Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Phần còn lại là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn.

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Phần còn lại là giá trị còn lại sau khi chia. Nếu một số (số bị chia) không chia hết cho một số khác ( số bị chia ) thì chúng ta còn lại một giá trị sau khi thực hiện xong phép chia. Giá trị này được gọi là phần dư.
Ví dụ, 10 không chia chính xác cho 3. Vì giá trị gần nhất mà chúng ta có thể nhận được là 3 x 3 = 9, 1 nhỏ hơn 10.

10 ÷ 3 → 3 R 1, trong đó 3 là thương và 1 là dư.

Phần còn lại trong môn Toán

Trong số học, phép chia là một trong bốn phép tính chính được thực hiện trên số nguyên, số thực, số phức và đại số. Ba phép tính số học khác là:

 • Thêm vào
 • Phép trừ
 • Phép nhân

Contents

Phần còn lại trong môn Toán

Trong sự phân chia, bốn phần chính là:

 • Cổ tức
 • Số chia
 • Thương số
 • Phần còn lại

Cổ tức là số hoặc giá trị được chia. Một số chia là giá trị chia cho số còn lại. Thương số là câu trả lời mà chúng ta nhận được khi một giá trị chia cho một giá trị khác. Mối quan hệ giữa số bị chia, số chia và thương là:

Cổ tức = Số chia x Thương số

Số dư là số còn lại khi số bị chia không chia hết cho số bị chia. Do đó, chúng ta có thể nói:

Cổ tức = Số chia x Thương + Phần còn lại

Ví dụ như:

 • 12 ÷ 5 = 2 Còn lại 2 vì 5 x 2 = 10 và 10 + 2 = 12
 • 33 ÷ 10 = 3 Còn lại 3, vì 10 x 3 = 30 và 30 + 3 = 33
 • 46 ÷ 5 = 9 Còn lại 1, vì 5 x 9 = 45 và 45 + 1 = 46

Công thức phần còn lại

Như chúng ta biết:

Cổ tức = Số chia x Thương + Phần còn lại

Vì thế,

Phần còn lại = Cổ tức – (Số chia x Thương số)

Đây là công thức cho phần dư.

Sự khác biệt giữa hình lập phương và hình lập phương là gì? Xem xong hiểu luôn

Cách tìm phần còn lại

Tìm phần dư là một phương pháp dễ dàng. Chúng ta chỉ cần chia số đó cho một số khác với bội của nó và nhận được phần dư. Hãy để chúng tôi giải quyết một số ví dụ để tìm hiểu thêm.

 • 43 = 8 x 5 + 3, 3 là phần còn lại
 • 87 = 8 x 10 + 7, 7 là phần còn lại
 • 114 = 7 x 16 + 2, 2 là phần còn lại

Câu hỏi thường gặp về phần còn lại

Phần dư trong toán học là gì?

Phần còn lại là giá trị còn lại sau khi hoàn thành phép chia.

Cho một ví dụ về phần dư.

Khi 25 chia cho 4 thì 1 là số dư.

Công thức cho phần dư là gì?

Công thức để tìm phần dư được đưa ra bởi:

Cổ tức / Số chia = Thương + Phần còn lại / Số chia

Số dư của 17 chia cho 5 là bao nhiêu?

17 chia cho 5 = 3 R 2

Trong đó 3 là thương và 2 là dư.

Số dư của 65 chia cho 6 là bao nhiêu?

65 ÷ 6 = 10 R 5

Vì, 6 x 10 = 60 và thêm 5 sẽ cho 65

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x