Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Biểu mẫu không xác định là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn.

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Contents

Biểu mẫu không xác định

Thuật ngữ “không xác định” có nghĩa là một giá trị không xác định. Dạng không xác định là một biểu thức Toán học có nghĩa là chúng ta không thể xác định được giá trị ban đầu ngay cả sau khi thay thế các giới hạn. Trong bài này, chúng ta sẽ thảo luận về dạng giới hạn không xác định là gì, các dạng giới hạn không xác định khác nhau trong biểu thức đại số với các ví dụ minh họa.

Dạng không xác định là gì?

Trong Toán học, chúng ta không thể không tìm ra lời giải cho một số dạng biểu thức Toán học. Biểu thức như vậy được gọi là dạng không xác định. Trong hầu hết các trường hợp, dạng không xác định xảy ra khi lấy tỷ số của hai hàm, sao cho cả hai hàm đều đạt tới giới hạn không. Những trường hợp như vậy được gọi là “dạng không xác định 0/0”. Tương tự, vô định đối với m có thể thu được d ngoài các phép tính cộng, trừ, nhân, cấp số nhân cũng có.

Các hình thức giới hạn không xác định

Một số dạng giới hạn được gọi là không xác định nếu hành vi giới hạn của các phần riêng lẻ của biểu thức đã cho không thể xác định giới hạn tổng thể.

Nếu chúng ta có những giới hạn như, lim→ 0f=lim→ 0g,, sau đó lim→ 0f)g).

Nếu các giới hạn được áp dụng cho hàm đã cho, thì nó sẽ trở thành 0/0, được gọi là dạng không xác định.

Trong Toán học, có bảy dạng không xác định bao gồm 0, 1 và ∞, Chúng là

0/0, 0 × ∞, ∞ / ∞, ∞ −∞, ∞ 0 , 0 0 ,1

Danh sách biểu mẫu không xác định

Dưới đây là một số dạng không xác định với các điều kiện và phép biến đổi:

Hình thức không xác định Điều kiện
0/0 lim→ cf,lim→ cg0
∞ / ∞ lim→ cf∞ ,lim→ cg
0.∞ lim→ cf,lim→ cg
∞-∞ lim→ cf,lim→ cg
0 lim→ cf=0+,lim→ cg0
lim→ cf∞ ,lim→ cg
∞ 0 lim→ cf∞ ,lim→ cg0

Dạng không xác định 1

0/0

Tình trạng:

lim→ cf,lim→ cg0Chuyển đổi:

Chuyển đổi thành ∞ / ∞.

Sau đó, nó trở thành, lim→ cf)g)=lim→ c/ g)/ f)

Dạng không xác định 2

∞ / ∞

Tình trạng:

lim→ cf∞ ,lim→ cgChuyển đổi:

Chuyển đổi thành 0/0

Sau đó, nó trở thành, lim→ cf)g)=lim→ c/ g)/ f)

Dạng 3 không xác định

0 x ∞

Tình trạng:

lim→ cf,lim→ cgChuyển đổi:

Chuyển đổi thành 0/0

Sau đó, nó trở thành, lim→ cfg=lim→ cf)/ g)

Chuyển đổi thành ∞ / ∞.

No trở nên, lim→ cfg=lim→ cg)/ f)

Dạng 4 không xác định

1Tình trạng:

lim→ cf,lim→ cgChuyển đổi:

Chuyển đổi thành 0/0

Sau đó, nó trở thành,lim→ cfx)g)plim→ cf)/ g)

Chuyển đổi thành ∞ / ∞.

No trở nên,lim→ cfx)g)=lim→ cg)/ l f)

Mẫu 5 không xác định

0

Tình trạng:

lim→ cf=0+,lim→ cg0Chuyển đổi:

Chuyển đổi thành 0/0

Sau đó, nó trở thành,lim→ cfx)g)=lim→ cg)/ l f)

Chuyển đổi thành ∞ / ∞.

No trở nên,lim→ cfx)g)=lim→ cf)/ g)

Mẫu 6 không xác định

∞ 0

Tình trạng:

lim→ cf∞ ,lim→ cg0Chuyển đổi:

Chuyển đổi thành 0/0

Sau đó, nó trở thành,lim→ cfx)g)=lim→ cg)/ l f)

Chuyển đổi thành ∞ / ∞.

