Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Yếu tố 49 là gì? Xem xong hiểu luôn.

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Contents

Yếu tố 49

Trong Toán học, thừa số của 49 là các số thực có thể chia số ban đầu bằng nhau hoặc thành các phần bằng nhau. Ngoài ra, chúng ta có thể nói, khi tích của hai số cho kết quả là số ban đầu, thì chúng trở thành thừa số. Vì 49 là một số tổng hợp nên nó có nhiều hơn hai yếu tố. Chúng ta cần tìm những yếu tố này với sự trợ giúp của phương pháp phân chia. Ngoài ra, các thừa số nguyên tố có thể được đánh giá bằng phương pháp phân tích thừa số nguyên tố.Bây giờ, chúng ta cùng tìm thừa số, thừa số nguyên tố và nhân tố cặp số 49 trong bài viết này.

Các yếu tố của 49

Làm thế nào để tìm thừa số của 49?

Thừa số là các số nguyên chia hoàn toàn cho số ban đầu (trong trường hợp này là 49).

 • 49 ÷ 1 = 49
 • 49 ÷ 7 = 7
 • 49 ÷ 49 = 1

Như vậy, các thừa số của 49 là 1, 7 và 49.

Các yếu tố khác

 • Hệ số 100
 • Yếu tố 120
 • Yếu tố 144
 • Yếu tố 72
 • Hệ số 100
 • Các yếu tố của 49

Các yếu tố theo cặp của 49

Các yếu tố theo cặp hoặc thừa số theo cặp là các số tạo ra số ban đầu (trong trường hợp này là 49) khi nhân với nhau.

 • 1 × 49 = 49
 • 7 × 7 = 49

Do đó, các yếu tố cặp là (1, 49) và (11, 13).

Bây giờ, nếu chúng ta xem xét các yếu tố cặp âm, thì;

 • -1 × -49 = 49
 • -7 × -7 = 49

Do đó, cặp hệ số âm là  (-1, -49) và (-7, -7).

Hệ số nguyên tố của 49

Thừa số nguyên tố của 49 là số nguyên tố chia hết cho số ban đầu. Dưới đây là danh sách các số nguyên tố từ 1 đến 50 để tìm ra các thừa số nguyên tố.

Danh sách các số nguyên tố (1 đến 50):

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47


Bước 1: 
Từ kết quả trên, 49 hoàn toàn chia hết cho 7. Như vậy, thừa số nguyên tố nhỏ nhất của 49 là 7.

49/7 = 7

Bước 2: Bản thân 7 là số nguyên tố, do đó nó chia hết cho 1 hoặc chính nó.

7/7 = 1

Không thể chia thêm vì chúng ta đã có cổ tức bằng 1.

Vì thế,

Phân tích thừa số nguyên tố của 49 = 7 x 7

Các ví dụ đã giải quyết

Q.1: Nếu 7 bông hồng được mua với giá 49 Rs. Sau đó, chi phí của mỗi bông hồng là bao nhiêu?

Giải pháp: Đưa ra,

Số bông hồng đã mua = 7

Chi phí của 7 bông hồng = Rs. 49

Giá mỗi bông hồng = 49/7 = 7

Do đó, mỗi bông hồng có giá Rs. 7.

Q.2: Tìm tổng tất cả các thừa số của 49. Đồng thời tìm số trung bình cộng.

Bài giải: Các thừa số của 49 là 1, 7 và 49.

Tổng = 1 + 7 + 49 = 57

Do đó, 157 là tổng bắt buộc.

Bây giờ, để tìm giá trị trung bình của các thừa số, chúng ta cần chia tổng cho tổng các thừa số.

Vì thế,

Trung bình = 157/3 = 52,33

Q.3: Nhân tố chung lớn nhất của 45 và 49 là gì?

Trả lời: Chúng ta hãy viết các thừa số của cả hai số.

49 → 1, 7, 49

45 → 1, 3, 5, 9, 15, 45

Do đó, hệ số chung lớn nhất chỉ là 1.

Q.4: GCF của 49 và 84 là bao nhiêu?

Lời giải: Chúng ta biết các thừa số của 49 là 1, 7 và 49.

Các thừa số 84 = 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84

Nếu chúng ta so sánh, 7 là nhân tố chung lớn nhất của 49 và 84.

GCF (49, 84) = 7

Câu hỏi thường gặp – Câu hỏi thường gặp

Các yếu tố của 49 là gì?

Có tổng cộng ba yếu tố là 49. Các yếu tố này là 1, 7 và 49.

49 được biểu diễn như thế nào dưới dạng tích của các thừa số nguyên tố?

Thừa số nguyên tố của 49 là:
49 = 7 x 7 = 7 2

Bội số của 49 là gì?

10 bội số đầu tiên của 49 là 49, 98, 147, 196, 245, 294, 343, 392, 441 và 490.

3 có phải là thừa số của 49 không?

Không, 3 không phải là thừa số của 49. 3 không thể chia hết cho 49.

49 có phải là số nguyên tố không?

Không, 49 là một số tổng hợp vì nó có nhiều hơn 2 yếu tố.

49 có phải là một hình vuông hoàn hảo?

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x