Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Yếu tố 4 là gì? Xem xong hiểu luôn.

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Contents

Yếu tố 4

Các thừa số của 4 là các số chia 4 chính xác mà không để lại bất kỳ phần dư nào. Các yếu tố và các cặp yếu tố của 4 có thể là tích cực hoặc tiêu cực. Ví dụ, cặp hệ số của 4 có thể là (1, 4) hoặc (-1, -4). Nếu chúng ta nhân một cặp số âm, chẳng hạn như nhân -1 và -4, nó sẽ cho kết quả là số ban đầu 4. Ở đây, chúng ta sẽ thảo luận về thừa số của 4, cặp thừa số và thừa số nguyên tố của 4 bằng cách sử dụng phương pháp thừa số nguyên tố và nhiều ví dụ đã giải.Mục lục:

  • Yếu tố của 4 là gì?
  • Yếu tố cặp của 4
  • Yếu tố 4 theo phương pháp phân chia
  • Số nguyên tố 4
  • Các ví dụ đã giải quyết
  • Câu hỏi thường gặp

Yếu tố của 4 là gì?

Các số chia 4 chính xác mà không để lại dư thì các số đó là thừa số của 4. Nói cách khác, nếu chúng ta nhân một cặp số với nhau mà cho ra số ban đầu là 4 thì các số đó là thừa số của 4. Như 4 là một số tổng hợp chẵn , nó có nhiều hơn hai thừa số. Như vậy, các thừa số của 4 là 1, 2 và 4. Tương tự, các thừa số âm của 4 là -1, -2 và -4.

Hệ số 4: 1, 2 và 4.

Số nguyên tố của 4: 2 × 2 hoặc 2 2 .

Yếu tố cặp của 4

Cặp thừa số 4 được định nghĩa là một cặp số, khi phép nhân sẽ cho kết quả là 4. Các cặp thừa số âm và dương của 4 được cho dưới đây:

Yếu tố cặp tích cực của 4:

Yếu tố tích cực của 4 Yếu tố cặp tích cực của 4
1 × 4 (1, 4)
2 × 2 (2, 2)

Do đó, cặp hệ số dương của 4 là (1, 4) và (2, 2).

Yếu tố cặp phủ định của 4:

Yếu tố tiêu cực của 4 Yếu tố cặp phủ định của 4
-1 × -4 (-1, -4)
-2 × -2 (-2, -2)

Do đó, cặp hệ số âm của 4 là (-1, -4) và (-2, -2).

Yếu tố 4 theo phương pháp phân chia

Trong phương pháp chia, thừa số của 4 được tìm bằng cách chia số 4 cho các số nguyên khác nhau. Các số nguyên chia 4 chính xác và dư 0 là thừa số của 4. Bây giờ, chúng ta hãy thảo luận về cách tìm thừa số của 4 bằng cách sử dụng phương pháp chia.

  • 4/1 = 4 (Hệ số là 1 và Phần còn lại là 0)
  • 4/2 = 2 (Hệ số là 2 và Phần còn lại là 0)
  • 4/4 = 1 (Hệ số là 4 và Phần còn lại là 0)

Nếu bất kỳ số nào khác 1, 2 và 4 chia cho 4, nó sẽ để lại phần dư. Do đó, các hệ số của 4 là 1, 2 và 4.

Thừa số nguyên tố của 4

Quá trình viết số 4 dưới dạng tích của các thừa số nguyên tố của nó được gọi là thừa số nguyên tố của 4. Thực hiện quy trình sau để tìm các thừa số nguyên tố của 4.

Hãy xem xét một cặp hệ số 4, giả sử (1, 4)

Ở đây, số 1 không thể được chia nhỏ hơn nữa. Bây giờ lấy hệ số khác, nói “4”.

Chúng ta biết rằng số 4 là một số tổng hợp chẵn và nó có thể được tính là tích của 2 và 2.

Do đó, 4 có thể được viết là 2 × 2.

Do đó, thừa số nguyên tố của 4 là 2 × 2 hoặc 2 2 .

Tìm hiểu thêm về Yếu tố
Yếu tố 15 Yếu tố 12
Yếu tố 72 Yếu tố 48

Các ví dụ đã giải quyết

Ví dụ 1:

Tìm thừa số chung của 4 và 3.

Giải pháp:

Các hệ số của 4 là 1, 2 và 4.

Các thừa số của 3 là 1 và 3.

Vì 3 là số nguyên tố nên nhân tử chung của 4 và 3 là 1.

Ví dụ 2:

Tìm thừa số chung của 4 và 5.

Giải pháp:

Các thừa số 4 = 1, 2 và 4.

Các thừa số của 5 = 1 và 5.

Vì 5 là một số nguyên tố, nên nhân tử chung của 4 và 5 là 1.

Ví dụ 3:

Tìm thừa số chung của 4 và 8.

Giải pháp:

Các hệ số của 4 là 1, 2 và 4.

Các thừa số của 8 là 1, 2, 4 và 8.

Do đó, các thừa số chung của 4 và 8 là 1, 2 và 4.

Câu hỏi thường gặp về Yếu tố 4

Yếu tố của 4 là gì?

Các hệ số của 4 là 1, 2 và 4.

Phép toán thừa số nguyên tố của 4 là gì?

Thừa số nguyên tố của 4 là 2 × 2 hoặc 2 2 .

Viết ra các cặp thừa số dương và âm của 4.

Các cặp hệ số tích cực của 4 là (1, 4) và (2, 2).
Các cặp hệ số âm của 4 là (-1, -4) và (-2, -2).

Tổng các thừa số của 4 là bao nhiêu?

Tổng các thừa số của 4 là 7. Chúng ta biết rằng các thừa số của 4 là 1, 2 và 4.
Do đó, tổng các thừa số của 4 = 1 + 2 + 4.

2 có phải là hệ số của 4 không?

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x