Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Ngành Công nghệ thực phẩm là gì? Top 5 trường đào tạo uy tín và chất lượng

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Trong những năm gần đây, ngành học về thực phẩm là một trong số các ngành được sinh viên quan tâm và muốn theo học nhất. Câu hỏi là ngành Công nghệ thực phẩm là gì, vai trò thế nào, ra trường làm gì,… Dưới đây là câu giải đáp dành cho các bạn.

Ngành Công nghệ thực phẩm là gì? 
Ngành Công nghệ thực phẩm là gì?

Contents

Ngành Công nghệ thực phẩm là gì? 

Công nghệ thực phẩm (tên TA gọi là: Food Technology)

 • là ngành chuyên về lĩnh vực bảo quản lương thực và chế biến các nông sản. Ngành học này được ứng dụng cho an toàn thực phẩm… tất cả đều liên quan đến công nghệ thực phẩm; nhằm tối ưu các dinh dưỡng trong việc phục vụ ăn uống nhu cầu tất yếu của cộng đồng.
 • Ngành Công nghệ thực phẩm đào tạo kiến thức nền tảng, chuyên sâu về hóa học, sinh học; vệ sinh an toàn thực phẩm; nguyên liệu chế biến và quy trình phân tích, đánh giá sản phẩm chât lượng thực phẩm; chế biến thực phẩm.. Có thể Nghiên cứu, thiết kế, lắp đặt, vận hành máy móc chuyền sản xuất; tổ chức, quản lý (công nghệ, kỹ thuật, chất lượng sản phẩm) và điều hành sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm.
 • Bên cạnh đó, sinh viên còn được thường xuyên thực hành tại phòng thí nghiệm quy mô nhỏ, tập làm quen với công việc phân tích trạng thái của thực phẩm, đánh giá mức độ VSAT thực phẩm và thực hiện các quy trình chế biến, sản xuất và bảo quản thực phẩm.

2. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm

Các bạn tham khảo khung chương trình đào tạo và các môn học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm trong bảng dưới đây.

