Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Chia là gì? Xem xong hiểu luôn.

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Contents

Chia

Trong Toán học, bốn phép toán số học cơ bản là cộng, trừ nhân và chia. Căn cứ vào yêu cầu bài toán, loại phép toán số học đã chọn. Ví dụ, để chia đều 100 viên sôcôla cho 25 trẻ em, chúng ta cần chia 100 cho 25. Như vậy, mỗi trẻ sẽ nhận được 4 viên sôcôla. Trong bài này, chúng ta sẽ thảo luận về một trong những phép toán số học được gọi là “Phép chia hoặc Phép chia” với ký hiệu, công thức toán chia, phép chia phân số, số thập phân, đa thức, v.v. với nhiều ví dụ đã giải.Mục lục:

 • Biểu tượng
 • Công thức toán học chia
 • Các vấn đề về bộ phận
 • Chia – Phân số
 • Chia – Số thập phân
 • Chia – Đa thức
 • Vấn đề thực hành
 • Câu hỏi thường gặp

Chia ý nghĩa

Ý nghĩa của phân chia là tách thành hai hoặc nhiều phần bằng nhau, khu vực, lớp, loại, nhóm hoặc bộ phận. Nói một cách dễ hiểu, ý nghĩa của chia là phân phối toàn bộ sự vật cho một nhóm thành các phần bằng nhau hoặc tạo ra các phần bằng nhau. Giả sử, một đường chéo của một hình vuông chia nó thành hai tam giác có diện tích bằng nhau. Kết quả của một phép chia có thể là một số nguyên hoặc không. Đôi khi, kết quả sẽ ở dạng số thập phân.

Biểu tượng phân chia

Ký hiệu được sử dụng để biểu thị sự phân chia hoặc sự phân chia là ÷, gạch chéo (/) hoặc một đường ngang (_). Những ký hiệu này được sử dụng để thuận tiện trong khi giải quyết các dạng bài toán và tính toán khác nhau. Ngoài ra, x / y hoặc [latex] \ frac {x} {y} [/ latex] có thể được đọc là “x theo y” hoặc “x trên y”. Ví dụ, phép chia 60 cho 5 có thể được biểu thị như sau:

60 ÷ 5 = 12

60/5 = 12

Hoặc là

[latex] \ frac {60} {5} [/ latex] = 12Do đó, kết quả là như nhau trong cả ba biểu diễn.

Đọc thêm:

 • Số thập phân
 • Chuyển đổi thập phân thành phân số
 • Phép nhân và phép chia số nguyên
 • Thủ thuật nhân

Công thức toán học chia

Bốn thuật ngữ quan trọng được sử dụng trong phép toán chia là cổ tức, số chia, thương và phần dư. Công thức tính phép chia hai số là:

Cổ tức ÷ Divisor = Quotient + Phần còn lại.

Đây,

Cổ tức là số, đang được chia

Số chia là số, chia số (số bị chia) thành các phần bằng nhau

Thương số là kết quả của phép toán chia

Số còn lại là số còn lại trong phép chia.

Ví dụ: 46/5

Ở đây, 46 là cổ tức

5 là số chia

Nếu 46 chia cho 5, ta được thương là 9 và dư 1.

Bấm vào đây để biết cách chia các số một cách chi tiết.

Những điểm cần nhớ:

 • Nếu một số bị chia cho 1, thì câu trả lời phải giống với số bị chia. Ví dụ: 56/1 là 56.
 • Nếu số bị chia và số bị chia giống nhau, thì thương là 1. Ví dụ, 10/10 là 1.
 • Nếu một cổ tức được chia cho 0, thì câu trả lời là không xác định. Ví dụ: 15/0 là không xác định.

Các vấn đề về bộ phận

Chúng ta biết rằng phép chia là một trong những phép tính số học cơ bản trong toán học. Điều này được sử dụng để giải quyết và đơn giản hóa các loại tổng và biểu thức khác nhau. Dưới đây là một số tính toán với các giải pháp liên quan đến hoạt động phân chia.

Chia 375 cho 5:

375/5 = 75

Chia 226 cho 4:

226/4 = 56,2

Chia 784 cho 14:

784/14 = 56

Ngoài ra, hãy xem qua các phép chia bao gồm các loại số và biểu thức khác nhau.

