Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Đáp án môn Sinh học kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021 gồm có 24 mã đề

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Sáng ngày 10/8, các thí sinh tiếp tục bước sang ngày thi thứ 2 với tổ hợp 03 môn: Vật lý – Hóa học – Sinh học dưới hình thức trắc nghiệm. Mỗi môn sẽ có 40 câu, thời gian làm bài là 50 phút.
Môn thi cuối cùng trong tổ hợp môn Khoa học tự nhiên (KHTN) của buổi thi sáng hôm nay là môn Sinh học. Thí sinh bắt đầu làm bài môn Sinh từ 9h35. Đây là môn khiến khá nhiều thí sinh lo lắng. Tuyển sinh số liên tục cập nhật đáp án môn Sinh học – Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021 đầy đủ 24 mã đề để thí sinh tham khảo.
Phụ huynh, học sinh cập nhật đáp án nhanh tại đây cho các mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224.

Đáp án đề thi THPTQG môn Sinh học năm 2021 tham khảo

6+ Điều Cần Biết Khi Học Quản Trị Khách Sạn – Reviews Chi Tiết
Chuyên Khối D Và Những Nghành Ngề Liên Quan – Reviews Chi Tiết
Từ A – Z Nghành Kinh Doanh Quốc Tế – Reviews Chi Tiết
6+ Các Phương Thức Biểu Đạt Chính Trong Văn Bản Chuẩn Và Thực Tế Nhất
Cách Tính Điểm Tốt Nghiệp THPT 2021 Chuẩn Nhất
Hướng dẫn cách đổi mật khẩu game liên quân mobile đơn giản dễ nhớ nhất 2021
Cách xem điểm trên SMAS chuẩn nhất 2021 – Reviews Chi Tiết
Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Học Dành Cho Các Bạn Học Sinh Chuần Nhất 2021

• Mã đề: 201 – Đáp án đề thi môn Sinh học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 201 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
81.cvcvc 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

• Mã đề: 202 – Đáp án đề thi môn Sinh học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 202 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
81B 82D 83D 84A 85D 86B 87C 88C 89D 90D
91C 92D 93C 94A 95D 96D 97B 98A 99C 100A
101C 102D 103C 104A 105C 106A 107C 108B 109B 110D
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

• Mã đề: 203 – Đáp án đề thi môn Sinh học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 203 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
81A 82B 83D 84A 85C 86C 87D 88C 89B 90D
91C 92B 93C 94B 95D 96C 97D 98C 99C 100D
101C 102A 103C 104B 105B 106A 107B 108B 109C 110B
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

• Mã đề: 204 – Đáp án đề thi môn Sinh học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 204 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
81B 82D 83C 84A 85B 86A 87A 88D 89C 90D
91B 92B 93C 94D 95B 96A 97A 98C 99D 100D
101D 102B 103C 104C 105B 106A 107D 108C 109C 110D
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

• Mã đề: 205 – Đáp án đề thi môn Sinh học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 205 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

• Mã đề: 206 – Đáp án đề thi môn Sinh học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 206 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
81B 82A 83A 84B 85A 86D 87D 88B 89B 90A
91A 92D 93D 94D 95C 96A 97B 98A 99A 100D
101C 102C 103D 104C 105C 106C 107D 108D 109A 110D
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

• Mã đề: 207 – Đáp án đề thi môn Sinh học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 207 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
81A 82A 83C 84A 85D 86A 87B 88D 89A 90D
91B 92B 93B 94A 95C 96C 97A 98D 99B 100B
101C 102A 103C 104A 105C 106D 107D 108D 109C 110A
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

• Mã đề: 208 – Đáp án đề thi môn Sinh học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 208 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

• Mã đề: 209 – Đáp án đề thi môn Sinh học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 209 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

• Mã đề: 210 – Đáp án đề thi môn Sinh học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 210 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

• Mã đề: 211 – Đáp án đề thi môn Sinh học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 211 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

• Mã đề: 212 – Đáp án đề thi môn Sinh học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 212 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
81B 82B 83B 84D 85B 86D 87D 88A 89C 90C
91A 92C 93C 94C 95B 96D 97C 98C 99B 100C
101A 102A 103B 104D 105B 106D 107C 108C 109B 110A
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

• Mã đề: 213 – Đáp án đề thi môn Sinh học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 213 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
81B 82C 83A 84A 85A 86B 87C 88A 89C 90C
91D 92B 93D 94C 95D 96D 97B 98A 99B 100A
101C 102B 103C 104C 105C 106D 107C 108A 109B 110B
111B 112B 113D 114C 115C 116. 117. 118. 119. 120.

• Mã đề: 214 – Đáp án đề thi môn Sinh học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 214 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

• Mã đề: 215 – Đáp án đề thi môn Sinh học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 215 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

• Mã đề: 216 – Đáp án đề thi môn Sinh học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 216 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

• Mã đề: 217 – Đáp án đề thi môn Sinh học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 217 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

• Mã đề: 218 – Đáp án đề thi môn Sinh học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 218 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

• Mã đề: 219 – Đáp án đề thi môn Sinh học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 219 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

• Mã đề: 220 – Đáp án đề thi môn Sinh học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 220 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

• Mã đề: 221 – Đáp án đề thi môn Sinh học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 221 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
81C 82B 83B 84B 85A 86A 87C 88A 89B 90C
91B 92A 93A 94D 95D 96D 97A 98A 99B 100C
101A 102D 103C 104B 105D 106C 107D 108B 109A 110C
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

• Mã đề: 222 – Đáp án đề thi môn Sinh học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 222 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
81B 82.A 83A 84A 85A 86C 87B 88B 89C 90C
91B 92B 93A 94C 95B 96A 97A 98B 99D 100C
101C 102C 103A 104B 105B 106D 107A 108D 109D 110B
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

• Mã đề: 223 – Đáp án đề thi môn Sinh học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 223 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
81D 82C 83A 84D 85C 86B 87A 88C 89C 90B
91C 92D 93B 94B 95A 96C 97B 98B 99C 100B
101A 102D 103C 104C 105B 106C 107C 108A 109A 110D
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

• Mã đề: 224 – Đáp án đề thi môn Sinh học – Kỳ thi THPT quốc gia 2021
MÃ ĐỀ: 224 ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN SINH HỌC THPT 2021 (Tham khảo)
81C 82A 83B 84D 85B 86C 87D 88D 89C 90A
91D 92B 93C 94B 95D 96B 97A 98D 99C 100B
101D 102A 103D 104D 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Xem thêm bài viết:

Định lý chân Hypotenuse – Giải thích & Ví dụ đơn giản nhất

Quy tắc sin và những quy tắc tính toán vô cùng đơn giản

Tam giác đồng dư và những ví dụ đơn giản nhất

 

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x