Chủ đề Khối kiến thức Giáo dục đại cương
1
Môn học chính trị: Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)
2
Môn học chính trị: Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)
3
Môn học chính trị: Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)
4
Môn học chính trị: Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)
5 Môn học: Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)
6 Môn học: Anh văn căn bản 1 (*)
7 Môn học: Anh văn căn bản 2 (*)
8 Môn học: Anh văn căn bản 3 (*)
9 Môn học: Anh văn tăng cường 1 (*)
10 Môn học: Anh văn tăng cường 2 (*)
11 Môn học: Anh văn tăng cường 3 (*)
12 Môn học: Pháp văn căn bản 1 (*)
13 Môn học: Pháp văn căn bản 2 (*)
14 Môn học: Pháp văn căn bản 3 (*)
15 Môn học: Pháp văn tăng cường 1 (*)
16 Môn học: Pháp văn tăng cường 2 (*)
17 Môn học: Pháp văn tăng cường 3 (*)
18 Môn học: Tin học căn bản (*)
19 Môn học: TT. Tin học căn bản (*)
20
Môn học Chính trị : Những NLCB của Mac Lênin 1
21
Môn học Chính trị: Những nguyên lý cơ bản của CN Mac Lênin 2
22 Môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh
23
Môn học: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
24 Môn học: Pháp luật đại cương
25 Môn học: Logic học đại cương
26 Môn học: Cơ sở văn hóa Việt Nam
27 Môn học: Tiếng Việt thực hành
28
Môn học: Văn bản và lưu trữ học đại cương
29 Môn học: Xã hội học đại cương
30 Môn học: Kỹ năng mềm
31 Môn học: Toán cao cấp A
32 Môn học: Cơ và nhiệt đại cương
33 Môn học: TT. Cơ và nhiệt đại cương
34 Môn học: Hóa học đại cương
35 Môn học: TT. Hóa học đại cương
36 Môn học: Hóa phân tích đại cương
37
Môn học: TT. Hóa phân tích đại cương
Khối kiến thức cơ sở ngành
38 Môn học: Sinh hóa B
39 Môn học: TT. Sinh hóa
40 Môn học: Vi sinh đại cương – CNTP
41 Môn học: Hóa lý – CNTP
42 Môn học: Kỹ thuật điện – CNTP
43
Môn học: Cơ học lưu chất và vật liệu rời
44
Môn học: Truyền nhiệt trong chế biến thực phẩm
45
Môn học: Truyền khối trong chế biến thực phẩm
46
Môn học: Tổng kê vật chất và năng lượng
47
Môn học: TT. Kỹ thuật thực phẩm (PTN)
48
Môn học: TT. Kỹ thuật thực phẩm (nhà máy)
49
Môn học: Thống kê phép thí nghiệm – CNTP
50 Môn học: Nhiệt kỹ thuật
51
Môn học: Hình họa và Vẽ kỹ thuật – CNTP
52 Môn học: Đồ án Kỹ thuật thực phẩm
53
Môn học: Phương pháp nghiên cứu khoa học – CNTP
54 Môn học: Máy chế biến thực phẩm
55
Môn học: Kỹ thuật các quá trình sinh học trong chế biến t.phẩm
56 Môn học: Anh văn chuyên môn CNTP
57
Môn học: Pháp văn chuyên môn KH&CN
58
Môn học: Dụng cụ đo trong công nghiệp thực phẩm
59
Môn học: An toàn vàô nhiễm trong sản xuất thực phẩm
60
Môn học: Nước cấp, nước thải kỹ nghệ
61 Môn học: Tin học ứng dụng – CNTP
62 Môn học: Vật lý học thực phẩm
63
Môn học: Phụ gia trong chế biến thực phẩm
64 Môn học: Bao bì thực phẩm
Khối kiến thức chuyên ngành
65 Môn học: Hóa học thực phẩm
66 Môn học: Vi sinh thực phẩm
67
Môn học: Nguyên lý bảo quản và chế biến thực phẩm
68
Môn học: Đánh giá chất lượng thực phẩm
69
Môn học: Thực tập Đánh giá chất lượng thực phẩm
70
Môn học: Quản trị chất lượng sản phẩm
71
Môn học: Kỹ thuật chế biến nhiệt thực phẩm
72 Môn học: Kỹ thuật lạnh thực phẩm
73
Môn học: Kỹ thuật sau thu hoạch rau quả và ngũ cốc
74
Môn học: Kỹ thuật lên men thực phẩm
75
Môn học: Thực tập kỹ thuật cơ sở công nghệ thực phẩm
76 Môn học: Dinh dưỡng người
77
Quản lý chất lượng và luật thực phẩm
78
Môn học: TT. Công nghệ thực phẩm (nhà máy)
79
Môn học: TT. Công nghệ thực phẩm (PTN)
80
Môn học: Công nghệ chế biến đường – Bánh kẹo
81
Môn học: Công nghệ thực phẩm truyền thống
82
Môn học: Công nghệ chế biến sữa và sản phẩm sữa
83
Môn học: Công nghệ chế biến thịt và gia cầm
84
Môn học: Công nghệ chế biến thủy và hải sản
85
Môn học: Công nghệ chế biến gạo và sản phẩm từ gạo
86
Môn học: Công nghệ chế biến dầu – mỡ thực phẩm
87
Môn học: Công nghệ chế biến chè, cà phê, ca cao
88
Môn học: Đạo đức kỹ sư công nghệ thực phẩm
89 Môn học: Thực phẩm chức năng
90 Môn học: Phát triển sản phẩm mới
91 Môn học: Luận văn tốt nghiệp – CNTP
92 Môn học: Tiểu luận tốt nghiệp – CNTP
93 vKỹ thuật cơ sở
94 Môn học: Kỹ thuật chuyên ngành
95
Môn học: Quản lý và tận dụng phụ phẩm trong sản xuất t.phẩm
96
Môn học: Môi trường – An ninh lương thực và an toàn t.phẩm
97 Môn học: Truy xuất nguồn gốc
98 Môn học: Chuỗi giá trị thực phẩm

 

Những tổ hợp khối thi vào ngành Công nghệ thực phẩm 

– Mã ngành học: 7540101

– Dưới đây là một số tổ hợp khối thi của ngành Công nghệ thực phẩm:

