Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Số tổng hợp là gì? Giải thích và ví dụ

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Trong Toán học, số tổng hợp là những số có nhiều hơn hai thừa số, không giống như số nguyên tố chỉ có hai thừa số, tức là 1 và chính số đó. Những con số này còn được gọi là vật liệu tổng hợp .

Tất cả các số tự nhiên không phải là số nguyên tố đều là hợp số vì chúng có thể chia cho nhiều hơn hai số. Ví dụ: 6 là hợp số vì nó chia hết cho 1, 2, 3 và thậm chí 6, chẳng hạn như:

 • 6 ÷ 1 = 6
 • 6 ÷ 2 = 3
 • 6 ÷ 3 = 2
 • 6 ÷ 6 = 1

Mục lục:

 • Định nghĩa
 • Các loại
 • Danh sách
 • Số tổng hợp nhỏ nhất
 • Sự khác biệt giữa số nguyên tố và số tổng hợp
 • Cơ sở dữ liệu chính

Sự khác biệt giữa kim loại và phi kim loại

Contents

Một số tổng hợp trong Toán học là gì?

Các số nguyên có thể được tạo ra bằng cách nhân hai số nguyên dương nhỏ nhất và chứa ít nhất một ước số khác với số ‘1’ và chính nó được gọi là số tổng hợp. Những con số này luôn có nhiều hơn hai yếu tố.

Sự thật: Bất kỳ số chẵn nào lớn hơn 2 đều là một số hợp .

Làm thế nào để xác định số tổng hợp?

Các thủ tục để tìm xem một số đã cho là số nguyên tố hay hợp số:

 • Tìm tất cả các thừa số của số nguyên dương
 • Một số được cho là nguyên tố nếu nó chỉ có hai yếu tố, 1 và chính nó.
 • Nếu số có nhiều hơn hai thừa số thì nó là hợp số.

Ví dụ: Tìm xem 14 có phải là hợp số không.

Hãy để chúng tôi tìm các thừa số của 14.

 • 14 ÷ 1 = 14
 • 14 ÷ 2 = 7
 • 14 ÷ 7 = 2
 • 14 ÷ 14 = 1

Như chúng ta thấy, thừa số của 14 là 1,2,7 và 14, vì vậy nó là một số tổng hợp.

Danh sách các số tổng hợp

Các số nguyên dương có nhiều hơn hai thừa số là hợp số. Danh sách các số tổng hợp có đến 150 là:

4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 165, 166, 168, 170, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 194, 195, 196 và 198.

0 có phải là số tổng hợp không?

Số không (0) không được coi là số nguyên tố hay hợp số vì nó không có bất kỳ thừa số nào.

Các loại số tổng hợp

Có hai dạng số tổng hợp chính trong Toán học là:

 • Số lẻ hỗn hợp hoặc Số lẻ hỗn hợp
 • Số chẵn hoặc số chẵn tổng hợp

Số tổng hợp kỳ lạ

Tất cả các số nguyên lẻ không phải là số nguyên tố lẻ. Ví dụ về các số lẻ kết hợp là 9, 15, 21, 25, 27, 31, v.v.

Hãy xem xét các số 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11,12 và 15. Ở đây 9 và 15 là hợp số lẻ vì hai số đó có ước số lẻ và thỏa mãn điều kiện hợp số.

Số tổng hợp chẵn

Tất cả các số nguyên chẵn không phải là số nguyên tố chẵn. Ví dụ về các số lẻ kết hợp là 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, v.v.

Hãy xem xét lại các số 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11,12 và 15. Ở đây 4, 10 và 12 là hợp số chẵn vì hai số đó có các ước là lẻ và thỏa mãn điều kiện hợp số.

Các số tổng hợp từ 1 đến 100

Dưới đây là danh sách các số tổng hợp từ 1 đến 100 trong môn Toán. Học sinh có thể ghi nhớ điều này và cũng cố gắng viết các số vượt quá 100 để thực hành, chẳng hạn như vật liệu tổng hợp từ 1 đến 200 hoặc đến 500.

Các số tổng hợp từ 1 đến 100

Số tổng hợp nhỏ nhất

4 là số tổng hợp nhỏ nhất.

Tại sao?

1 không phải là hợp số vì ước duy nhất của 1 là 1. Các số nguyên dương 2 và 3 là các số nguyên tố vì nó chỉ có thể chia cho hai thừa số, một và chính nó. Do đó 2 và 3 không phải là hỗn hợp.

