Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Phân số tương đương là gì? Xem xong hiểu luôn.

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Contents

Phân số tương đương

Phân số bằng nhau là phân số có tử số và mẫu số khác nhau nhưng có cùng giá trị. Ví dụ, 2/4 và 3/6 đều bằng ½. Do đó, chúng tương đương nhau về bản chất. Các phân số này thể hiện cùng một tỷ lệ của tổng thể. Cũng tìm hiểu Giống như Phân số Không giống như Phân số , tại đây.Đối với mỗi phân số, chúng ta có thể tìm phân số tương đương của nó bằng cách nhân cả tử số và mẫu số với cùng một số. Ví dụ, chúng ta phải tìm phân số tương đương thứ ba của ⅔; thì chúng ta phải nhân ⅔ với 3/3. Vì thế,⅔ x (3/3) = 6/9

Mục lục:

 • Định nghĩa
 • Tìm phân số tương đương
 • Đồ thị
 • Câu hỏi ví dụ
 • Vấn đề thực hành

Định nghĩa phân số tương đương

Phân số tương đương cho biết rằng hai hoặc nhiều hơn hai phân số được cho là bằng nhau nếu cả hai kết quả là cùng một phân số sau khi đơn giản hóa. Giả sử, a / b và c / d là hai phân số, sau khi đơn giản hóa các phân số này, cả hai đều cho kết quả là phân số tương đương, ví dụ e / f, thì chúng bằng nhau.

Ví dụ, phân số tương đương của 1/3 là 5/15, bởi vì nếu chúng ta đơn giản hóa 5/15, thì phân số được kết quả là giống nhau.

Phân số tương đương
Phân số tương đương

Câu hỏi lớn nhất ở đây có thể là, tại sao chúng có giá trị bằng nhau mặc dù có số lượng khác nhau?

Câu trả lời cho câu hỏi này là, vì tử số và mẫu số không phải là số đồng nguyên tố, do đó chúng có một bội số chung, mà khi chia cho chính xác cùng một giá trị.

Lấy ví dụ:

1/2 = 2/4 = 4/8

Nhưng, ta thấy rõ rằng các phân số trên có tử số và mẫu số khác nhau.

Chia cả tử số và mẫu số cho nhân tử chung của chúng, ta có:

÷ 4÷ 4

= 1/2

Theo cách tương tự, nếu chúng ta đơn giản hóa 2/4, một lần nữa nhận được 1/2.

÷ 2÷ 2

= 1/2

Ngoài ra, hãy đọc:

 • Máy tính phân số tương đương
 • Các loại phân số
 • So sánh phân số

Cách tìm phân số tương đương

Các phân số này thực sự giống nhau bởi vì khi chúng ta nhân hoặc chia cả tử số và mẫu số cho cùng một số, giá trị của phân số thực sự không thay đổi. Do đó, các phân số tương đương, khi được rút gọn về giá trị đơn giản của chúng, sẽ giống nhau.

Ví dụ, hãy xem xét phân số 1/5

Nhân tử số và mẫu số với 2, ta được 1/5 = 2/10

Nhân tử số và mẫu số với 3, ta được 1/5 = 3/15

Nhân tử số và mẫu số với 4, ta được 1/5 = 4/20

Do đó, chúng ta có thể kết luận rằng,

1/5 = 2/10 = 3/15 = 4/20

Hãy nhớ rằng chúng ta chỉ có thể nhân hoặc chia với các số giống nhau để được một phân số tương đương chứ không phải phép cộng hoặc phép trừ. Việc đơn giản hóa để có các số tương đương có thể được thực hiện cho đến khi cả tử số và mẫu số vẫn phải là số nguyên.

Hãy thử làm câu hỏi sau để kiểm tra hiểu biết của bạn về khái niệm phân số tương đương.

Biểu đồ phân số tương đương

Phân số đơn vị Phân số tương đương
1/2 2/4, 3/6, 4/8 ..
1/3 2/6, 3/9, 4/12 ..
1/4 2/8, 3/12, 16/4 ..
1/5 2/10, 3/15, 4/20, ..
1/6 2/12, 3/18, 24/4, ..
1/7 14/2, 3/21, 4/28, ..
1/8 2/16, 3/24, 4/32, ..
1/9 2/18, 3/27, 4/36, ..

Câu hỏi và trả lời

Ví dụ 1: Các phân số 5/16 và x / 12 đã cho là các phân số tương đương thì tìm giá trị của x.

Giải pháp:

Cho trước:  5/16 = x / 12

x = (5 x 12) / 16

x = 60/16

x = 15/4

Do đó, giá trị của x là 15/4.

Ví dụ 2: Hai phân số 3/5 và 4 / x tương đương nhau. Tìm giá trị của x.

Giải pháp: Đưa ra,

3/5 = 4 / x

x = (4 x 5) / 3

x = 20/3

Ví dụ 3: Những phân số nào đồng dạng với ¼?

Giải: Để tìm các phân số tương đương của ¼ ta cần nhân tử số và mẫu số với cùng một số. Vì thế,

¼ x (2/2) = 2/8

¼ x (3/3) = 3/12

¼ x (4/4) = 4/16

¼ x (5/5) = 5/20

Và như thế.

Ví dụ 4: Phân số tương đương thứ tư của ¾ là gì?

Trả lời: Để tìm phân số tương đương thứ tư của ¾, chúng ta cần nhân tử số và mẫu số với 4. Do đó,

¾ x (4/4) = 12/16

Câu hỏi thực hành

 1. Tìm phân số tương đương của 8/10
 2. Viết phân số 3-7h dưới dạng phân số tương đương với mẫu số là 21.
 3. Viết phân số năm phần tám dưới dạng phân số tương đương với mẫu số là 24.

 

Câu hỏi thường gặp – Câu hỏi thường gặp

Phân số tương đương là gì?

Hai hoặc nhiều phân số có tử số và mẫu số khác nhau nhưng có cùng giá trị sau khi đơn giản hóa được coi là các phân số tương đương.

Nêu các ví dụ về phân số tương đương?

Các ví dụ về phân số tương đương là:
2/4 và 3/6
⅓ và 3/9
⅕ và 5/25
¾ và 12/16

Làm thế nào để xác định xem các phân số có tương đương không?

Chúng ta cần đơn giản hóa các phân số đã cho để tìm xem chúng có tương đương hay không. Giả sử 3/9 và ⅔ là hai phân số. 3/9 có thể được đơn giản hóa thành ⅓, nhưng ⅓ không bằng ⅔. Do đó, chúng không tương đương.
Nhưng, ⅚ và 10/12 là các phân số tương đương vì 10/12 = ⅚.

Phân số tương đương của ⅗ là gì?

Để tìm phân số tương đương của ⅗, chúng ta cần nhân cả tử số và mẫu số với cùng một số. Do đó,
⅗ x (2/2) = 6/10

Các phân số tương đương của 5/10 là gì?

5/10 bằng ½ sau khi đơn giản hóa. Do đó, các phân số tương đương của 5/10 là:
½, 2/4, 3/6, 4/8, v.v.
Xem thêm: 
0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x