 • A00: Môn cần thi: <Toán, Vật lí, Hóa học>
 • A01: Môn cần thi: <Toán, Vật lí, Tiếng Anh>
 • A02: Môn cần thi: <Toán, Vật lí, Sinh học>
 • B00: Môn cần thi: <Toán, Hóa học, Sinh học>
 • B08: Môn cần thi: <Toán, Sinh học, Tiếng Anh>
 • C01: Môn cần thi: <Ngữ văn, Toán, Vật lí>
 • C02: Môn cần thi: <Môn cần thi: <Ngữ văn, Toán, Hóa học>
 • C04: Môn cần thi: <Ngữ văn, Toán, Địa lí>
 • C08: Môn cần thi: <Ngữ văn, Hóa học, Sinh>
 • D01: Môn cần thi: <Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh>
 • D07: Môn cần thi: <Toán, Hóa học, Tiếng Anh>
 • D08:Môn cần thi: < Toán, Sinh học, Tiếng Anh>
 • D90: Môn cần thi: <Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh>

Tham khảo bài viết: Ngành Kỹ thuật môi trường là gì? Top 5 trường uy tín, chất lượng

Điểm chuẩn trong ngành Công nghệ thực phẩm

Mức độ điểm trong ngành Công nghệ thực phẩm của các trường đại học nằm trong khoảng từ 15 – 25 điểm,phụ thuộc vào điểm khác nhau của từng trường.

Top 7 trường đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm uy tín, chất lượng
Top 7 trường đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm uy tín, chất lượng

Top 7 trường đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm uy tín, chất lượng

Hiện nay có rất nhiều trường chuyên về đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm, nhưng sẽ có số . Dưới đây là danh sách các trường có ngành Công nghệ thực phẩm theo từng khu vực.

– Khu vực miền Bắc:

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Đứng đầu trong danh sách này là trường đại học Bách Khoa Hà Nội, thuộc trong số những trường đại học đáng mong đợi nhất, đây chắc chắn là môi trường tốt nhất cho sinh viên lựa chọn công nghệ thực phẩm.

Với đội ngũ giảng viên kinh nghiệm lâu năm và cơ sở vật chất đa dạng có thể làm chủ các vị trí về khoa học và công nghệ liên quan đến công nghệ thực phẩm, có kiến thức KH cơ bản và kỹ thuật cơ sở ngành vững chắc, kiến thức về chuyên môn mức độ cao, có kỹ năng thực hành đa nền tảng, có khả năng nghiên cứu với cách độc lập và sáng tạo, khả năng tương tích cao với môi trường kinh tế-xã hội, giải quyết những vấn đề khoa học của ngành công nghệ thực phẩm trong môi trường nghiên cứu và sản xuất.

Sinh viên ra trường sẽ có nhiều điều kiện và cơ hội làm việc tại các cơ quan nhà nước, tại viện sinh học quốc gia hoặc các công tác về nghiên cứu, phát triển mảng công nghệ thực phẩm.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (trước đây là Trường Đại học Nông nghiệp) được thành lập vào năm 1956. Ngôi trường học viện là một trong số đào tạo đa ngành với 39 ngành đào tạo chuẩn, 5 ngành đào tạo quốc tế, chất lượng giảng dạy của Tiếng Anh được đánh giá cao. Hàng năm, Học viện dành 30 tỷ đồng cấp dành học bổng cho sinh viên tài năng, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Với các sinh viên thủ khoa của Học viện, các học viên sẽ được cử đi đào tạo tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Ngoài khối kiến thức cơ bản và chuyên ngành về ngành công nghệ thực phẩm, sinh viên theo học ngành Công nghiệp thực phẩm tại Học viện NN Việt Nam còn được tập trung phát triển những kỹ năng cần thiết như: kỹ năng quản lý, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp…

Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

– Khu vực miền Trung:

Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng là một trong số trường thuộc hệ thống trường Đại học Đà Nẵng. Ngoài các chương trình đào tạo hệ đại học chính quy, trường còn được đào tạo hệ thực hành và hỗ trợ việc làm sau ra trường

Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng là một trong những ngôi trường đào tạo chuyên về kĩ thuật công nghệ và các chuyên ngành kĩ thuật. Đây cũng là ngôi trường được mong chờ  của nhiều bạn sinh viên nếu là người đam mê về công nghệ

Gắn liền với sứ mệnh của Đại học Đà Nẵng và Trường ĐHBK, Bộ môn Công nghệ thực phẩm-Khoa Hóa hướng đến mục tiêu trở thành một trong số các trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao thiết bị hiện đại trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực phẩm ở Miền Trung hoặc Tây Nguyên nói riêng và tại Việt Nam nói chung, từng bước tiếp cận quy trình các nước trong khu vực và thế giới.

Bộ môn hình thành năm 1978 cùng với sự ra đời của Khoa hóa học với cái nôi là Trường Đại học Bách khoa. Với thế hệ các thầy cô giảng viên đầu tiên là những giảng viên tâm huyết kinh nghiệm lâu năm được đào tạo tại các CS đào tạo KH và Công nghệ thực phẩm giàu truyền thống ở trong và ngoài nước.

Cơ sở vật chất từng bước được nâng cấp, đáp ứng nhu cầu dạy học và nghiên cứu các Bộ môn trong ngành, bao gồm các Phòng tí nghiệm Hóa Sinh, PTN Vi sinh, PTN CN thực phẩm, PTN Đánh giá nhận xét và Xưởng Công nghệ thực phẩm.

– Khu vực miền Nam:

Đại học Cần Thơ

Trường Đại học Cần Thơ là một trường đại học vùng ở đồng bằng sông Cửu Long được thành lập năm 1966. Trường tập trung đào tạo cấp bậc Cao đẳng với đa ngành và đa lĩnh vực cùng với đó là cơ sở hạ tầng hiện đại, CS thực hành xác thực và uy tín giúp cho việc học tập của sinh viên dễ dàng thích nghi, trường luôn lấy mục tiêu sinh viên học tập làm trung tâm. Vì điều đó mà hiện nay trường đang được nhiều sinh viên lựa chọn và quan tâm để theo học.

Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)

Trường đại học công nghệ Tp. HCM, tên viết tắt là Hutech là trường đại học dân lập. Do đó học phí của đại học HUTECH sẽ có xu hướng tăng cao mỗi năm. Mức học phí của trường rất cao so với mặt bằng chung trong trường, cùng với đó là chất lượng giảng dạy được đánh giá rất chất lượng Và nếu phải đưa ra các lời gợi ý về những trường đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm tốt nhất TP. HCM thì Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) cũng là một lời giải đáp thỏa đáng.

Tại HUTECH – Chương trình Đại học tiêu chuẩn Nhật Bản, ngành Công nghệ thực phẩm được đào tạo khá bài bản với sự kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực hành. Ngoài ra, Nhà trường còn xây dựng chiến lược hợp tác chặt chẽ với những công ty, tập đoàn uy tín để bảo đảm nội dung của chương trình luôn bám sát với nhu cầu thực tế của ngành.

Bên cạnh học song song các chuyên ngành, việc học ngoại ngữ tiếng Nhật cũng được trong trường để ý và chú trọng đến. Với đội ngũ giảng viên người Nhật giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, sinh viên Chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản luôn hào hứng và nghiêm túc trong học tập. Câu lạc bộ học thuật có tên Isshou được sinh hoạt hằng tuần nhằm hỗ trợ trong việc lựa chọn tiếng Nhật luôn thu hút sự tham gia từ các bạn sinh viên chuẩn Nhật Bản.

Ngoài ra, HUTECH – Chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản còn tập trung trong việc đào tạo kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, tạo ra kế hoạch đàm phán – thương lượng, cách thức làm việc trong doanh nghiệp… nhằm hành trang những bước cho người học khi quan tâm đến nghề nghiệp thông qua môn học nổi bật nhất là Project Design.

Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM

Chúng ta không nhắc đến trường đại học đào tạo ngành công nghiệp thực phẩm tốt nhất TP. HCM thì có lẽ sẽ là điều thiếu sót lớn nếu không nhắc đến Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm.

Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM là trường đại học công lập luôn đào tạo các ngành về thực phẩm và kỹ thuật. Trong thời gian gần đây, nhà trường đã quy củ đến đội ngũ bộ khoa học kỹ thuật trẻ, có năng lực trong quá trình phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo đa dạng của nhà trường.

Trường Đại học Công nghiệp Thực Phẩm TP.HCM trong năm 2019 – 2020 dự kiến áp dụng mức học phí đối với sinh viên/1 năm với mức lương dao động từ: 18.000.000đ – 20.000.000đ, theo từng ngành học.

Trong chương trình đào tạo, các học phần kỹ năng, giáo dục định hướng việc làm và trải nghiệm doanh nghiệp sinh viên được nhà trường hỗ trợ 100% kinh phí.

Trước đó, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM đã có một sự kiện đào tạo đại học chính quy với thời gian rút gọn còn 3 năm, tương đương 7 học kỳ đào tạo chính.

Ngành Công nghệ thực phẩm sau ra trường làm gì
Ngành Công nghệ thực phẩm sau ra trường làm gì

Ngành Công nghệ thực phẩm sau ra trường làm gì

Ngành Công nghệ thực phẩm được xem là một ngành nghề quan trọng và có nhiều triển vọng nhất đối với sinh viên nước ta. Và sau khi sinh viên ra trường, dưới đây là vị trí lĩnh vực dành cho các sinh viên sau khi ra trường.  Cụ thể:

 • Làm việc chuyên môn lĩnh vực tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến thực phẩm tiêu dùng như cá, sữa…
 • Làm công tác đảm bảo về chất lượng lương thực thực phẩm trong lĩnh vực xuất khẩu.
 • Làm việc tại các viện nghiên cứu về lĩnh vực thực phẩm.
 • Làm tại vị trí kỹ thuật liên quan đến những đơn vị lĩnh vực chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm, lĩnh vực bảo quản trên cả nước.
 • Trở thành chuyên gia tư vấn vấn đề về dinh dưỡng, trung tâm y tế dự phòng.
 • Làm việc tại phòng thí nghiệm , sản xuất tại các nhà máy lớn, quản lý nhà máy và chất lượng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Giảng viên tại các trường về thực phẩm và công nghệ sản xuất thực phẩm.
 • Trở thành nhà KD thực phẩm, nguyên liệu để sản xuất thực phẩm.

Mức lương của ngành Công nghệ thực phẩm

Cơ hội việc làm trong lĩnh vực Công nghệ thực phẩm rất đa dạng, vì vậy, mức lương trong ngành cũng tương đối cao hơn so với những ngành học khác:

 • Với sinh viên mới ra trường và kinh nghiệm chưa có thì mức dao động từ 3-5tr/1 tháng – một trong mức lương cơ bản nhất
 • Với sinh viên có từ 3 – 5 năm kinh nghiệm sẽ có mức lương dao động từ 7 triệu đến 10 triệu đồng/tháng.

Những tố chất cần có trong ngành Công nghệ thực phẩm

Sau đây là tố chất cần có trong ngành Công nghệ thực phẩm qua bài viết dưới đây:

 • Logic sáng tạo nhạy bén;
 • Say mê về nghiên cứu công nghệ;
 • Quan tâm về chất lượng thực phẩm, dịch vụ ăn uống;
 • Chăm chỉ cần cù, có tính trách nhiệm cao;
 • Nhạy bén khi nắm bắt tâm lý, đúng nhu cầu khách hàng…
 • Tính kỷ luật: Làm việc trong mảng nghiên cứu-phát triển đòi hỏi các cá nhân phải có tổ chức và nghiêm túc.
 • Thích tìm tòi: Người kỹ sư có thể tìm tòi phân tích về các cấp bách , công nghệ thực phẩm.
 • Tính kiên trì: Phải kiên trì tìm ra một công thức đúng cho tất cả các thí nghiệm.

Mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu và có thể lựa chọn ngành Công nghệ thực phẩm một cách phù hợp với bản thân .

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x