Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Sự khác biệt giữa giá trị trung bình trung bình và chế độ là gì? Xem xong hiểu luôn.

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Contents

Sự khác biệt giữa giá trị trung bình trung bình và chế độ

Sự khác biệt giữa giá trị trung bình, giá trị trung bình và chế độ là:

 • Trung bình là giá trị trung bình của các quan sát đã cho
 • Trung vị là giá trị giữa của các quan sát đã cho
 • Chế độ là giá trị được lặp lại nhiều nhất trong quan sát đã cho

Trung bình, Trung vị và Chế độ là gì?

Giá trị trung bình là giá trị trung bình trong đó tổng của tất cả các số được chia cho tổng số các số, trong khi giá trị trung bình là giá trị ở giữa trong danh sách các số đã cho được sắp xếp theo số từ nhỏ nhất đến lớn nhất và mode là giá trị của số xuất hiện thường xuyên nhất trong danh sách. Bạn có thể tìm hiểu thêm về nó ở đây:

 • Nghĩa là
 • Trung bình
 • Chế độ

Sự khác biệt giữa Trung bình, Trung vị và Chế độ là gì?

Ba thuật ngữ này có liên quan đến nhau. Có một mối quan hệ giữa giá trị trung bình, giá trị trung bình và chế độ và được gọi là mối quan hệ thực nghiệm giữa chúng. Dưới đây là một số khác biệt tích phân nhất giữa giá trị trung bình, giá trị trung bình, chế độ.

Sl. Không. Nghĩa là Trung bình Chế độ
1. Giá trị trung bình được lấy cho một tập hợp số được gọi là giá trị trung bình. Giá trị giữa trong tập dữ liệu được gọi là Trung vị. Số xuất hiện nhiều nhất trong một danh sách các số nhất định được gọi là một chế độ.
2. Cộng tất cả các số lại với nhau và chia tổng của tất cả các số này cho tổng các số. Đặt tất cả các số đã cho theo thứ tự tăng dần Nó cho thấy tần suất xuất hiện.
3. Kết quả là điểm trung bình hoặc điểm trung bình. Bước tiếp theo là tìm số ở giữa trong danh sách. Nó được gọi là trung vị. Chúng ta có thể có nhiều hơn một chế độ hoặc không có chế độ nào cả.
4. Ví dụ: Để tìm trung bình cộng của bốn số 2, 4, 6, 8, ta cần cộng số đó vào trước.

 1. 2 + 4 + 6+ 8 = 20
 2. Chia tổng cho tổng các số, i. e 4.
 3. 20/4 = 5 là trung bình hoặc trung bình
Ví dụ: Nếu danh sách đã cho là 4, 2, 8, 10, 19.

 1. Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần, tức là 2, 4, 8, 10, 19.
 2. Vì tổng các số là 5, nên số 8 ở giữa là số trung vị ở đây.
Ví dụ: Trong chuỗi đã cho 3,3,5,6,7,7,8,1,1,1,4,5,6

 1. Tìm tần số của mỗi số.
 2. Đối với số 3 là 2, đối với 5 là 2, đối với 6 là 2, đối với 7 là 2, đối với 8 là một, đối với 1 là 3, đối với 4 là 1.
 3. Số có tần suất cao nhất là chế độ.

Các câu hỏi thường gặp về sự khác biệt giữa trung bình, trung bình và chế độ

Ba biện pháp của khuynh hướng trung tâm là gì?

Ba thước đo của khuynh hướng trung tâm là trung bình, trung bình và chế độ.

Ý nghĩa trong thống kê là gì? Cho một ví dụ.

Giá trị trung bình là giá trị trung bình của các giá trị dữ liệu đã cho. Công thức để tính giá trị
trung bình là: Trung bình = Tổng số quan sát / Số lượng quan sát
Ví dụ, Trung bình của 2,5,6,7,8 là, (2 + 5 + 6 + 7 + 8) / 5 = 28 / 5 = 5,6

Trung vị là gì? Giải thích bằng ví dụ.

Giá trị trung bình là giá trị giữa của một quan sát nhất định. Ví dụ, 23, 33, 43, 63, 53 là một tập hợp các quan sát, sau đó để tìm trung vị, chúng ta cần sắp xếp các giá trị đã cho theo một thứ tự (tăng dần hoặc giảm dần). Do đó,
23, 33, 43, 53, 63
Trung vị = 43

Chế độ là gì? Cho ví dụ.

Chế độ đại diện cho giá trị được lặp lại số lần tối đa trong một tập hợp quan sát nhất định. Ví dụ: 11, 12, 13, 13, 14, 15 là dữ liệu, trong đó 13 là giá trị chế độ.

Công thức trung bình, trung vị và chế độ là gì?

Trung bình = Tổng quan sát / Số lần quan sát
Trung vị = {(n + 1) / 2} số hạng thứ khi n lẻ
& Trung vị = [(n / 2) số hạng thứ + {(n / 2) +1} thứ] / 2 khi n chẵn
Chế độ = Giá trị lặp lại số lần tối đa
0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x