Chia phân số

Chúng ta cũng có thể thực hiện các phép chia trên phân số. Trong khi chia phân số, toán tử chia cần được chuyển thành phép nhân. Điều này có thể được hiểu theo cách tốt hơn bằng cách sử dụng ví dụ dưới đây:

Chia 2/3 cho 4/5:

Tử số = ⅔

Mẫu số = ⅘

Vì vậy, (⅔) / (⅘)

Điều này có thể được viết là:

(2/3) × (5/4)

= (1/3) × (5/2)

= 5/6

Do đó, (⅔) / (⅘) = 5/6

Tìm hiểu thêm về phân số và phép chia phân số trong toán học tại đây.

Chia số thập phân

Trong toán học, phép chia các số thập phân có thể được quan sát trong nhiều khái niệm như đại số, hình học và các khái niệm số khác. Phép chia số thập phân khá giống với phép chia phân số. Hãy xem ví dụ dưới đây để hiểu về phép chia các số thập phân.

Chia số thập phân 0,256 cho 0,08:

0,256 / 0,08

Đầu tiên, chúng ta phải biểu diễn các số thập phân đã cho dưới dạng phân số như sau:

0,256 = 256/1000

0,08 = 8/100

Như vậy, 0,256 / 0,08 = (256/1000) / (8/100)

Bây giờ, chuyển phép chia thành phép nhân như đã giải thích trong khi giải phân số.

= (256/1000) × (100/8)

= (256/80)

= 3,2

Do đó, 0,256 / 0,08 = 3,2

Chia đa thức

Không giống như số và phân số, đa thức cũng có thể được chia cho một đa thức khác. Tuy nhiên, phép chia đa thức có thể được thực hiện theo hai phương pháp. Một là phép chia dài đa thức , nó khá giống với phép chia các số nhưng biểu thức đa thức sẽ xuất hiện thay vì các số. Một phương pháp chia đa thức khác là phép chia tổng hợp.

Bấm vào đây để biết thêm thông tin về phép chia tổng hợp của đa thức cùng với các ví dụ.

Vấn đề thực hành

Dưới đây là một số bài toán thực hành về phép chia các loại số.

 1. Đơn giản hóa: 1286 ÷ 14
 2. Tính: 1,256 ÷ 0,34
 3. Chia 98/15 cho 65/46.
 4. Mỗi học sinh nhận được bao nhiêu cái bút khi chia đều 200 cái bút cho 40 học sinh

Các câu hỏi thường gặp về chia

Phép chia trong toán học có nghĩa là gì?

Trong toán học, ý nghĩa của phép chia là hoạt động phép chia, tức là, để xem số lần chia một số bị chia thành một số khác. x chia cho y được viết là x / y hoặc x ÷ y. Điều này có thể được đọc là “x theo y” hoặc “x trên y”.

Làm thế nào để bạn chia bộ phận?

Để chia các số đã cho, phương pháp chia dài được ưu tiên để hiểu rõ hơn, đặc biệt khi kết quả của thương không phải là số nguyên.

3 phần của phép chia là gì?

Ba phần chính của bất kỳ quá trình phân chia nào là cổ tức, số chia và thương số. Có một tham số khác là 0 trong một số vấn đề và số nguyên trong một số, được gọi là phần dư.

Chia cho 1 là gì?

Có một dữ kiện trong quá trình chia luôn đúng, không phân biệt số hay biểu thức thay cho tử số hay bị chia và thực tế là bất kỳ số hoặc biểu thức nào chia hết cho 1 thì kết quả luôn bằng số hoặc biểu thức được. chia.

1 có thể được chia cho bất cứ điều gì?

Không, khi chia 1 cho bất kỳ số hoặc biểu thức nào, kết quả sẽ là số nguyên dương ngoại trừ 1. Tất cả các số khác sẽ cho kết quả là số thập phân khi chúng chia 1.

1 chia nửa là gì?

Chúng ta biết rằng, trong khi chia số cho phân số, phép chia phải được chuyển thành phép nhân. Do đó, 1 chia cho một nửa (tức là 1/2) có thể được thực hiện như dưới đây:

1 / (1/2) = 1 × (2/1) = 2

 

Để tìm hiểu thêm về phép

Xem thêm:

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x