Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Tìm khối số hoàn hảo là gì? Xem xong hiểu luôn.

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Contents

Tìm khối số hoàn hảo

Một khối lập phương hoàn hảo là một số bằng với số đó, nhân với chính nó, ba lần. Nếu x là một khối lập phương hoàn hảo của y thì x = y 3 . Do đó, nếu chúng ta loại bỏ căn bậc hai của một khối lập phương hoàn hảo, chúng ta sẽ nhận được một số tự nhiên chứ không phải một phân số. Do đó,  3 √x = y. Ví dụ, 8 là một khối lập phương hoàn hảo vì  3 √8 = 2.

Danh sách các số từ 1 đến 50 hoàn hảo của khối lập phương

Số (x) Nhân ba lần bởi chính nó Hình khối (x 3 )
1 1 × 1 × 1 1
2 2 × 2 × 2 số 8
3 3 × 3 × 3 27
4 4 × 4 × 4 64
5 5 × 5 × 5 125
6 6 × 6 × 6 216
7 7 × 7 × 7 343
số 8 8 × 8 × 8 512
9 9 × 9 × 9 729
10 10 × 10 × 10 1000
11 11 × 11 × 11 1331
12 12 × 12 × 12 1728
13 13 × 13 × 13 2197
14 14 × 14 × 14 2744
15 15 × 15 × 15 3375
16 16 × 16 × 16 4096
17 17 × 17 × 17 4913
18 18 × 18 × 18 5832
19 19 × 19 × 19 6859
20 20 × 20 × 20 8000
21 21 × 21 × 21 9261
22 22 × 22 × 22 10648
23 23 × 23 × 23 12167
24 24 × 24 × 24 13824
25 25 × 25 × 25 15625
26 26 × 26 × 26 17576
27 27 × 27 × 27 19683
28 28 × 28 × 28 21952
29 29 × 29 × 29 24389
30 30 × 30 × 30 27000
31 31 × 31 × 31 29791
32 32 × 32 × 32 32768
33 33 × 33 × 33 35937
34 34 × 34 × 34 39304
35 35 × 35 × 35 42875
36 36 × 36 × 36 46656
37 37 × 37 × 37 50653
38 38 × 38 × 38 54872
39 39 × 39 × 39 59319
40 40 × 40 × 40 64000
41 41 × 41 × 41 68921
42 42 × 42 × 42 74088
43 43 × 43 × 43 79507
44 44 × 44 × 44 85184
45 45 × 45 × 45 91125
46 46 × 46 × 46 97336
47 47 × 47 × 47 103823
48 48 × 48 × 48 110592
49 49 × 49 × 49 117649
50 50 × 50 × 50 125000

Làm thế nào để tìm một khối hoàn hảo?

Mọi số đều có thể được biểu thị dưới dạng tích lũy thừa của các thừa số Nguyên tố của nó. Nếu lũy thừa của tất cả các thừa số Nguyên tố là bội số của 3 thì số đó được cho là một khối lập phương hoàn hảo.

1) 15 = 3 × 5

15 3 = 15 × 15 × 15 = 3 × 5 × 3 × 5 × 3 × 5 = 3 3 × 5 3

2) 18 = 2 × 3 × 3

18 3 = 18 × 18 × 18 = 2 × 3 × 3 × 2 × 3 × 3 × 2 × 3 × 3 = 2 3 × 3 3 × 3 3

Từ các ví dụ trên, chúng ta có thể nhận thấy rằng mỗi thừa số nguyên tố của một số xuất hiện ba lần trong phép tính thừa số nguyên tố của lập phương nó.

Các ví dụ đã giải quyết

Câu 1: Số 600 có phải là hình lập phương hoàn hảo không?

Chúng ta hãy viết ra, nêu các thừa số nguyên tố của số 600.

600 × × × × × =23.3.52

Số 600 không phải là một khối lập phương hoàn hảo vì tất cả các thừa số nguyên tố không phải là bội số của ba.

Câu hỏi 2: Cần nhân với số 120 để nó thành một hình lập phương hoàn hảo?

Các yếu tố của 120 × × × × =233.5

Yếu tố 2 xảy ra ba lần, yếu tố 3 và 5 chỉ xảy ra một lần. Vì vậy, để làm cho nó trở thành một hình lập phương hoàn hảo, chúng ta phải nhân 120 với một hình vuông của 3 và 5.

Do đó, 120 × 3 × 3 × 5 × 5 = 27000

Số 27000 là khối lập phương hoàn hảo cần thiết.

Ứng dụng của Perfect Cube

Hình lập phương là một hình ba chiều có tất cả các cạnh có độ dài bằng nhau. Thể tích của một khối lập phương được cho bởi tích các kích thước của nó. Ví dụ, đối với một hình lập phương có độ dài cạnh là đơn vị ‘a’, thể tích của hình lập phương được cho bởi “a × a × a” bằng một đơn vị khối 3 . Tương tự, chúng ta có thể tính toán khối lập phương hoàn hảo của nhiều số khác nhau.

Khối lập phương hoàn hảo

Hình minh họa: Xác định thể tích của hình lập phương có độ dài cạnh là 7 cm.

Bài giải: Cạnh của hình lập phương là 7 cm.

Thể tích = cạnh × cạnh × cạnh = 7 × 7 × 7 = 343 cm 3 .

Các số như 1, 8, 27, 64, v.v. được gọi là số hình khối hoàn hảo hoặc số hình khối.

Khi một khối lập phương bị vỡ hoặc bị cắt, tổng thể tích vẫn không đổi. Do đó, chúng ta có thể nhận thấy rằng để xây dựng một hình lập phương có độ dài cạnh ‘2a’ với hình lập phương có độ dài cạnh ‘a’, chúng ta cần có 8 hình lập phương có độ dài cạnh a.

Câu hỏi thường gặp – Câu hỏi thường gặp

Khối lập phương hoàn hảo của 100 là gì?

Khối lập phương đầu tiên của 100 là 100 x 100 x 100 = 1000000

Mười số lập phương hoàn hảo đầu tiên là gì?

Mười số hình khối đầu tiên là 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 và 1000.

Hình lập phương nào là hoàn hảo nhất trong số này: 27, 9, 400?

27 là khối lập phương hoàn hảo. Vì 3 x 3 x 3 = 3 3 = 27
9 và 400 là hình vuông hoàn hảo. 3 x 3 = 9 và 20 x 20 = 400

Khối lập phương 30 là gì?

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x