No trở nên,lim→ cfx)g)=lim→ cf)/ g)

Mẫu 7 không xác định

∞ – ∞

Tình trạng:

lim→ cf∞ ,lim→ cgChuyển đổi:

Chuyển đổi thành 0/0

Sau đó, nó trở thành,lim→ cf– g=lim→ c/ g– / f]/ [ fg]

Chuyển đổi thành ∞ / ∞.

No trở nên,lim→ cf– g=lim→ cef)eg)

Làm thế nào để đánh giá các hình thức không xác định?

Có ba phương pháp được sử dụng để đánh giá các dạng không xác định. Họ đang:

Phương pháp bao thanh toán (mẫu 0/0)

Trong phương pháp bao thanh toán, các biểu thức được tính theo mẫu đơn giản nhất của chúng. Sau đó, giá trị giới hạn nên được thay thế.

L’Hospital’s R ule (dạng 0/0 hoặc ∞ / ∞)

Trong phương pháp này, đạo hàm của từng số hạng được thực hiện liên tiếp trong từng bước cho đến khi ít nhất một trong các số hạng trở nên không có biến. Nó có nghĩa là ít nhất một số hạng trở thành hằng số.

Phân chia từng thuật ngữ theo sức mạnh cao nhất của biến (dạng ∞ / ∞)

Trong phương pháp này, mỗi số hạng ở tử số và mẫu số được chia cho biến có lũy thừa cao nhất trong biểu thức và khi đó, giá trị giới hạn sẽ nhận được..

Ví dụ về biểu mẫu không xác định

Câu hỏi: Đánh giálim→ tôi xexx

Giải pháp :

Được: lim→ tôi xexx

Cho f (x) = sin 2 (x) và g (x) = e x. + x

Do đó, f ‘(x) = 2 cos 2x, g’ (x) = e x + 1

Vì thế, lim→ 0f)g)=lim→ 0xex1

Bây giờ, thay thế các giới hạn, nó trở thành

= 2 cos (0) / e 0 + 1

= 2/2 = 1

Vì thế, lim→ tôi xexx1

Đăng ký BYJU’S – Ứng dụng Học tập và cũng có thể tải xuống ứng dụng cho các bài báo liên quan đến Toán học.

Câu hỏi thường gặp – Câu hỏi thường gặp

Đó là những dạng không xác định?

Dạng không xác định xảy ra khi xác định giới hạn của tỷ số của hai hàm số, chẳng hạn như x / x ^ 3, x / x và x ^ 2 / x khi x tiến tới 0, các tỷ số lần lượt là ∞, 1 và 0.

Có bao nhiêu dạng bất định?

Có bảy dạng không xác định; và chúng là:
0/0, 0 × ∞, ∞ / ∞, ∞ – ∞, ∞ ^ 0, 0 ^ 0 và 1 ^ ∞

Nghĩa của một hình thức không xác định là gì?

Dạng không xác định liên quan đến hai hàm mà giới hạn của chúng không thể được xác định chỉ từ các giới hạn của các hàm riêng lẻ. Các dạng này thường gặp trong giải tích; thực sự, định nghĩa giới hạn của đạo hàm được coi là giới hạn của một dạng không xác định.

Làm thế nào để bạn xác định hình thức không xác định?

Một số dạng giới hạn được gọi là không xác định nếu hành vi giới hạn của các phần riêng lẻ của biểu thức đã cho không thể xác định giới hạn tổng thể. Điều này có thể được biểu thị bằng:
Nếu lim_ {x → 0} f (x) = lim_ {x → 0} g (x), thì lim_ {x → 0) f (x) / g (x)
Nếu các giới hạn được áp dụng , sau đó nó trở thành 0/0, được gọi là dạng không xác định.

Làm thế nào để bạn giải quyết các dạng giới hạn không xác định?

Để giải các dạng giới hạn không xác định, ta nên chia tử số và mẫu số cho x rồi áp dụng giới hạn khi x là 0.

Tại sao 0 đến lũy thừa 0 là không xác định?

Trong giải tích, 0 ^ 0 là một dạng không xác định. Chúng ta biết rằng 0 ^ 0 thực sự là (0 đang kéo dài) ^ (0 xu hướng). 0 xu hướng có nghĩa là số có xu hướng về 0 nhưng không nhận giá trị 0. (0 xu hướng) ^ (0 xu hướng) là dạng không xác định để tính toán giới hạn.
Xem thêm: 
0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x