Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Kiểm tra là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn.

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Trong Thống kê, kiểm định t có thể được biểu diễn dưới dạng kiểm định giả thuyết thống kê trong đó thống kê kiểm định hỗ trợ phân phối t của sinh viên, nếu giả thuyết rỗng được thiết lập. Trong Thử nghiệm T-Ghép đôi, họ so sánh phương tiện của hai nhóm quan sát. Các quan sát phải được phân bổ ngẫu nhiên cho mỗi nhóm trong số hai nhóm sao cho sự khác biệt về phản ứng được nhìn thấy là do phương pháp điều trị chứ không phải do bất kỳ yếu tố nào khác. Nếu hai mẫu được đưa ra, thì việc quan sát một mẫu có thể được ghép nối với việc quan sát mẫu kia. Thử nghiệm này có thể được sử dụng để quan sát trên cùng một mẫu trước và sau một sự kiện. Bây giờ, chúng ta hãy thảo luận về kiểm định t được ghép nối, công thức, bảng của nó và quy trình để thực hiện kiểm định t được ghép nối một cách chi tiết.

Contents

Định nghĩa kiểm tra T được ghép nối

Phép thử t theo cặp đưa ra một bài kiểm tra giả thuyết về sự khác biệt giữa các giá trị trung bình của tổng thể đối với một tập hợp các mẫu ngẫu nhiên có các biến thể gần như được phân phối bình thường. Các đối tượng thường được kiểm tra trong tình huống có trước có sau hoặc với các đối tượng càng giống nhau càng tốt. Phép thử t được ghép nối là phép thử mà sự khác biệt giữa hai quan sát bằng không.

Chúng ta hãy giả sử hai tập hợp được ghép nối, chẳng hạn như X i và Y i cho i = 1, 2,…, n sao cho sự khác biệt được ghép nối của chúng là độc lập và được phân phối giống nhau và chuẩn. Sau đó, phép thử t được ghép nối kết luận liệu chúng có khác nhau đáng kể hay không.

Biến thể nghịch đảo 

Công thức kiểm tra T được ghép nối

Phép thử T theo cặp là bài kiểm tra dựa trên sự khác biệt giữa các giá trị của một cặp duy nhất, giá trị này bị trừ đi so với giá trị kia. Trong công thức cho phép thử t được ghép nối, sự khác biệt này được ký hiệu là d. Công thức của phép thử t từng cặp được định nghĩa bằng tổng các hiệu số của mỗi cặp chia cho căn bậc hai của n nhân với tổng bình phương của các chênh lệch trừ đi tổng các khác biệt bình phương, tổng thể là n-1.

Công thức cho phép thử t được ghép nối được đưa ra bởi

=∑ dd2– ∑ d)2– 1Trong đó, Σd là tổng của sự khác biệt.

Bảng T-Test được ghép nối

Bảng kiểm định T được ghép nối cho phép chuyển đổi giá trị t từ kiểm định t thành một tuyên bố về mức ý nghĩa. Bảng dưới đây:

Bảng T-Test được ghép nối

Thử nghiệm T không ghép đôi Vs được ghép nối

Điểm giống nhau giữa kiểm định t được ghép đôi và không được ghép cặp là cả hai đều giả định dữ liệu từ phân phối chuẩn.

Đặc điểm của Kiểm tra T không ghép nối:

 • Hai nhóm được thực hiện phải độc lập.
 • Cỡ mẫu của hai nhóm không được bằng nhau.
 • Nó so sánh giá trị trung bình của dữ liệu của hai nhóm.
 • Khoảng tin cậy 95% cho sự khác biệt trung bình được tính toán.

Đặc điểm của Thử nghiệm T ghép đôi:

 • Dữ liệu được lấy từ các đối tượng đã được đo hai lần.
 • Khoảng tin cậy 95% thu được từ sự khác biệt giữa hai tập hợp các quan sát được kết hợp.

Cách tìm bài kiểm tra T được ghép nối

Chúng ta hãy lấy hai tập dữ liệu có liên quan với nhau, giả sử X và Y với x i ∈ X, y i ∈ Y. trong đó i = 1, 2, ……., N. Thực hiện theo các bước dưới đây để tìm phép thử t được ghép nối.

 • Giả sử giả thuyết rỗng rằng sự khác biệt trung bình thực tế bằng không.
 • Xác định sự khác biệt d i = y i – x i giữa tập quan sát.
 • Tính toán sự khác biệt trung bình.
 • Tính sai số chuẩn của sự khác biệt trung bình, bằng S d/ √n, trong đó n là tổng số và S d là độ lệch chuẩn của sự khác biệt.
 • Xác định giá trị thống kê t.
 • Tham khảo bảng phân phối T và so sánh nó với phân phối t n-1 . Nó cung cấp giá trị p.

Xem thêm:

Thuộc tính của ma trận Transpose là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn.

Ký hiệu xác suất và thống kê là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn.

Hàm mật độ xác suất là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn.

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x