bằng phương pháp chia.

  • 80/1 = 80 (Hệ số là 1 và Phần còn lại là 0)
  • 80/2 = 40 (Hệ số là 2 và Phần còn lại là 0)
  • 80/4 = 20 (Hệ số là 4 và Phần còn lại là 0)
  • 80/5 = 16 (Hệ số là 5 và Phần còn lại là 0)
  • 80/8 = 10 (Hệ số là 8 và Phần còn lại là 0)
  • 80/10 = 8 (Hệ số là 10 và Phần còn lại là 0)
  • 80/16 = 5 (Hệ số là 16 và Phần còn lại là 0)
  • 80/20 = 4 (Hệ số là 20 và Phần còn lại là 0)
  • 80/40 = 2 (Hệ số là 40 và Phần còn lại là 0)
  • 80/80 = 1 (Hệ số là 80 và Phần còn lại là 0)

Nếu bất kỳ số nào khác 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 và 80 chia 80, nó sẽ để lại phần dư của một số giá trị. Do đó, các hệ số của 80 là 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 và 80.

Thừa số nguyên tố của 80

Trong phương pháp thừa số nguyên tố, số 80 được viết dưới dạng tích của các thừa số nguyên tố của 80. Bây giờ, chúng ta hãy thảo luận về cách tìm các thừa số nguyên tố của 80 bằng phương pháp thừa số nguyên tố.

Lấy hệ số của cặp là 80, giả sử (1, 80)

Ở đây, hãy để lại số 1, vì nó không phải là số nguyên tố cũng không phải là hợp số.

Bây giờ, lấy thừa số khác 80. Như chúng ta biết, 80 là một số tổng hợp chẵn và do đó nó có thể được tính vào các thừa số nguyên tố của nó.

80 được viết là tích của 5 và 16.

Bây giờ, 5 là một số nguyên tố và 16 là một số tổng hợp.

Về thừa số nguyên tố, 16 được viết là 2 × 2 × 2 × 2.

Bây giờ, hãy viết số 80 dưới dạng tích các thừa số nguyên tố của nó.

Như vậy, 80 = 2 × 2 × 2 × 2 × 5

Do đó, thừa số nguyên tố của 80 là 2 × 2 × 2 × 2 × 5 hoặc 2 4 × 5.

Tìm hiểu thêm về Yếu tố
Yếu tố 15 Yếu tố 12
Yếu tố 72 Yếu tố 48

Các ví dụ đã giải quyết

Ví dụ 1:

Tìm thừa số chung của 80 và 79.

Giải pháp:

Các hệ số của 80 là 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 và 80.

Các thừa số của 79 là 1 và 79.

Vì 79 là số nguyên tố nên nhân tử chung của 80 và 79 là 1.

Ví dụ 2:

Tìm thừa số chung của 80 và 81.

Giải pháp:

Các thừa số của 80 = 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 và 80.

Các thừa số của 81 = 1, 3, 9, 27 và 81.

Do đó, hệ số chung của 80 và 81 là 1.

Ví dụ 3:

Tìm thừa số chung của 80 và 40.

Giải pháp:

Các hệ số của 80 là 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 và 80.

Các hệ số của 40 là 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 và 40.

Do đó, các hệ số chung của 80 và 40 là 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 và 40.

Các câu hỏi thường gặp về các yếu tố của 80

Các yếu tố của 80 là gì?

Các hệ số của 80 là 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 và 80.

Phân tích số nguyên tố của 80 là gì?

Thừa số nguyên tố của 80 là 2 × 2 × 2 × 2 × 5 hoặc 2 4 × 5.

Các cặp yếu tố tích cực của 80 là gì?

Các cặp yếu tố tích cực của 80 là (1, 80), (2, 40), (4, 20), (5, 16) và (8, 10).

Các cặp yếu tố âm của 80 là gì?

Các cặp yếu tố âm của 80 là (-1, -80), (-2, -40), (-4, -20), (-5, -16) và (-8, -10).

20 có phải là hệ số của 80 không?

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x