Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Số hợp lý ở dạng chuẩn là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn.

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Biểu diễn một số hữu tỉ ở dạng chuẩn có nghĩa là không có thừa số chung nào khác ngoài 1, có sẵn ở tử số và mẫu số của nó và mẫu số của nó là một số nguyên dương. Các số có thể được biểu diễn dưới dạng p / q, trong đó p và q là các số nguyên và q không bằng 0, được gọi là số hữu tỉ . Do đó, nếu 4/6 là một số hữu tỉ, thì dạng chuẩn của nó sẽ là 2/3 vì chúng ta không thể giải được 2/3 nữa.
Dạng chuẩn của số hữu tỉ giúp chúng ta xác định giá trị một cách cụ thể hơn. Giống như, 20/25 có thể được biểu thị bằng 4/5, 10/20 có thể được biểu thị bằng 1/2, v.v.Trong môn Toán, chúng ta hợp lý hóa các phân số để biểu thị chúng thành các dạng chuẩn. Các phân số có tử số và mẫu số. Một phân số ở dạng chuẩn khi tử số và mẫu số là đồng nguyên tố. Tất cả các số nguyên và phân số đều là số hữu tỉ. Thật dễ dàng để thực hiện phép cộng và phép trừ các số hữu tỉ một khi chúng ta đã quy đổi mẫu số của chúng.Mối quan hệ lặp lại là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn.

Contents

Làm thế nào để chuyển đổi số hợp lý ở dạng chuẩn?

Một số hữu tỉ được tạo thành từ tử số và mẫu số. Một số hữu tỉ được cho là ở dạng chuẩn nếu Thừa số chung cao nhất hoặc HCF của tử số và mẫu số là 1. Bây giờ, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để biến bất kỳ số hữu tỉ nào thành dạng chuẩn của nó?

Rational NUmber đến Standard Form

Quy trình chuyển đổi số hợp lý sang dạng chuẩn

  1. Bất cứ khi nào chúng ta có một số hữu tỉ, trước tiên, chúng ta tìm HCF của tử số và mẫu số, nếu nó là 1 tức là nếu tử số và mẫu số của một số hữu tỉ là số nguyên tố , thì số hữu tỉ đã cho ở dạng chuẩn của nó.
  2. Nếu tử số và mẫu số không đồng nguyên tố, thì chúng ta bắt đầu chia cả tử số và mẫu số cho nhân tử chung của cả hai. Chúng ta tiếp tục chia tử số và mẫu số với các thừa số chung trừ khi chúng ta nhận được tử số và mẫu số với HCF bằng 1.

Các ví dụ

Chúng ta hãy xem xét ví dụ sau để hiểu rõ hơn.

Xét một số hữu tỉ, 16/24. HCF của 16 và 24 là 8, không bằng 1, do đó số hữu tỉ đã cho không ở dạng chuẩn. Bây giờ, chúng ta biết rằng 2 là thừa số chung của 16 và 24. Chia cả tử số và mẫu số cho 2, ta được 8/12.

Một lần nữa HCF không bằng 1, vì vậy lại chia nó cho 2. Khi chia tử số và mẫu số cho 2 ta được 4/6. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng HCF không bằng 1. Vì vậy, chúng ta sẽ lại chia cả tử số và mẫu số cho 2. Vì vậy, bây giờ chúng ta cuối cùng thu được 2/3. HCF của 2 và 3 là 1, tức là 2 và 3 là đồng nguyên tố. Do đó, các số hữu tỉ thu được bây giờ có HCF bằng 1.

Do đó, dạng chuẩn của 16/24 = 2/3

Đây là cách mà chúng ta tìm cách thay đổi bất kỳ số hữu tỉ nào ở dạng chuẩn.

Các vấn đề đã được giải quyết

Câu hỏi: Viết 23/69 ở dạng chuẩn.

Giải pháp: Cho, 23/69

Nếu chúng ta lấy ra HCF của 23 và 69, chúng ta nhận được;

23 = 1 x 23

69 = 1 x 3 x 23

Như chúng ta có thể thấy ở đây, có một thừa số chung giữa 23 và 69 khác với 1, chính nó là 23, do đó nếu chúng ta hủy bỏ thừa số chung khỏi tử số và mẫu số, chúng ta nhận được;

23/69 = 1/3

Câu hỏi: Số hữu tỉ nào sau đây tương đương với 2/3?

(a) 3/2

(b) 4/9

(c) 4/6

(d) 9/4

Lời giải: Câu trả lời là (c).

4 = 2 x 2

6 = 2 x 3

Vì 2 là thừa số chung ở đây nên chúng ta sẽ hủy nó khỏi tử số và mẫu số.

Do đó, 4/6 = 2/3

Xem thêm:

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x