Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Yếu tố 40 là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Contents

Yếu tố 40

Thừa số của 40 là những số có thể chia số ban đầu 40 và kết quả là số nguyên là thương. Về cơ bản, khi chúng ta nhân hai yếu tố bất kỳ thành từng cặp, chúng ta sẽ có được số ban đầu. Trong khi bội số của 40 là thời gian kéo dài của nó, chẳng hạn như 40, 80, 120, 160, 200, 240, v.v. Đây là sự khác biệt giữa thừa số và bội số . 40 là một số tổng hợp giống như 36, 24, 18, 60, 45, v.v. và có nhiều hơn 2 thừa số. Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu thừa số từng cặp và thừa số nguyên tố của số 40. Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu thừa số của 40, nhân tử cặp và thừa số nguyên tố của 40 theo phương pháp thừa số nguyên tố.

Các yếu tố của 40 là gì?

Các số chia 40 chính xác mà không để lại dư là thừa số của 40. Nói cách khác, thừa số của 40 là các số được nhân theo từng cặp để tạo ra một số ban đầu. Vì số 40 là một hợp số chẵn nên nó có nhiều thừa số khác với 1 và 40. Do đó, các thừa số của 40 là 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 và 40.

Các hệ số 40: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 và 40.

Số nguyên tố của 40: 2 × 2 × 2 × 5 hoặc 2 3 × 5

Các yếu tố theo cặp của 40

Các thừa số của cặp 40 là các số được nhân với nhau và tạo ra một số ban đầu là 40. Các thừa số của cặp 40 có thể là cặp số dương hoặc cặp âm. Nếu chúng ta nhân cặp số âm thì sẽ được số ban đầu là 40. Các thừa số của cặp số âm và dương của 40 được cho dưới đây:

Các yếu tố cặp tích cực của 40:

Các yếu tố tích cực của 40 Các yếu tố cặp tích cực của 40
1 × 40 (1, 40)
2 × 20 (2, 20)
4 × 10 (4, 10)
5 × 8 (5, 8)

Các yếu tố của cặp phủ định của 40:

Các yếu tố tiêu cực của 40 Các yếu tố của cặp phủ định của 40
-1 × -40 (-1, -40)
-2 × -20 (-2, -20)
-4 × -10 (-4, -10)
-5 × -8 (-5, -8)

Các yếu tố của 40 theo phương pháp phân chia

Các thừa số của 40 có thể được tìm thấy bằng cách sử dụng phương pháp chia. Trong phương pháp chia, chúng ta cần chia 40 cho các số nguyên liên tiếp khác nhau. Các số nguyên chia 40 chính xác mà không để lại phần dư nào là thừa số của 40. Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu chia 40 cho 1.

 • 40/1 = 40 (Hệ số 1 và phần còn lại 0)
 • 40/2 = 20 (Hệ số 2 và phần dư 0)
 • 40/4 = 10 (Hệ số 4 và phần dư 0)
 • 40/5 = 8 (Hệ số 5 và phần dư 0)
 • 40/8 = 5 (Hệ số 8 và phần dư 0)
 • 40/10 = 4 (Hệ số 10 và phần còn lại 0)
 • 40/20 = 2 (Hệ số 20 và phần dư 0)
 • 40/40 = 1 (Hệ số 40 và phần còn lại 0)

Như vậy, các thừa số của 40 là 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 và 40.

Ghi chú:

Nếu chúng ta chia 40 cho bất kỳ số nào khác với 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 và 40, nó sẽ cho phần còn lại và do đó, chúng không phải là thừa số của 40.

Số nguyên tố của 40

Số 40 là hợp số, bây giờ chúng ta hãy tìm các thừa số nguyên tố của nó.

 • Bước đầu tiên là chia số 40 với thừa số nguyên tố nhỏ nhất, tức là 2.

40 ÷ 2 = 20

Một lần nữa, chia 20 cho 2.

20 ÷ 2 = 10

 • Tiếp tục chia trừ khi bạn nhận được một số lẻ, vì chúng ta biết bất kỳ số lẻ nào nếu chia cho 2 sẽ cho một phân số. Và chúng ta không thể coi một phân số là một thừa số. Vì thế,

10 ÷ 2 = 5

Bây giờ, nếu chúng ta chia 5 cho 2, chúng ta nhận được một số phân số.

 • Bây giờ, hãy chuyển sang các số nguyên tố tiếp theo, tức là 3, 5, 7, v.v.

5 ÷ 3 = 1,67; không phải là một yếu tố.

Chuyển đến số nguyên tố tiếp theo, 5.

 • Chia 5 cho 5 ta được,

5 ÷ 5 = 1

 • Chúng tôi đã nhận được 1 ở cuối và xa hơn, chúng tôi không thể tiếp tục với phương pháp phân chia. Vì vậy, thừa số nguyên tố của 40 là 2 × 2 × 2 × 5 hoặc 2 3  × 5 , trong đó 2 và 5 là các số nguyên tố.
Liên kết liên quan đến các yếu tố
Yếu tố 15 Hệ số 36
Yếu tố 48 Yếu tố 18
Yếu tố 42 Hệ số 60
Yếu tố 35 Yếu tố 27
Yếu tố 90 Yếu tố 50

Các ví dụ

Ví dụ 1:

Tìm thừa số chung của 40 và 41.

Giải pháp:

Các hệ số của 40 là 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 và 40.

Các thừa số của 41 là 1 và 41.

Vì số 41 là số nguyên tố, nên nhân tử chung của 40 và 41 là 1.

Ví dụ 2:

Tìm thừa số chung của 40 và 39.

Giải pháp:

Các thừa số của 40 = 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 và 40.

Các thừa số của 39 = 1, 3, 13 và 39.

Do đó, hệ số chung của 40 và 39 là 1.

Ví dụ 3:

Tìm thừa số chung của 40 và 80.

Giải pháp:

Các hệ số của 40 là 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 và 40.

Các hệ số của 80 là 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 và 80.

Do đó, các hệ số chung của 40 và 80 là 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 và 40.

Các câu hỏi thường gặp về các yếu tố của 40

Các yếu tố của 40 là gì?

Các hệ số của 40 là 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 và 40.

Phân tích số nguyên tố của 40 là gì?

Thừa số nguyên tố của 40 là 2 × 2 × 2 × 5 hoặc 2 3 × 5.

Các cặp hệ số dương của 40 là gì?

Các cặp yếu tố tích cực của 40 là (1, 40), (2, 20), (4, 10) và (5, 8).

Các cặp hệ số âm của 40 là gì?

Các cặp yếu tố âm của 40 là (-1, -40), (-2, -20), (-4, -10) và (-5, -8).

16 có phải là hệ số của 40 không?

Không, 16 không phải là thừa số của 40. Nếu 40 chia cho 16, nó để lại phần dư, và do đó 16 không phải là thừa số của 40.

Xem thêm: 

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x