Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Câu hỏi phân biệt là gì? Xem xong hiểu luôn.

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Contents

Câu hỏi phân biệt

Các câu hỏi về phân biệt có câu trả lời được cung cấp ở đây cho học sinh Lớp 11 và Lớp 12. Phân biệt là một chủ đề quan trọng đối với học sinh tiêu chuẩn 11 và 12 vì những khái niệm này được tiếp tục đưa vào các nghiên cứu cao hơn. Các vấn đề được chuẩn bị ở đây là theo hội đồng CBSE và giáo trình NCERT. Việc luyện tập những câu hỏi này sẽ giúp học sinh giải được những bài toán khó và ghi được nhiều điểm hơn trong kỳ thi.Phân biệt của một hàm f (x) được biểu diễn dưới dạng f ‘(x). Nếu f (x) = y, thì f ‘(x) = dy / dx, có nghĩa là y phân biệt với x. Trước khi bắt đầu giải một số câu hỏi dựa trên phân biệt, chúng ta hãy xem các công thức phân biệt chung được sử dụng tại đây.

Hàm f (x) = y Sự khác biệt của hàm f ‘(x) = dy / dx
n nx n-1
x x
ln (x) 1 / x
Không có x Cos x
Cos x -không có x
Vì vậy, x giây 2 x
K (hằng số) 0

Câu hỏi về sự khác biệt (Có câu trả lời)

Dưới đây là một số câu hỏi được giải quyết dựa trên khái niệm khác biệt.

1. Phân biệt x 5 với x.

Lời giải: Cho trước, y = x 5

Trên wrt khác biệt, chúng tôi nhận được;

dy / dx = d (x 5 ) / dx

y ‘= 5x 5-1 = 5x 4

Do đó, d (x 5 ) / dx = 5x 4

2. Phân biệt 10x 2 với x.

Lời giải: y = 10x 2

y ‘= d (10x 2 ) / dx

y ‘= 2.10.x = 20x

Do đó, d (10x 2 ) / dx = 20 x

3. Phân biệt 20x -4 + 9.

Lời giải: y = 20x -4 + 9

y ‘= d (20x -4 + 9) / dx

y ‘= d (20x -4 ) / dx + d (9) / dx

y ‘= -4.20.x -4-1 +0

y ‘= -80x -5

Do đó, d (20x -4 + 9) / dx = -80x -5

4. Phân biệt ln (10).

Giải pháp:

Vì ln (10) là một hằng số, đạo hàm của ln (10) đối với biến “x” là 0.

Quy tắc phân biệt:

  • Tổng và Chênh lệch: (u (x) ± v (x)) ‘= u’ (x) ± v ‘(x)
  • Quy tắc tích: (u (x) × v (x)) ‘= u ′ (x) × v (x) + u (x) × v ′ (x)
  • Quy tắc thương số: (u (x) / v (x)) ‘= u ′ (x) × v (x) −u (x) × v ′ (x) / (v (x)) 2
  • Quy tắc chuỗi: dy (u (x)) / dx = dy / du × du / dx

Ngoài ra, hãy đọc:

  • Sự khác biệt
  • Phân biệt lôgarit

5. Phân biệt sin (3x + 5)

Giải: Giả sử, y = sin (3x + 5)

dy / dx = d [sin (3x + 5)] / dx

= cos (3x + 5) d (3x + 5) / dx [Theo quy tắc chuỗi]

= cos (3x + 5) [3]

y ‘= 3 cos (3x + 5)

d [sin (3x + 5)] / dx = 3 cos (3x + 5)

6. Phân biệt tan 2 x.

Lời giải: Giả sử, y = tan 2 x

dy / dx = d (tan 2 x) / dx

= 2tan 2-1 x. d (tan x) / dx

= 2tan x giây 2 x

d [tan 2 x] / dx = 2tan x giây 2 x

7. Tính đạo hàm của f (x) = sin 2 x.

Lời giải: f (x) = sin 2 x = sin x sin x

= d (sin x) / dx. sin x + sin xd (sin x) / dx

= cos x. sin x + sin x cos x

= 2 sin x cos x

Câu hỏi thực hành

Dưới đây là một số câu hỏi khác mà học sinh có thể thực hành.

Phân biệt những điều sau:

1. e tan x                                         [Trả lời: giây 2 x]

2. Sin 2 (2x + 1) [Trả lời: 2sin (4x + 2)]

3.log 7 (2x – 3) [Trả lời: 2 / {(2x-3) log 7}]

4.log x 3 [Trả lời: -1 / {xlog3 (log 3 x) 2 }]

5. 3 xlogx                                      [Trả lời: 3 xlogx .log 3 (1 + log x)]

6. (x + 1) / x [Năm: 1 – (1 / x) 2 ]

7. (xa) (xb) [Trả lời: 2x- (b + a)]

8,3cot x + 5cosec x [Trả lời: −cosec x (3cosec x + 5cot x)

9. (x + cos x) / tan x [Trả lời: rám nắng– vậytội lỗi– xgiây2– giâyxrám nắng2x]

10. 1 / (ax 2 + bx + c) [Trả lời: – )( ax2)2]

Xem thêm: 

Tam giác đồng dư và những ví dụ đơn giản nhất

Cách học định lý Tam giác Sum hiệu quả nhất hiện nay

Các góc của một tam giác và những giải thích chi tiết nhất

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x