Nhưng trong trường hợp số 4, chúng ta có nhiều hơn hai yếu tố. Các ước của 4 là 1,2,4. Vậy số này thỏa mãn điều kiện là hợp số như đã nói ở trên. Sau 4, 6 là số nguyên dương tổng hợp tiếp theo có các thừa số 1, 2, 3 và 6.

Do đó, 4 là số tổng hợp nhỏ nhất (Chứng minh).

Lưu ý quan trọng:

 • Số tổng hợp nhỏ nhất = 4
 • Số nguyên tố nhỏ nhất = 2
 • Số tổng hợp lẻ nhỏ nhất = 9
 • Số tổng hợp nhỏ nhất có hai chữ số = 12

Số nguyên tố và số hỗn hợp

Sự khác biệt giữa số nguyên tố và hợp số trong Toán học được liệt kê dưới đây:

Số nguyên tố Hợp số
Nó chỉ có thể được chia cho 1 và chính nó, do đó chỉ có hai yếu tố. Nó có nhiều hơn hai yếu tố (1 và chính nó).
Nó chỉ có thể được viết dưới dạng tích của hai số Nó có thể được viết dưới dạng tích của hai hoặc nhiều số
Ví dụ: 5 có thừa số là 1 và 5 Ví dụ: 4 có thừa số là 1, 2 và 4

Xác định thừa số nguyên tố của các số tổng hợp

Danh sách các chữ số tổng hợp từ 1 đến 50 được đưa ra ở đây với phân tích thừa số nguyên tố của chúng . Bạn có thể thấy ở đây cách tính tổng hợp thành các số nguyên tố. Kiểm tra bảng dưới đây để hiểu rõ hơn. Với sự trợ giúp của bảng này, bạn cũng có thể tìm thấy các vật liệu tổng hợp ngoài 50 với phân tích nhân tử chính của chúng.

Hợp sô Cơ sở dữ liệu chính
4 2 × 2
6 2 × 3
số 8 2 × 2 × 2
9 3 × 3
10 2 × 5
12 2 × 2 × 3
14 2 × 7
15 3 × 5
16 2 × 2 × 2 × 2
18 2 × 3 × 3
20 2 × 2 × 5
21 3 × 7
22 2 × 11
24 2 × 2 × 2 × 3
25 5 × 5
26 2 × 13
27 3 × 3 × 3
28 2 × 2 × 7
30 2 × 3 × 5
32 2 × 2 × 2 × 2 × 2
33 3 × 11
34 2 × 17
35 5 × 7
36 2 × 2 × 3 × 3
38 2 × 19
39 3 × 13
40 2 × 2 × 2 × 5
42 2 × 3 × 7
44 4 × 11
45 3 × 3 × 5
46 2 × 23
48 2 × 2 × 2 × 2 × 3
49 7 × 7
50 2 × 5 × 5

Để tìm hiểu thêm về các loại số khác nhau, hãy tải xuống Ứng dụng Học tập của BYJU từ cửa hàng Google Play và xem các video tương tác.

Câu hỏi thường gặp – Câu hỏi thường gặp

Hợp số là gì?

Hợp số là một số tự nhiên hoặc một số nguyên dương có nhiều hơn hai thừa số. Ví dụ, 15 có các thừa số 1, 3, 5 và 15, do đó nó là một số tổng hợp.

2 có phải là hợp số không?

Không, 2 không phải là hợp số vì nó chỉ có hai thừa số, tức là 1 và 2. Do đó, nó là một số nguyên tố.

9 có phải là số hợp không?

Đúng, 9 là một số tổng hợp vì nó có nhiều hơn hai yếu tố, chẳng hạn như 1, 3 và 9.

Các số hợp từ 1 đến 100 là bao nhiêu?

Danh sách các số tổng hợp từ 1 đến 100 là:
4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 , 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64 , 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81,82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95 , 96, 98, 99, 100.

19 là số nguyên tố hay hợp số?

19 là một số nguyên tố vì nó chỉ có hai thừa số, tức là 1 và 19.

1 có phải là hợp số không?

Không, bởi vì 1 không có nhiều hơn hai yếu tố thay vào đó nó chỉ có 1 yếu tố. Do đó, nó không phải là số nguyên tố hay hợp số.

Có bao nhiêu số hợp từ 1 đến 10?

Có năm số tổng hợp từ 1 đến 10. Chúng là 4,6,8,9 và 10.
Xem thêm:
0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x